План за четене на Библията

Хронологичен / ден 120

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

133

1 Давидова песен на възкачванията.
Ето колко е добро и колко угодно
да живеят братя в единодушие!
2 Угодно е като онова скъпоценно миро на главата,
което се стичаше по брадата,
Аароновата брада,
което се стичаше по яката на одеждите му.
3 Угодно е като Хермонската роса,
която слиза на Сионските хълми;
защото Господ там е заръчал благословението –
живота довека.
© Библейска лига - България