Изказване на доц. Албена Танева, преподавател в Софийския Университет, Катедра публична администрация (видео)

Изказване на доц. Албена Танева, преподавател в Софийския Университет, Катедра публична администрация.