План за четене на Библията

Хронологичен / ден 12

Стар Завет

Йов

32

1 И така, тези трима човека престанаха да отговарят на Йов, защото беше праведен пред своите собствени очи.
2 Тогава пламна гневът на Вузитеца Елиу, син на Варахиил, от Рамовото потомство. Гневът му пламна против Йов, защото оправдаваше себе си наместо Бога; 3 също против тримата му приятели пламна гневът му, защото бяха осъдили Йов, без да му намерят отговор. 4 А Елиу беше чакал да говори на Йов, защото другите бяха по-стари от него. 5 Но когато Елиу видя, че нямаше отговор в устата на тези трима мъже, гневът му пламна.
6 Тогава Елиу Вузитеца, син на Варахиил, в отговор каза:
Аз съм млад, а вие много стари;
затова се посвених, и не смеех да ви изкажа моето мнение.
7 Казах си: Дните нека говорят
и многото години нека учат на мъдрост.
8 Но има дух в човека
и вдъхновението на Всемогъщия го вразумява.
9 Великите човеци не са винаги мъдри,
нито старитевинаги разбират правосъдието.
10 И така, казвам: Слушайте мене;
нека изкажа и аз мнението си.
11 Ето, чаках, докато вие говорехте,
слушах разсъжденията ви,
когато търсехте какво да кажете;
12 внимателно ви слушах,
и ето, ни един от вас не убеди Йов,
нито отговори на думите му;
13 за да не речете: Ние намерихме мъдрост.
Бог ще го свали, а не човек.
14 Понеже той не е отправял думите си против мене;
то и аз няма да му отговоря според вашите речи.
15 Те се смайват, не отговарят вече,
не намират и дума да кажат.
16 А да чакам ли аз, понеже те не говорят,
понеже стоят и не отговарят вече?
17 Нека отговоря и аз от моя страна,
нека изкажа и аз мнението си.
18 Защото съм пълен с думи;
духът в мене ме подбужда.
19 Ето, гърдите ми са като вино неотворено,
готови да се разпукнат като нови мехове.
20 Ще проговоря, за да ми стане по-леко;
ще отворя устните си и ще отговоря.
21 Далеч съм от това, да гледам на лице,
или да полаская човека.
22 Защото не зная да лаская;
иначе Създателят ми би ме премахнал веднага.
© Библейска лига - България

33

1 Затова, Йове, чуй сега словото ми
и слушай всичките мои думи.
2 Ето, сега отворих устата си,
езикът ми с устата ми говори.
3 Думите ми ще бъдат според правотата на сърцето ми
и устните ми ще произнесат чисто знание.
4 Духът Божий ме е създал
и дишането на Всемогъщия ме оживотворява.
5 Ако можеш, отговори ми;
опълчи се с думите си пред мене, та ми се изправи насреща.
6 Ето, и аз съм пред Бога, както си ти,
и аз съм от кал направен.
7 Ето, моят ужас няма да те плаши,
нито ще тежи ръката ми върху тебе.
8 Безсъмнено ти си говорил, като слушах аз,
и аз чух гласа на думите ти, като казваше:
9 Чист и без престъпление съм;
невинен съм и беззаконие няма в мене;
10 ето, Бог намира причини против мене,
счита ме за Свой неприятел;
11 поставя нозете ми в окови,
наблюдава всичките ми пътища.
12 Ето, в това ти не си прав;
ще ти отговоря, че Бог е по-велик от човека.
13 Защо се препираш с Него,
загдето Той не дава отчет ни за едно от Своите дела?
14 Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж,
само че човекът не внимава.
15 В сън, в нощно видение,
когато дълбок сън напада човеците,
когато сънуват на леглата си,
16 тогава Той отваря ушите на човеците
и запечатва поука в тях,
17 за да отклони човека от намерението му
и да извади гордостта из човека;
18 предпазва душата му от гроба,
и живота му, за да не падне от меч.
19 Той бива и наказван с болки на леглото си,
да, с непрестанни болки в костите си,
20 така че душата му се отвръща от хляб,
и сърцето му – от вкусното ястие.
21 Плътта му чезне тъй, че не се вижда,
а невидимите му по-рано кости се подават.
22 Да, душата му се приближава до гроба,
и животът му – при
погубителите.
23 Тогава, ако има ангел с него,
посредник, пръв между хиляда,
за да възвести на човека кое е за него право,
24 и ако Бог бъде милостив към него,
и рече: Избави го, за да не слезе в гроба,
Аз промислих откуп за него, –
25 тогава тялото му ще се подмлади повече от тялото на дете.
Той ще се върне в дните на младостта си.
26 Ако се помоли на Бога, Той е благосклонен към него
и му дава да гледа лицето Му с радост;
и възвръща на човека праведността му.
27 Той пее пред човеците, казвайки:
Съгреших и изкривих правдата,
и не ми се въздаде според греха ми;
28 Той избави душата ми, за да не отиде в рова;
и животът ми ще види светлината.
29 Ето, всичко това върши Бог
дваж и триж с човека,
30 за да отвърне душата му от рова
и да се просветли със светлината на живота.
31 Внимавай, Йове, послушай ме.
Мълчи и аз ще говоря.
32 Ако имаш какво да кажеш, отговори ми;
говори, защото желая да бъдеш оправдан.
33 Но ако не, то ти слушай мене;
мълчи и ще те науча на мъдрост.
© Библейска лига - България

34

1 И Елиу пак проговори и каза:
2 Слушайте думите ми, вие мъдри,
и чуйте ме, вие разумни;
3 защото ухото изпитва думите,
както небцето вкусва ястието.
4 Нека си изберем правото,
та да знаем помежду си доброто.
5 Защото Йов е казал: Праведен съм,
и пак Бог отне правото ми;
6 въпреки правото ми, считан съм за лъжец;
раната ми е неизцелима, при все че съм без престъпление.
7 Кой човек е като Йов,
който укорява Бога, както пие вода,
8 и дружи с онези, които вършат беззаконие,
и ходи с нечестиви човеци?
9 Защото е казал: Няма полза за човека
да угажда на Бога.
10 Слушайте ме, вие разумни мъже.
Далеч да бъде от Бога неправдата,
и от Всемогъщия беззаконието!
11 Защото ще въздаде на човека според делото му
и ще направи така, че всеки да намери според пътищата си.
12 Наистина Бог няма да извърши нечестие,
нито ще отклони Всемогъщият правосъдието.
13 Кой е възложил на Него грижата за земята?
Или кой Го е натоварил с цялата вселена?
14 Ако само реши Той в сърцето Си
и оттегли към Себе Си духа Си и диханието Си,
15 то ще издъхне всяка плът,
и човекът ще се върне пак в пръстта.
16 Сега, ако си разумен, чуй това;
слушай гласа на думите ми.
17 Ще властва ли онзи, който мрази правдата?
И ще изкараш ли виновен мощния Праведник,
18 Който казва на царя: Нечестив си,
на князете: Беззаконници сте,
19 Който не лицеприятства пред първенци,
нито почита богатия повече от сиромаха,
понеже всички са дело на Неговите ръце?
20 В една минута умират – да, в полунощ;
людете им се смущават и преминават;
и мощните биват премахнати, не с ръка.
21 Защото очите на Бога са върху пътищата на човека
и Той гледа всичките му стъпки.
22 Няма тъмнина, нито мрачна сянка,
където да се крият онези, които вършат беззаконие.
23 Понеже Той няма нужда втори път да изпитва човека,
за да дойде на съд пред Бога.
24 Без дълго изследване сломява силните
и поставя други вместо тях.
25 Защото Той познава делата им;
и събаря ги нощем, и те биват смазани.
26 Удря ги като нечестиви
пред очите на другите,
27 понеже се отклониха от Него
и не зачитаха ни един от пътищата Му,
28 така че направиха да стигне до Него викът на сиромасите
и Той чу вика на угнетените.
29 Но когато Той дава тишина, кой може да я смути?
Когато крие лицето Си, кой може да Го види?
Било спрямо народ или спрямо един човек,
30 за да не царува лицемерецът,
та да се впримчи народът.
31 Защото ако някой каже на Бога:
Понесох наказание, без да съм сторил зло;
32 каквото аз не виждам, Ти ме научи;
ако съм извършил беззаконие, няма да върша вече,
33 то трябва ли въздаянието Му да бъде според твоето разбиране, та го отхвърляш,
така че ти да го избереш, казва Бог, а не Аз?
Тогава ти Му кажи, каквото знаеш.
34 Разумни мъже ще ми рекат,
да, всеки мъдър човек, който ме слуша, ще каже:
35 Йов говори без знание
и думите му са лишени от мъдрост.
36 Желанието ми е Йов да бъде изпитан докрай,
понеже отговори както нечестивите човеци.
37 Защото към греха си добавя бунтовничество,
пляска с ръце сред нас
и умножава думите си против Бога.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи