Нашето послание е Господ Исус Христос

Ние проповядваме Господ Исус Христос разпнат за греховете ни и възкръснал за оправданието ни. За мнозина глупост, за други съблазън, но за християните Христос Исус е Божия сила и Божия премъдрост.

Всичките думи на света не са в състояние да опишат или обяснят Господа. В Господ Исус Христос се открива всичката доброта и всичко, което човечеството копнее да има и се нуждае да получи в този живот и във вечността. Неговата естественост и автентична човечност Го правят толкова близък до всеки един от нас. Гледайки към Исус и Неговото идване между хората, виждаме как Той напълно се идентифицира с нас и затова ни разбира и любовта Му е напълно истинска. В Христос ние откриваме съвършената пълнота, която човешкото същество може да има. Той е всичко, което ние бяхме създадени да бъдем! И когато ние Му вярваме и изберем да Го следваме, един ден чрез Неговата благодат ще открием, че сме се доближили до Него.

Основни доктрини

Вярваме в един Бог – вечно съществуващ, единствен и триединен: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Вярваме, че Той е Творецът на всичко видимо и невидимо. Вярваме в Неговия промисъл, в Неговата суверенност и благодат, в Неговото изкупление, във възкресението на мъртвите и в Последния съд.

Предстоящи събития

Cvetnica 2018

Velik Den 2018

 

 

"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот."

Йоан 3:16