Какво е състоянието на християнството по земята?

Днес има около 37 000 християнски деноминации в света, като членовете им варират от няколко милиона до по-малко от 100 души в 238 страни. Тези деноминации могат да бъдат разделени на шест „църковни (еклисиастични) мегаблока”:
– римо-католици (1,119 милиарда)
– независими (427 милиона)
– протестанти (376 милиона)
– православни (220 милиона)
– англиканци (80 милиона)
– маргинални (34 милиона).

Независимите, състоящи се от независими (протестанти като тип изповядване на вярата, но не принадлежащи към старите протестантски църкви) и пост-деноминационни християни, са най-бързо растящата група и вече съставляват 20% от християнското население в света.
Днес християнството расте най-бързо в Китай със средно изчислен прираст 10 000 нови вярващи на ден.
През 1900 г., около 81% от християните в света са били с бял цвят на кожата; днес този процент е спаднал до 43%.


Информацията, поместена в таблицата по-долу, се базира на светски и християнски източници и е навярно най-широкото проучване в света на тази тема. Публикува се всеки януари от Дейвид Б. Барет, (Професор по Мисиометрия в Световния център за проучване на евангелизацията в Ричмънд, САЩ и издател на Световната християнска енциклопедия) и Тод М. Джонсън  от Теологическата семинария Гордън-Корнуел в Саут Халмилтън, САЩ.

Година19702000Годишен прираст (%) 2005Прогноза за 2025
Общо население на света3,692,495,0006,070,581,0001.236,453,628,0007,851,455,000
Градско население1,362,294,0002,878,859,0001.873,158,016,0004,572,884,000
Население под 15-год. възраст1,379,442,0001,828,710,0001.741,829,328,0001,900,868,000
Неграмотни836,256,000990,317,0001.721,078,271,000934,703,000
Градове с население над 100 0002,4004,0502.134,5006,500
Градове с население над 1 000 0001614021.82440650
Живеещи в градски гета260 милиона700 милиона3.47830 милиона1,600 милиона
Християни от всякакъв вид1,234,339,0002,000,836,0001.312,135,783,0002,640,665,000
Мюсюлмани549,125,0001,194,396,0001.931,313,984,0001,825,283,000
Агностици532,338,000762,028,0000.17768,598,000806,884,000
Хиндуисти462,379,000808,104,0001.49870,047,0001,065,868,000
Будисти232,667,000362,374,0000.89378,809,000457,048,000
Атеисти165,391,000147,212,0000.58151,548,000151,742,000
Принадлежащи към нови религии78,324,000103,846,0000.81108,132,000122,188,000
Принадлежащи към етнически религии163,477,000239,108,0001.40256,341,000270,210,000
Сикхи10,618,00023,509,0001.5425,374,00031,985,000
Евреи15,097,00014,401,0001.0115,146,00016,895,000
Не-християни2,458,156,0004,069,745,0001.194,317,845,0005,210,790,000
Неасоциирани християни105,626,000105,372,0000.81109,711,000112,779,000
Християни на Голямото поръчение277,153,000650,094,0001.14688,034,000853,179,000
Посещаващи църква885,777,0001,359,420,0001.041,431,573,0001,760,568,000
Евангелисти93,358,000224,790,0002.21250,776,000348,648,000
Петдесятни & Харизматици72,223,000526,916,0002.24588,502,000798,320,000
Мъченици на година377,000160,0001.10169,000210,000
Членове на „еклисиастичните мегаблокове”:
Римо-католици665,475,0001,055,651,0001.171,118,992,0001,336,338,000
Независими96,926,000379,085,0002.39426,672,000612,670,000
Протестанти211,052,000347,762,0001.56375,814,000491,084,000
Православни139,646,000214,436,0000.47219,501,000235,834,000
Англиканци47,409,00075,164,0001.1879,719,000108,257,000
Християнски работници (в родните им страни)2,350,0005,104,0000.975,357,0006,500,000
Мисионери240,000420,.0001.07443,000550,000
Доходи на църковните членове (US$)4,100 милиарда15,680 милиарда2.0417,350 милиарда26,000 милиарда
Компютри, използвани от християни1,000328 милиона6.05440 милиона1,2 милиона
Християнски списания23,00035,0004.243,000100,000
Месечни слушатели / зрители на християнски радио и ТВ програми750,000,0002,150,000,0002.302,409,000,0003,800,000,000
Световни мисионерски планове от 30г. сл. Хр. досега5101,5002.771,7203,000

Според посочените данни исляма е най-бързо разрастващата се религия  на планетата земя днес с годишен прираст от 1.93%.


Единствено независимите християни имат изпреварващ растеж с годишен прираст от 2.39% следвани от по-старите протестантски църкви с годишен растеж от 1.56% и римо-католиците с годишен прираст от 1.17%.
От всички вярващи групи на планетата петдесятните и харизматичните християни имат най-голям годишен прираст със своите с 2.24%.

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“

Йоан 3:16