Международен възпоменателен ден на Холокоста – 30 януари 2011 година

Международен възпоменателен ден на Холокоста, 30 януари 2011

  На 30 януари 2011 г., за пета поредна година в ХЦ „Победа” се проведе възпоменателна служба по повод Международния ден в памет на жертвите и оцелелите от Холокоста.

Службата беше част от инициативата на Европейска коалиция за Израел, в която участват хиляди църкви от Европа, включително и от България. 

Международен възпоменателен ден на Холокоста, 30 януари 2011/3

Официални гости на службата бяха г-н Гилад Нол, Втори секретар на Посолството на Държавата Израел в България, г-н Виктор Барух, български писател от еврейски произход и г-жа Стела Романо, член на Организацията на евреите в България „Шалом”.

В обръщението си към присъстващите г-н Гилад Нол сподели дълбокото си вълнение от възможността да участва във възпоменателно събитие за Холокоста, организирано от християни.

Международен възпоменателен ден на Холокоста, 30 януари 2011/2

Той изтъкна важността на подобни инициативи за Израел днес, когато тази нация отново е изправена пред изключително сериозни заплахи за своето съществуване. От името на Държавата Израел и лично от свое име г-н Нол изрази сърдечна благодарност за това, че в България има християни, които не мълчат, но говорят истината за Холокоста, образовайки настоящите поколения в обществото ни за тази неизмерима по мащабите си трагедия. Той посочи, че уроците от Холокоста се отнасят не само до борбата срещу антисемитизма, но имат изключително силно универсално послание, с което можем да противостоим на всякакъв вид групова омраза, дискриминация и ксенофобия. Изказването на г-н Нол можете да чуете тук.

Международен възпоменателен ден на Холокоста, 30 януари 2011/4

Г-н Виктор Барух сподели личните си спомени за събитията, свързани със заплахата от

депортация на българските евреи през 1943 г. След вълнуващия разказ за тези събития, имахме привилегията да чуем и свидетелството му за неговото участие като представител на Съюза на българските журналисти в съдебния процес срещу Адолф Айхман през 1961 г. в Ерусалим. Г-н Барух прочете извадки от протоколите на разпита на Айхман, копия от които той лично е донесъл от Ерусалим. Тези цитати, в които няма и следа от покаяние и поемане на отговорност за извършеното, разкриват ужаса на прегорялата съвест на човек, който лично е отговорен за унищожаването на шест милиона евреи.

Международен възпоменателен ден на Холокоста, 30 януари 2011/5

Г-жа Стела Романо, която за втори пореден път участва във възпоминателните ни служби, направи презентация на сбирка от писма на еврейски деца, които са оцелели от Холокоста, поради това, че са били укривани от християни във Франция. Тя прочете откъси от писмата

на тези деца (преведени от френски език от г-жа Романо). Децата са писали тези писма до родителите си, без да знаят, че родителите им са били унищожени от нацистите в лагерите на смъртта. Кошмарите на постоянно криене, страх и самота, разкрити по неповторим начин в писмата, са нещо, което едва ли може да бъде забравено от хората, които са чули тези детски изповедисъс сърцата си.

Международен възпоменателен ден на Холокоста, 30 януари 2011/7

В изказването си пастор Андрей Аврамов наблегна на същността на антисемитизма като упорито зло, на което трябва да се противостои във всякопоколение. Той изтъкна, че е било  възможно Холокостът да бъде предотвратен, ако нациите от свободния свят са считали за важно спасението на евреите. Трагедията е в това, че за огромното мнозинство от тези нации опазването на еврейски живот не е било приоритет. Именно за това битката срещу антисемитизма в онова

поколение не е била спечелена. Пастор Аврамов посочи, че единственият начин да се поучим от историята е да позволим на трагедията на Холокоста да съкруши сърцата ни дотолкова, че в нас да се роди непоколебима решимост да спечелим битката срещу антисемитизма в нашето поколение и да се погрижим за това тази битка да бъде спечелена и в поколенията след нас

Международен възпоменателен ден на Холокоста, 30 януари 2011/6