Международен възпоменателен ден на Холокоста – 24 януари 2010 година

  

Международен възпоменателен ден на Холокоста, 24 януари 2010

На 24.01.2010г. в Християнски център „Победа”, София, се проведе възпоменателна служба по повод Международния ден в памет на Холокоста, 27 януари.

Подобни възпоменателни служби се проведоха на същия ден и в около 450 протестантски църкви из цялата страна, както и в хиляди други църкви из цяла Европа. Честванията на този ден се провеждат в България за четвърта година като част от всеобщата европейска инициатива „Да се поучим от историята”, която в България е позната под името „Да помним, за да не се повтори”. Инициатор на честванията наМеждународния ден в памет на Холокоста сред църквите в Европа е Европейска коалиция за Израел, християнска организация, която активно сепротивопоставя на антисемитизма и работи за изграждане надобри взаимоотношения между Европа и Израел. В България кампанията по честванията се координира

Международен възпоменателен ден на Холокоста, 24 януари 2010/2

от партньорски екип, ръководен от пастор Андрей Аврамов, Представител за България на Европейска коалиция за Израел и г-жа Митка Атанасова, Представител за България на международната организация „Християни приятели на Израел”.

На възпоменателната служба в ХЦ „Победа” като официални гости присъстваха г-н Гилад Нол, Втори секретар на Посолството на Израел в България и г-н Максим Бенвенисти, Председател на ОЕБ „Шалом”. Г-н Бенвенисти се обърна към участниците в службата с кратко слово, в което изрази сърдечна подкрепа за тази инициатива от свое лично име и от името на Организацията на евреите в България. Той подчерта критичната нужда от подобни инициативи в обществото ни днес, когато антисемитизмът се засилва дори и в България, въпреки че за дълго време сме считали, че той няма корени у нас. Особено вълнуващо беше участието на г-жа Стела Романо от еврейската общност в София, която сподели разказ за преживяванията си като 12-годишно момиче по време на събитията п

през март, 1943г.

Международен възпоменателен ден на Холокоста, 24 януари 2010/3

Основен говорител на службата беше главният пастор

на Християнски център„Победа” пастор Андрей

Международен възпоменателен ден на Холокоста, 24 януари 2010/4

Аврамов. Както и в предишни години, пастор Аврамов изтъкна незаменимата роля на истината и паметта за Холокоста за предотвратяването на подобна трагедия в бъдеще. Проследявайки събитията, довели до Холокоста, п-р Аврамов посочи, че това чудовищно престъпление е било възможно поради безразличието, мълчанието и бездействието наогромното мнозинство от европейските нации и правителства, включително и това на църквите в Европа, с редки изключения. Едно от тези изключения е местната протестантска църква в градчето Ле-Шамбон, Франция, ръководена от пастор Андре Трокме. В изказването си п-р Аврамов разказа за примера тази църква, чиито членове не са били многобройни, но с риск за живота си са спасили близо 5000 френски евреи. „Подобни примери оставят нас, днешните християни, без извинение. Всеки един от нас може да направи изключително много, много повече отколкото предполага, за да се противопостави на злото на антисемитизма, така че Холокостът никога да не се повтори”, каза в заключение п-р Аврамов.