План за четене на Библията

Хронологичен / ден 108

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

17

1 Давидова молитва.
Послушай, Господи, правото; чуй вика ми;
дай ухо на молитвата ми, която принасям с искрени устни.
2 Нека излезе присъдата ми от присъствието Ти;
очите Ти нека гледат справедливо.
3 Изпитал си сърцето ми; посетил си ме нощно време;
опитал си ме; и не си намерил в мене никакво зло намерение.
Решил съм да не съгрешават устата ми.
4 Колкото за човешките дела, чрез думите на Твоите уста
аз опазих себе си от пътищата на насилниците.
5 Стъпките ми са здраво в Твоите пътища;
нозете ми не са се подхлъзнали.
6 Аз Те призовах, Боже, защото ще ми отговориш;
приклони към мене ухото Си и послушай думите ми.
7 Покажи чудесната Си милост, Ти, Който с десницата Си избавяш уповаващите се на Тебе
от онези, които въстават против тях.
8 Пази ме като зеница на око;
скрий ме под сянката на крилете Си
9 от нечестивите, които ме съсипват,
от неприятелите ми, които ме окръжават.
10 Затворили са безчувствените си сърца;
устата им говорят горделиво.
11 Те на всяка наша крачка ни окръжават;
устремиха очите си, за да ни повалят на земята.
12 Всеки един от тях прилича на лъв, който желае да разкъсва,
и на млад лъв, който седи в скришни места.
13 Стани, Господи, предвари го, повали го;
с меча Си избави живота ми от нечестивия,
14 от човеци, Господи, с ръката Си,
от светските човеци, чийто дял е в тоя живот,
и чийто корем пълниш със съкровищата Си;
които са наситени с чада
и останалия си имот оставят на внуците си.
15 А аз ще гледам лицето Ти в правда;
когато се събуждам, с Твоя образ ще се насищам.
© Библейска лига - България

35

1 Давидов псалом.
Бори се, Господи, с онези, които се борят с мене;
воювай против онези, които воюват против мене.
2 Вземи оръжие и щит,
и стани да ми помагаш.
3 Изтръгни и копие, та затвори пътя на гонителите ми;
кажи на душата ми: Аз съм избавител твой.
4 Нека се посрамят и се опозорят
онези, които искат да погубят живота ми;
нека се върнат назад и се смутят онези,
които ми мислят зло.
5 Нека бъдат като плява пред вятъра
и ангел Господен да ги гони.
6 Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав
и ангел Господен да ги гони.
7 Защото без причина скриха за мене мрежата си в трап;
без причина изкопаха яма за душата ми.
8 Да дойде върху всеки един от тях неочаквана погибел;
и мрежата, която е скрил, нека улови самия него;
той нека падне в същата погибел.
9 А моята душа ще се весели в Господа,
ще се радва в избавлението Му.
10 Всичките ми кости ще рекат:
Господи, кой е подобен на Тебе,
Който избавяш сиромаха от по-силния от него,
да, сиромаха и немощния от грабителя му?
11 Несправедливи свидетели въстават
и питат ме за неща, за които аз не зная нищо.
12 Въздават ми зло за добро,
за да бъде в оскъдност душата ми.
13 А аз, когато те боледуваха,
аз се обличах във вретище,
смирявах с пост душата си
и молитвата ми се връщаше в пазвата ми;
14 държах се като с приятел, като с мой брат,
ходех наведен и нажален, както кога жалее някой майка си.
15 Но когато се спънах в пътя си, те се зарадваха и се събраха,
побойници се събраха против мене – човеци, които аз не знаех;
късаха ме, без да престават.
16 Като нечистите смешници в пиршества
скърцаха на мене със зъби.
17 Господи, докога ще гледаш?
Избави душата ми от погубване,
живота ми от тия лъвове.
18 Аз ще Те славословя в голямо събрание,
ще Те хваля сред многочислени люде.
19 Да не тържествуват над мене
онези, които несправедливо враждуват против мене;
нито да намигват с очи
онези, които ме мразят без причина.
20 Защото не говорят за мир,
но измислят лъжливи думи против тихите на земята.
21 Да! Те отвориха широко срещу мене устата си;
казваха: О, хо-хо, очите ни видяха!
22 Ти си видял, Господи, да не премълчиш;
Господи, да не се отдалечиш от мене.
23 Стани и събуди се за съда ми,
за делото ми, Боже мой и Господи мой.
24 Съди ме, Господи, Боже мой, според правдата Си
и да не тържествуват над мене.
25 Да не кажат в сърцето си:
Ето, желанието ни се изпълни;
нито да кажат: Погълнахме го.
26 Да се посрамят и опозорят заедно всички
онези, които се радват на злощастието ми;
да се облекат със срам и с позор
онези, които се големеят над мене.
27 Да възклицават и да се зарадват
онези, които са благосклонни към правото ми дело.
И винаги нека казват:
Да се възвеличи Господ,
Който желае благоденствие на слугата Си.
28 И езикът им ще разказва
Твоята правда
и Твоята хвала всеки ден.
© Библейска лига - България

54

1 За диригента, на струнни инструменти, Давидово поучение, когато зифците дойдоха и казаха на Саул: Ето, Давид се крие между нас.
Боже, избави ме чрез името Си,
и чрез Своята мощ ме защити.
2 Боже, чуй молитвата ми,
послушай думите на устата ми;
3 защото чужденци се надигнаха против мене
и насилници посягат към живота ми;
не поставиха Бога пред себе си.
(Села.)
4 Ето, Бог ми помага;
Господ е от онези, които подкрепят душата ми.
5 Той ще въздаде злото върху неприятелите ми;
според Твоята вярност изтреби ги.
6 Доброволно ще Ти принеса жертва;
ще славословя името Ти, Господи, защото е благо.
7 Защото си ме избавил от всяко притеснение;
и с очите си съм видялповалянето на неприятелите ми.
© Библейска лига - България

63

1 Псалом на Давид, когато се намираше в Юдейската пустиня.
Боже, Ти си мой Бог; от ранина Те търся;
душата ми жадува за Тебе, тялото ми копнее за Тебе
в една пуста, изтощена и безводна земя.
2 Така съм се взирал в Тебе в светилището,
за да видя Твоята сила и Твоята слава.
3 Понеже Твоята милост е по-желана от живота,
устните ми ще Те хвалят.
4 Така ще Те благославям, докато съм жив;
в Твоето име ще издигам ръцете си.
5 Като от тлъстина и мас ще се насити душата ми;
и с радостни устни ще Те славословят устата ми.
6 Когато си спомням за Тебе на постелката си,
размишлявам за Тебе през нощните стражи.
7 Понеже Ти си бил помощ на мене,
под сянката на Твоите криле ще се радвам.
8 Душата ми се прилепва към Тебе;
Твоята десница ме подпира.
9 А онези, които търсят живота ми, за да го погубят,
ще слязат в дълбочините на земята.
10 Ще бъдат съсипани от силата на меча,
ще бъдат дял на чакали.
11 А царят ще се весели в Бога;
всеки, който се кълне в Неговото име, ще се хвали;
но устата на онези, които говорят лъжи, ще се затворят.
© Библейска лига - България