Видеозапис на изказването на а доц. Албена Танева, преподавател в СУ “Св.Климент Охридски”, катедра Публична администрация (28.01.2018) (видео)

идеозапис на изказването на а доц. Албена Танева, преподавател в СУ “Св.Климент Охридски”, катедра Публична администрация (28.01.2018)