План за четене на Библията

Хронологичен / ден 105

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

7

1 Оплакване на Давид, което той пя на Господа поради думите на вениаминеца Куш.
Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам;
спаси ме от всичките ми гонители и избави ме;
2 да не би врагът да разкъса като лъв душата ми
и я раздере, без да се намери избавител.
3 Господи, Боже мой, ако съм сторил аз това,
ако има в ръцете ми беззаконие,
4 ако съм въздал зло на онзи, който бе в мир с мене,
или съм обрал онзи, който ми е без причина гонител,
5 то нека подгони неприятелят душата ми ия стигне.
Нека стъпче в земята живота ми.
И нека повали в пръстта славата ми. (Села.)
6 Стани, Господи, в гнева Си;
повдигни се срещу яростта на противниците ми
и събуди се заради мене, Ти, Който си отредил съда.
7 И нека събраните племена Те обикалят;
и Ти се върни да седнеш нависоко над тях.
8 Господ съди племената;
съдѝ и мене, Господи, според правдата ми;
и според моето незлобие нека ми бъде.
9 Нека се спре вече беззаконието на нечестивите;
а праведния утвърди, Ти, Боже праведни,
Който изпитваш сърцата и вътрешностите.
10 Моята защита е в Бога,
Който избавя онези, които са с право сърце.
11 Бог е праведен съдия,
да! Бог, Който се гневи всеки ден на нечестивия.
12 Ако не се обърне нечестивият,
Той ще изостри меча Си;
запънал и приготвил е лъка Си.
13 Приготвил е против него и смъртоносни оръдия;
прави стрелите Си огнени стрели.
14 Ето, нечестивият е в мъки да роди беззаконие,
зачена нечестие и роди лъжа.
15 Изкопал е ров и направил го е дълбок;
но тойсам ще падне в ямата, която направи.
16 Нечестието му ще се върне на собствената му глава
и насилството му ще падне на собственото му теме.
17 Аз ще хваля Господа за Неговата правда
и ще възпявам името на Всевишния Господ.
© Библейска лига - България

27

1 Давидов псалом.
Господ е светлина моя и избавител мой;
от кого ще се боя?
Господ е сила на живота ми;
от кого ще се уплаша?
2 Когато се приближиха при мене злосторници,
противниците ми и неприятелите ми,
за да разкъсат тялото ми,
те се спънаха и паднаха.
3 Ако се опълчи против мене и войска,
сърцето ми няма да се уплаши;
ако се повдигне против мене война,
и тогава ще имам увереност.
4 Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся –
да живея в дома Господен през всичките дни на живота си,
за да гледам красотата на Господа
и да Го диря в храма Му.
5 Защото в лош ден ще ме скрие под покрова Си,
ще ме покрие в скривалището на шатъра Си,
ще ме издигне на канара.
6 И главата ми ще се издигне
над неприятелите ми, които ме окръжават;
и ще принеса в скинията Му жертви с възклицания на радост,
ще пея, да! Ще славословя Господа.
7 Слушай, Господи, гласа ми, когато викам;
смили се също над мене и отговори ми.
8 Когато Ти рече: Търсете лицето Ми,
моето сърце Ти каза:
Лицето Ти ще търся, Господи.
9 Да не скриеш от мене лицето Си;
да не отхвърлиш с гняв слугата Си;
Ти ми стана помощ;
недей ме отхвърля и недей ме оставя, Боже, Спасителю мой;
10 защото баща ми и майка ми са ме оставили;
Господ, обаче, ще ме прибере.
11 Научи ме, Господи, пътя Си,
и води ме по равна пътека, поради онези, които ме причакват.
12 Да не ме предадеш на волята на противниците ми;
защото лъжливи свидетели са се вдигнали против мене,
които дишат насилие.
13 Ако не бях повярвал, че ще видя благостта на Господа
в земята на живите, бих премалял.
14 Чакай Господа;
дерзай и нека се укрепи сърцето ти;
да, чакай Господа.
© Библейска лига - България

31

1 За диригента. Давидов псалом.
На Тебе, Господи, се уповавам;
да не се посрамя довека;
избави ме според правдата Си.
2 Приклони към мене ухото Си; побързай да ме избавиш;
бъди ми силна канара, укрепено място, за да ме спасиш.
3 Защото Ти си моя канара и крепост;
заради името Си ръководи ме и оправяй ме.
4 Измъкни ме из мрежата, която скрито поставиха за мене,
защото Ти си моя сила.
5 В Твоята ръка предавам духа Си;
Ти си ме изкупил,
Господи, Боже на истината.
6 Мразя онези, които почитат суетните идоли;
но се уповавам на Господа.
7 Ще се радвам и ще се веселя в Твоята милост;
защото Ти си видял неволята ми,
познал си утесненията на душата ми
8 и не си ме затворил в ръката на неприятеля;
поставил си нозете ми на широко.
9 Смили се над мене, Господи, защото съм в утеснение,
чезне от скръб окото ми, душата ми, и снагата ми.
10 Защото се изнури в тъга животът ми, и годините ми във въздишки;
поради престъплението ми отслабна силата ми
и костите ми изнемощяха.
11 На всичките си противници станах за укор,
а най-вече на ближните си,
и за плашило на познайниците си;
онези, които ме виждаха навън, бягаха от мене.
12 Като някой умрял бях забравен от сърцетона всичките;
станах като счупен съд;
13 защото съм чул клеветите на мнозина;
отвсякъде страх,
като се наговаряха против мене
и намислиха да отнемат живота ми.
14 Но аз на Тебе се уповавах, Господи;
рекох: Ти си Бог мой.
15В Твоите ръце са времената ми;
избави ме от ръката на неприятелите ми
и от тези, които ме гонят.
16 Направи да светне лицето Ти над слугата Ти;
спаси ме в милостта Си.
17 Господи, да не се посрамя,
защото съм Те призвал;
нека се посрамят нечестивите,
нека млъкнат в шеол.
18 Нека онемеят лъжливите устни,
които говорят против праведния нахално, горделиво и презрително.
19 Колко е голяма Твоята благост,
която си запазил за онези, които от Тебе се боят
и която си показал пред човешките чада,
към онези, които се уповават на Тебе!
20 Ще ги скриеш в скривалището на присъствието Си
от човешките замисли;
ще ги скриеш под покров
от препирането на езици.
21 Благословен да е Господ,
защото си показал чудесната
Си милост към мене
в укрепен град.
22 А в тревогата си аз бях рекъл:
Отлъчен съм от очите Ти;
обаче Ти послуша гласа на молбите ми,
когато извиках към Тебе.
23 Възлюбете Господа, всички Негови светии;
Господ пази верните,
а въздава изобилно на онези, които се държат горделиво.
24 Дерзайте, и нека се укрепи сърцето ви,
всички, които се надявате на Господа.
© Библейска лига - България

34

1 Псалом на Давид, когато се престори на луд пред Авимелех, който го пусна да си отиде.
На еврейски, азбучен псалом.
Ще благославям Господа по всяко време;
похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.
2 С Господа ще се хвали душата ми;
смирените ще чуят това и ще се зарадват.
3 Величайте Господа с мене
и заедно нека възвисим името Му.
4 Потърсих Господа;
и Той ме послуша,
и от всичките ми страхове ме избави.
5 Погледнаха към Него;
и светнахаочите им,
и лицата им никога няма да се посрамят.
6 Този сиромах извика;
и Господ го послуша,
и от всичките му неволи го избави.
7 Ангел Господен застава около онези, които се боят от Него
и ги избавя.
8 Вкусете и вижте, че Господ е благ;
блажен онзи човек, който се уповава на Него.
9 Бойте се от Господа, вие Негови светии;
защото за боящите се от Него няма оскъдност.
10 Лъвчетата търпят нужда и глад;
но онези, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за нищо добро.
11 Елате, чада, послушайте ме;
ще ви науча на страх от Господа.
12 Желае ли човек живот,
обича ли дългоденствие, за да види добрини? –
13 Да пази езика си от зло
и устните си от коварни думи.
14 Да се отклонява от злото и да върши доброто,
да търси мира и да се стреми към него.
15 Очите на Господа са върху праведните
и ушите Му към техния вик.
16 Лицето на Господа е против онези, които вършат зло,
за да изтреби помена им от земята.
17 Праведните извикаха и Господ послуша,
и от всичките им беди ги избави.
18 Господ е близо при онези, които са със съкрушено сърце
и спасява онези, които са с разкаян дух.
19 Много са неволите на праведния;
но Господ го избавя от всички тях;
20 Той пази всичките му кости;
ни една от тях не се строшава.
21 Злощастието ще затрие грешния;
и онези, които мразят праведния, ще бъдат осъдени.
22 Господ изкупва душата на слугите Си;
и от онези, които се уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.
© Библейска лига - България

52

1 За диригента, Давидово поучение, когато бе дошъл едомецът Доиг при Саул и му бе казал: Давид дойде в Ахимелеховата къща.
Защо се хвалиш със злобата, силни човече?
Милостта Божия пребъдва довека.
2 Езикът ти, като действа коварно,
подобно на изострен бръснач, измисля нечестие.
3 Обичаш злото повече от доброто
и да лъжеш повече, отколкото да говориш правда. (Села.)
4Обичаш всичките пагубни думи и измамливия език.
5 Затова, и тебе Бог ще съкруши съвсем,
ще те изтръгне и ще те премести от шатъра ти,
и ще те изкорени от земята на живите. (Села.)
6 А праведните, като видят това, ще се поклонят на Бога
и ще му се присмеят и рекат:
7 Ето човек, който не направи Бога своя крепост,
но се уповаваше на многото си богатство
и се закрепваше в нечестието си.
8 А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом;
уповавам се на Божията милост отвека и довека.
9 Винаги ще Те славословя, защото Ти си сторил това;
и пред Твоите светии ще призовавам името Ти,
защото е благо.
© Библейска лига - България