Основни доктрини

Вярваме в един Бог – вечно съществуващ, единствен и триединен: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Вярваме, че Той е Творецът на всичко видимо и невидимо. Вярваме в Неговия промисъл, в Неговата суверенност и благодат, в Неговото изкупление, във възкресението на мъртвите и в Последния съд.

Вярваме, че Светото Писание (Библията) е боговдъхновено. То е единственото безпогрешно и достоверно Слово на Бог. Светото Писание е Божие откровение, единствен и върховен авторитет по всички въпроси на вярата и спасението.

Признаваме факта, че човек е греховен и грехът предизвиква Божия гняв и осъждение върху него. Вярваме, че спасението на изгубения и грешен човек, чрез новорождението на Светия Божия Дух е абсолютна необходимост.

Вярваме, че Исус Христос е Синът на Бога, дошъл в плът. Вярваме в Неговото раждане от девица, безгрешен живот и заместителската Му смърт на кръста, като единствена и вседостатъчна основа за изкупление на човека от вината, властта и силата на греха.

Вярвaме в оправданието на грешника, възможно единствено по Божия благодат, чрез вяра в разпънатия и възкръснал от мъртвите Христос.

Вярваме в просветляващото, възстановяващо, пребъдващо и освещаващо действие на Светия Божи Дух.

Приемаме свещенството на всички вярващи, които съставляват Църквата – тялото, на което Христос е главата, Църквата, посветена да изпълни Неговата заповед да прогласи благовестието в целия свят.

Очакваме личното, видимо, повторно идване на Господ Исус Христос в сила и слава.

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“