Нашето послание е Господ Исус Христос

Ние проповядваме Господ Исус Христос разпнат за греховете ни и възкръснал за оправданието ни. За мнозина глупост, за други съблазън, но за християните Христос Исус е Божия сила и Божия премъдрост.

Всичките думи на света не са в състояние да опишат или обяснят Господа. В Господ Исус Христос се открива всичката доброта и всичко, което човечеството копнее да има и се нуждае да получи в този живот и във вечността. Неговата естественост и автентична човечност Го правят толкова близък до всеки един от нас. Гледайки към Исус и Неговото идване между хората, виждаме как Той напълно се идентифицира с нас и затова ни разбира и любовта Му е напълно истинска. В Христос ние откриваме съвършената пълнота, която човешкото същество може да има. Той е всичко, което ние бяхме създадени да бъдем! И когато ние Му вярваме и изберем да Го следваме, един ден чрез Неговата благодат ще открием, че сме се доближили до Него.

Основни доктрини

Вярваме в един Бог – вечно съществуващ, единствен и триединен: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Вярваме, че Той е Творецът на всичко видимо и невидимо. Вярваме в Неговия промисъл, в Неговата суверенност и благодат, в Неговото изкупление, във възкресението на мъртвите и в Последния съд.

Предстоящи събития

   

Ден на Реформацията 2017 Лице

Ден на Реформацията 2017 Гръб

"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот."

Йоан 3:16