План за четене на Библията

Хронологичен / ден 116

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

81

1За диригента, на гетската лира. Асафов псалом.
Пейте радостно на Бога, нашата сила;
възкликнете към Якововия Бог.
2 Запейте псалом и забийте тимпан,
благозвучна арфа и псалтир.
3 Засвирете с тръба на новолуние,
на пълнолуние, в деня на нашия празник.
4 Защото това е закон за Израил,
наредба от Якововия Бог.
5 Той го заповяда като свидетелство за Йосиф,
когато излезе против Египетската земя,
където чух език, който не познавах.
6 Снех товара от рамото му;
освободих ръцете му от кошниците.
7 В скръбно време ти Ме призова и Аз те избавих;
изсред гърма те чух;
при водите на Мерива те изпитах. (Села.)
8 Слушайте, люде Мои, и ще заявя пред вас,
Израилю, ако би Ме послушал:
9 Да няма всред тебе чужди богове
и да не се покланяш на чужд бог.
10 Аз съм Господ, твоят Бог,
Който те изведох от Египетската земя;
отвори широко устата си и ще ги изпълня.
11 Но людете Ми не послушаха гласа Ми;
Израил не Ме искаше.
12 Затова ги оставих да вървят по упорството на сърцето си,
да ходят по своите си намерения.
13 Да Ме бяха слушали людете Ми,
да беше ходил Израил по Моите пътища!
14 Скоро бих покорил неприятелите им,
и срещу противниците им бих обърнал ръката Си.
15 Даже противниците на Господа щяха да им се умилкват;
а благоденствието им щеше да трае завинаги;
16 и Той щеше да ги храни с най-отбраната пшеница;
и с мед от скален кошер щях да те наситя.
© Библейска лига - България

88

1 Песен, псалом на Кореевите потомци. За диригента. Поучение на Еман езраеца.
Господи Боже, Спасителю мой,
и денем и нощем викам пред Тебе.
2 Нека дойде молитвата ми пред Твоето присъствие;
приклони ухото Си към вика ми.
3 Защото се насити душата ми на бедствия
и животът ми се приближава до шеол.
4 Считан съм сред онези, които слизат в рова;
станах като човек, който няма помощ,
5 изхвърлен между мъртвите,
като убитите, които лежат в гроба,
за които Ти не се сещаш вече
и които са отсечени от ръката Ти.
6 Положил си ме в най-дълбокия ров,
в тъмнина, в бездните.
7 Натегна на мене Твоят гняв
и с всичките Си вълни си ме притиснал. (Села.)
8 Отдалечил си от мене познайниците ми;
направил си ме гнусен за тях;
затворен съм и не мога да изляза.
9 Окото ми чезне от скръб;
Господи, Тебе съм призовавал всеки ден,
простирал съм към Тебе ръцете си.
10 На мъртвите ли ще покажеш чудеса?
Или умрелите ще станат и ще Те хвалят? (Села.)
11 В гроба ли ще проповядват Твоята милост
или в мястото на погибелта верността Ти?
12 Ще се познаят ли в тъмнината чудесата Ти
и правдата Ти в земята на забравата?
13 Но аз викам към Тебе, Господи,
и на ранина молитвата ми ще Те предвари.
14 Защо, Господи, отхвърляш душата ми?
Защо криеш лицето Си от мене?
15 От младини съм угнетен и бера душа;
търпя Твоите ужаси и в изумление съм.
16 Гневът Ти мина върху мене;
ужасите Ти ме сломиха.
17 Като води ме окръжават цял ден, изцяло ме поглъщат.
18 Отдалечил си от мене близък и приятел;
познайниците ми са мрак.
© Библейска лига - България

92

1 Псалом. Песен за съботния ден.
Добро е да славословим Господа,
и да пеем хваление на Твоето име, Всевишни,
2 да възвестяваме на ранина милостта Ти,
и истината Ти всяка нощ,
3 с десетострунен инструмент и с псалтир,
с тържествена мелодия на арфа.
4 Защото си ме развеселил,
Господи, с деянията Си;
ще се радвам в делата на ръцете Ти.
5 Колко са велики Твоите дела, Господи!
Твърде дълбоки са мислите Ти.
6 Несмислен човек не знае това,
нито го разбира безумен,
7 че нечестивите изникват като тревата,
и всички, които вършат беззаконие, цъфтят,
само за да се изтребят вечно.
8 Но ти, Господи, довека си нависоко.
9 защото, ето, враговете Ти, Господи,
ето, враговете Ти ще погинат;
ще се разпръснат всички, които вършат беззаконие.
10 Но моя рог Ти ще въздигнеш като рог на див вол;
аз ще бъда помазан с прясно миро;
11 и окото ми ще види повалянето на онези, които ме причакват;
ушите ми ще чуят за възмездието над злодейците, които се вдигат против мене.
12 Праведният ще цъфти като палма,
ще расте като кедър в Ливан;
13 насадени в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.
14 Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост,
ще бъдат сочни и зелени;
15 за да възвестят, че е праведен Господ,
моята канара, у Когото няма неправда.
© Библейска лига - България

93

1 Господ царува; облечен е с величие;
облечен е Господ, и опасан с мощ;
още и вселената е утвърдена така, че да не може да се поклати.
2 От векове е утвърден Твоят престол;
Ти си от вечността.
3 Пороите издигат, Господи,
пороите издигат гласа си;
пороите издигат вълните си.
4 Но Господ, Който е нависоко,
е по-силен от гласовете на големите води,
от силните морски вълни.
5 Твоите изявления са твърде верни;
на Твоя дом, Господи, подобава святост завинаги.
© Библейска лига - България