Председателят на Петдесятното европейско общение (PEF) п-р Пеле Хьорнмарк в Християнски център „Победа“

Пастор Пеле Хьорнмарк

   На 1 октомври 2017 година пастор Пеле Хьорнмарк, настоящият председател на Петдесятното европейско общение (PEF), беше специален гост-говорител на сутрешното неделното богослужение на ХЦ „Победа“. Петдесятното европейско общение обединява 53 петдесятни движения от цяла Европа или близо шест милиона души. Целта на съществуването на PEF е петдесятните движения от държавите в Европа да имат общение едно с друго и представителство пред европейските и други институции. PEF е част от Петдесятното световно общение (PWF).

Пастор Пеле Хьорнмарк, от Швеция, на 54 години, е женен за Тина и има три деца. По образование е строителен инженер, завършил е библейски колеж с лидерство и организационно развитие.

Конференцията "Как да водим себе си и църквата към победа и плодоносност?" 2

Хьорнмарк е в щатно служение от 1986 г., служил е като мисионер на Сомалийския полуостров в продължение на 5 години, бил е главен пастор на Петдесятната църква в Йоншьопинг, Швеция, в продължение на 11 години и директор на Шведското петдесятно движение през последните 8 години.

Служил е също като член на президиума на PEF (Петдесятно европейско общение). През 2016 година е избран за председател на Петдесятното европейско общение. Член е на изпълнителния комитет на Петдесятното световно общение.

Пастор Пеле беше в България във връзка с провеждането на пасторска конференция на двете най-големи български деноминации, членове на PEF.

Конференцията "Как да водим себе си и църквата към победа и плодоносност?" 3

Конференцията „Как да водим себе си и църквата към победа и плодоносност?“ се проведе на 30 септември 2017 година. Организатор беше Национален алианс „ОБЦ“ и съорганизатор – Съюз на евангелските петдесятни църкви в България.

На 1 октомври в рамките на сутрешното богослужение на ХЦ „Победа“ пастор Пеле имаше две служби, в които говори за това как не бива да се отказваме, но трябва да продължаваме и да не се отказваме, докато преминаваме през трудностите на живота.

Конференцията "Как да водим себе си и църквата към победа и плодоносност?" 1