Изказване на г-н Димитър Иванов, Директор „Проекти” във Организацията на евреите в България „Шалом” 24.01.2016 г (видео)

Изказване на г-н Димитър Иванов, Директор „Проекти” във Организацията на евреите в България „Шалом” 24.01.2016 г