План за четене на Библията

Хронологичен / ден 112

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

43

1 Съди ме, Боже, и защити делото ми против нечестив народ.
Избави ме от измамлив и несправедлив човек.
2 Понеже Ти си Бог на силата ми, защо си ме отхвърлил?
Защо ходя нажален поради притеснението от неприятеля?
3 Изпрати светлината Си и истината Си;
те нека ме водят,
да ме заведат в Твоя свят хълм и в обиталищата Ти.
4 Тогава ще вляза при Божия олтар,
при Бога, моята превъзходна радост;
и с арфа ще славословя Тебе, о Боже, Боже мой!
5 Защо си отпаднала, душе моя?
И защо се смущаваш дълбоко в мене?
Надявай се на Бога; защото аз още ще Го славословя;
Спасителя мой и Бога мой.
© Библейска лига - България

44

1 За диригента. Поучение на Кореевите синове.
Боже, с ушите си сме чули, нашите бащи са ни разказвали
какво дело си извършил в техните дни, в древните времена.
2 Ти си изгонил с ръката Си народи, а тях си настанил;
съкрушил си племена, а тях си разпространил.
3 Защото те не със своя меч са завладели земята,
нито тяхната мишца ги е спасила,
а Твоята десница и Твоята мишца, и светлината на Твоето лице,
защото Твоето благоволение е било към тях.
4 Ти си Цар мой, Боже!
Заповядай победи за Яков.
5 Чрез Тебе ще повалим неприятелите си;
чрез Твоето име ще стъпчем онези, които се повдигат против нас.
6 Защото няма да се уповавам на лъка си,
нито ще ме избави мечът ми.
7 Защото Ти си ни избавил от противниците ни,
и посрамил си онези, които ни мразят.
8 С Бога ще се хвалим всеки ден,
и името Ти ще славословим довека. (Села.)
9 Но сега Ти си ни отхвърлил и посрамил,
и не излизаш вече с нашите войски.
10 Правиш ни да отстъпваме пред противника;
и мразещите ни обират.
11 Предал си ни като овце за ядене
и разпръснал си ни между народите.
12 Продал си Своите люде за нищо
и не си спечелил от цената им.
13 Правиш ни за укор на съседите ни,
за присмех и поругание на онези, които са около нас.
14 Правиш ни за поговорка между народите,
за клатене на глава между племената.
15 Всеки ден позорът ми е пред мене
и срамът на лицето ми ме покрива,
16 поради гласа на онзи, който укорява и хули,
поради неприятеля и отмъстителя.
17 Всичко това дойде върху нас;
обаче ние не Те забравихме, нито станахме неверни на Твоя завет.
18 Сърцето ни не се върна назад,
нито се отклониха стъпките ни от Твоя път,
19 макар Ти да си ни съкрушил в пусто място.
и да си ни покрил с мрачна сянка.
20 Ако сме забравили името на нашия Бог
или сме протегнали ръцете си към чужд бог,
21 то не ще ли Бог да открие това?
Защото Той знае тайните на сърцето.
22 Не! Ние сме убивани заради Тебе цял ден,
считани сме като овце за клане.
23 Събуди се, Господи, защо спиш?
Стани, не ни отхвърляй завинаги.
24 Защо криеш лицето Си
и забравяш неволята ни и угнетението ни?
25 Защото душата ни е снишена до пръстта;
коремът ни е прилепнал до земята.
26 Стани да ни помогнеш
и избави ни заради милостта Си.
© Библейска лига - България

45

1 За диригента, по „Криновете“; псалом на Кореевите синове. Поучение. Песен на любовта.
От сърцето ми извира блага дума;
говоря: песента ми е за Царя;
езикът ми е перо на бързописец.
2 Ти си по-красив от човешките чада;
от устните Ти се излива благодат;
затова Бог Те е благословил довека.
3 Препаши на бедро меча Си, Силни,
славата Си и величието Си;
4 и във величието Си язди победоносно
в полза на истината и кротостта, и правдата;
и Твоята десница ще Те предводи към чудни дела.
5 Стрелите Ти са остри,
забиват се в сърцата на Царевите врагове;
племена падат пред Тебе.
6 Твоят престол, Боже, е до вечни векове;
скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
7 Възлюбил си правда и намразил си нечестие;
затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал
с миро на радост повече от Твоите събратя.
8 На смирна, алой и касия благоухаят всичките Ти дрехи;
из палати от слонова кост струнни инструменти Те веселят.
9 Царски дъщери има между Твоите почтени жени;
отдясно Ти е поставена царицата в офирско злато.
10 Слушай, дъще, и виж, и приклони ухото си;
забрави и народа си,
и бащиния си дом;
11 така Царят ще пожелае твоята красота;
защото Той е Господарят ти;
и ти Му се поклони.
12 И Тирската дъщеря, даже и богатите измежду народа ѝ,
ще търсят благоволението Ти с подаръци.
13 Всеславна е царската дъщеря във вътрешността на палата;
облеклото ѝ е златоткано.
14 Ще я доведат при Царя с везани дрехи;
нейните другарки, девиците, които я следват, ще Ти се доведат.
15С веселие и радост ще се доведат;
ще влязат в царския палат.
16 Вместо бащите Ти ще бъдат чадата Ти,
които ще поставиш за князе по цялата земя.
17 Ще направя името Ти паметно през всичките поколения;
затова племената ще Те възхваляват до вечни векове.
© Библейска лига - България

49

1 За диригента, псалом на Кореевите синове.
Слушайте това, всички племена;
внимавайте, всички жители на вселената,
2 и нископоставени, и високопоставени,
богати и сиромаси заедно.
3 Устата ми ще говорят мъдрост
и размислите на сърцето ми ще бъдат за разумни неща;
4 ще наведа към притча ухото си,
с арфа ще тълкувам гатанката си:
5Защо да се боя във време на бедствие,
когато ме обкръжи отвред беззаконието?
6 От онези, които се уповават на имота си
и се хвалят с голямото си богатство,
7 ни един от тях не може да изкупи брата си,
нито да даде на Бога откуп за него,
8 (защото толкова скъп е откупът за душата,
че всеки трябва да се откаже от това завинаги)
9 та да живее вечно
и да не види изтление.
10 Защото всеки вижда, че мъдрите умират,
и еднакво с тях погиват безумният и несмисленият,
и оставят богатството си на други.
11 Тайната им мисъл е, че домовете им ще траят вечно,
и жилищата им – из род в род;
наричат земите си със своите си имена.
12 Но човекът не пребъдва в чест;
прилича на животните, които изчезват при смъртта.
13 Това е пътят на безумните;
но пак идещите след тях
човеци одобряват думите им. (Села.)
14 Предназначени са като овце за шеол;
смъртта ще им бъде овчар;
и праведните ще ги завладеят призори;
и красотата им ще овехтее,
понеже шеол ще бъде тяхно жилище.
15 Но Бог ще изкупи душата ми от силата на шеол,
защото ще ме приеме. (Села.)
16 Не бой се, когато забогатее човек,
когато се умножи славата на дома му;
17 защото, когато умре, няма да вземе нищо със себе си,
нито славата му ще иде след него.
18 Ако и да е облажавал душата си приживе –
човеците те хвалят, когато си сполучил –
19 пак ще отиде при рода на бащите си,
които никога няма да видят светлина.
20 Човек, който е на почит, а не разбира,
прилича на животните, които изчезват при смъртта.
© Библейска лига - България

84

1 За диригента, на гетската лира, псалом на Кореевите потомци.
Колко са мили Твоите обиталища,
Господи на силите!
2 Копнее и даже примира душата ми за дворовете Господни;
сърцето ми и плътта ми радостно викат към живия Бог.
3 Дори врабчето си намира жилище
и лястовицата – гнездо за себе си, където слага пилетата си,
при Твоите олтари, Господи на силите,
Царю мой и Боже мой.
4 Блажени онези, които живеят в Твоя дом;
те всякога ще Те хвалят. (Села.)
5 Блажени онези човеци, чиято сила е в Тебе,
в чието сърце са пътищата към Твоя дом.
6 Минаващи през долината на плача,
те я преобръщат в място на извори;
и есенният дъжд я покрива с благословения.
7 Те отиват от сила в сила;
всеки от тях се явява пред Бога в Сион.
8 Господи, Боже на силите, послушай молитвата ми;
приклони ухо, Боже Яковов. (Села.)
9 Боже, щите наш, виж
и погледни в лицето на Твоя помазаник.
10 Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляда други дни;
предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог,
отколкото да живея в шатрите на нечестието.
11 Защото Господ Бог е слънце и щит;
Господ ще даде благодат и слава;
няма да лиши от добро ходещите в непорочност.
12 Господи на силите,
блажен онзи човек, който се уповава на Тебе.
© Библейска лига - България

85

1 За диригента, псалом на Кореевите потомци.
Господи, Ти си се показал благосклонен към земята Си,
върнал си Яков от плен.
2 Простил си беззаконието на людете Си,
покрил си всичкия им грях. (Села.)
3 Уталожил си всичкото Си негодувание,
отвърнал си се от разпаления Си гняв.
4 Възстанови ни, Боже, Спасителю наш,
и прекрати негодуванието Си против нас.
5 Винаги ли ще бъдеш разгневен срещу нас?
Ще продължаваш ли да се гневиш из род в род?
6 Няма ли пак да ни съживиш,
за да се радват Твоите люде в Тебе?
7 Господи, покажи ни милостта Си и дай ни спасението Си.
8 Ще слушам какво ще говори Господ Бог;
защото ще говори мир на людете Си и на светиите Си;
но те да не паднат пак в безумие.
9 Наистина Неговото спасение е близо при онези, които се боят от Него,
за да обитава слава в нашата земя.
10 Милост и истина се срещнаха,
правда и мир се целунаха.
11 Вярност ще поникне от земята
и правда ще надникне от небето.
12 И Господ ще даде добро;
и земята ще ни даде плода си.
13 Правдата ще върви пред Него
и ще направи стъпките Му път, в който да ходим.
© Библейска лига - България

87

1 Кореев псалом, песен.
Основите му са на святите хълми,
2 да, портите на Сион Господ обича
повече от всичките Яковови заселища.
3 Славни неща се говорят за тебе, граде Божий. (Села.)
4 Ще спомена Раав и Вавилон сред онези, които ме познават.
Ето Филистимската земя и Тир с Куш:
Тоя народ, ще кажа, се е родил там;
5 а за Сион ще се рече:
Този и онзи са се родили в него
и Сам Всевишният ще го утвърди.
6 Когато Господ запише народите, ще напише,
че този и онзи народ се е родил там. (Села.)
7 Както певците, тъй и свирачите ще казват:
Всичките ни извори са в тебе.
© Библейска лига - България