Изказване на г-жа Цветина Кънева, Секретар на регионалната организация на евреите „Шалом“- София през 2016 г. (видео)

Изказване на г-жа Цветина Кънева, Секретар на регионалната организация на евреите „Шалом“- София през 2016 г.