Изказване на Посланникът на държавата Израел в България, Негово Превъзходителство господин Шаул Камиса Раз, 26.01.2014 (видео)

Изказване на Посланникът на държавата Израел в България, Негово Превъзходителство господин Шаул Камиса Раз, 26.01.2014