План за четене на Библията

Хронологичен / ден 119

Стар Завет

2 Царе

5

Давид става цар на Израил


1 Тогава всички Израилеви племена дойдоха при Давид в Хеброн и говориха, казвайки: Ето, твоя кост и твоя плът сме ние. 2 И по-напред, още докато Саул царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израил; и на тебе каза Господ: Ти ще пасеш Моя народ Израил и ти ще бъдеш вожд над Израил. 3 И така, всички Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеброн и цар Давид сключи завет с тях пред Господа в Хеброн; и те помазаха Давид за цар над Израил. 4 Давид беше на тридесет години, когато се възцари, и царува четиридесет години. 5 В Хеброн царува над Юда седем години и шест месеца; а в Ерусалим царува над целия Израил и Юда тридесет и три години.

Давид завладява Ерусалим


6 След това царят отиде с мъжете си в Ерусалим против евусейците – жители на земята; а те казваха на Давид: Няма да влезеш тук; но и слепите, и куците ще те отблъснат; защото си мислеха: Давид не ще може да влезе тук. 7 Обаче Давид превзе крепосттта Сион; това е Давидовият град. 8 И в онзи ден Давид каза: Който удари евусейците, нека мине по вадата и порази слепите и куците, които са омразни на Давидовата душа. Затова казват: Сляп и куц няма да влезе в дома Господен. 9 И Давид се засели в крепостта, която и нарече Давидов град. И Давид построи здания около Мило и навътре. 10 Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик; и Господ Бог на силите беше с него.
11 В това време тирският цар Хирам прати посланици при Давид, и кедрови дървета, дърводелци и зидари, та построиха дом за Давид. 12 И Давид позна, че Господ го бе утвърдил цар над Израил и че беше възвисил царството му заради народа Си Израил.
13 И Давид си взе още наложници и жени от Ерусалим, след като дойде от Хеброн; и родиха се на Давид още синове и дъщери. 14 А ето имената на онези, които му се родиха в Ерусалим: Самуа, Совав, Натан, Соломон, 15 Евар, Елисуа, Нефег, Яфия, 16 Елисама, Елиада и Елифалет.

Давид поразява филистимците


17 А когато филистимците чуха, че помазали Давид за цар над Израил, всички филистимци дойдоха да търсят Давид; а Давид, като чу за това, слезе в крепостта. 18 И тъй, филистимците дойдоха и се разположиха в долината Рафаим. 19 Тогава Давид се допита до Господа: Да изляза ли срещу филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми? И Господ каза на Давид: Отиди, защото непременно ще предам филистимците в ръката ти. 20 И тъй, Давид дойде във Баал-Ферасим; и там ги порази, като рече: Господ се отприщи пред мене и отнесе враговете ми, както води се отприщват. Затова онова място се нарече Баал-Ферасим. 21 Там филистимците оставиха идолите си; а Давид и мъжете му ги отнесоха.
22 И филистимците пак дойдоха, и се разположиха в долината Рафаим. 23 А когато Давид се допита до Господа, Той каза: Не отивай; обиколи изотзад и ги нападни срещу черниците. 24 И когато чуеш шум като от маршируване по върховете на черниците, тогава да се придвижиш, защото тогава Господ ще излезе пред тебе да порази филистимското множество. 25 И Давид стори, както му заповяда Господ, и порази филистимците от Гава до Гезер.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи