Изказване на г-н Роберт Джераси, Председател на Централния Израелтянски духовен съвет, 26.01.2014 г. (видео)

Изказване на г-н Роберт Джераси, Председател на Централния Израелтянски духовен съвет, 26.01.2014 г.