План за четене на Библията

Хронологичен / ден 121

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

106

1 Алилуя. Славете Господа, защото е благ.
Защото Неговата милост трае довека.
2 Кой може да изкаже мощните дела на Господа
или да разгласи всичката Негова хвала?
3 Блажени онези, които пазят правосъдие;
блажен онзи, който върши правда по всяко време.
4 Помни ме, Господи, с благоволението,
което питаеш към народа Си;
посети ме със спасението Си;
5 за да видя благоденствието на Твоите избрани,
за да се радвам във веселието на народа Ти,
за да се хваля заедно с Твоето наследство.
6 Съгрешихме ние и бащите ни,
беззаконие и нечестие сторихме.
7 Бащите ни не разбраха Твоите чудесни дела в Египет,
не си спомняха многото Твои милосърдни дела,
и се възпротивиха при морето, при Червеното море.
8 При все това Бог ги избави заради името Си,
за да покаже могъществото Си.
9 Смъмра Червеното море
и то изсъхна;
и така ги преведе през дълбочините като по сухо,
10 и ги спаси от ръката на ненавистника им,
и ги избави от ръката на неприятеля.
11 Водите покриха противниците им;
не остана ни един от тях.
12 Тогава повярваха на думите Му,
пееха на Него хвала.
13 Но скоро забравиха делата Му,
не чакаха изпълнението на намерението Му,
14 но се полакомиха твърде много в пустинята,
и изпитаха Бога в безводната страна;
15 и Той им даде това, което искаха;
но направи да залинеят душите им.
16 Също и на Мойсей завидяха в стана,
и на Господния светия Аарон.
17 Земята се разтвори, та погълна Датан
и покри Авироновата дружина.
18 И огън се запали всред дружината им;
пламък изгори нечестивите.
19 Те направиха телец в Хорив
и поклониха се на идол, отлят от метал;
20 така размениха славата си
срещу подобие на бик, който яде трева!
21 Забравиха своя избавител Бог,
Който беше извършил велики дела в Египет,
22 чудесни дела в Хамовата земя,
страшни неща при Червеното море.
23 Затова Той каза, че ще ги изтреби;
само че избраният му Мойсей застана пред Него в пролома,
за да отклони гнева Му, да не би да ги погуби.
24 Те презряха и желаната земя,
не повярваха на Неговото слово,
25 а зароптаха в шатрите си
и не послушаха гласа на Господа.
26 Затова Той им се закле,
че ще ги повали в пустинята
27 и че ще повали потомството им сред народите,
и ще ги разпръсне по страните.
28 Те също се прилепиха към Баал-Пеор
и ядоха жертви, принесени на мъртви богове.
29И тъй, предизвикаха Бога с делата си
дотолкова, че язвата ги нападна.
30 Но стана Финехас и извърши посредничество,
и язвата престана;
31 и това му се вмени за правда
из род в род довека.
32 И при водите на Мерива те Го разгневиха,
така че Мойсей пострада заради тях,
33 защото се възбунтуваха против духа му,
и Мойсей говори несмислено с устата си.
34 Не изтребиха племената,
според както Господ им бе заповядал,
35 но се смесиха с тия народи,
и се научиха на техните дела;
36 тъй че служиха на идолите им,
които станаха примка за тях.
37 Да! Синовете си и дъщерите си
принесоха в жертва на бесовете,
38 и проляха невинна кръв,
кръвта на синовете си и на дъщерите си,
които пожертваха на ханаанските идоли;
и земята се оскверни от кръвопролития.
39 Така те се оскверниха от делата си и блудстваха в деянията си.
40 Затова гневът на Господа пламна против народа Му
и Той се погнуси от наследството Си.
41 Предаде ги в ръцете на езичниците;
и завладяха ги онези, които ги мразеха.
42 Неприятелите им ги притесняваха;
и те останаха подчинени под ръката им.
43 Много пъти Той ги избавя;
но те Го предизвикваха с упорството си,
и бяха унизени поради беззаконието си.
44 Той обаче погледна на утеснението им,
когато чу вика им;
45 спомни си за тях Своя завет
и разкая се според голямата Си милост;
46 също стори да ги съжаляват
всички, които ги бяха пленили.
47 Избави ни, Господи, Боже наш,
и събери ни измежду народите,
за да славословим Твоето свято име
и да тържествуваме с Твоята слава.
48 Благословен да е Господ,
Израилевият Бог, отвека и довека;
и всичките люде да рекат: Амин.
Алилуя.
© Библейска лига - България

107

1 Славете Господа, защото е благ,
защото Неговата милост трае довека.
2 Така нека говорят изкупените от Господа,
които Той изкупи от ръката на противника,
3 като ги събра от страните,
от изток и от запад, от север и от юг.
4 Едни се скитаха в пустинята по безлюден път,
без да намират населен град,
5гладни и жадни,
душата им примираше в тях.
6 Тогава извикаха към Господа в бедствието си;
и Той ги избави от утесненията им,
7 и поведе ги по прав път,
за да отидат в населен град.
8 Да славословят Господа за Неговата милост,
и за чудесните Му дела към човешките чада;
9 защото насища жадна душа,
и гладна душа изпълва с блага.
10 Други седяха в тъмнина и в мрачна сянка,
оковани със скръб и с желязо,
11 защото се разбунтуваха против Божиите слова,
и презряха съвета на Всевишния.
12 Затова смири сърцето им с мъки;
те паднаха и нямаше кой да им помогне.
13 Тогава извикаха към Господа в бедствието си;
и Той ги избави от утесненията им;
14 изведе ги из тъмнината и мрачната сянка,
и разкъса оковите им.
15 Да славословят Господа за Неговата милост,
и за чудесните Му дела към човешките чада;
16 защото разби медните порти
и железните лостове сломи.
17 А пък безумните бяха в скръб
поради беззаконните си пътища
и поради неправдите си.
18 Душата им се гнусеше от всяко ястие
и те се приближаваха до портите на смъртта.
19 Тогава извикаха към Господа в бедствието си;
и Той ги избави от утесненията им.
20 Изпрати словото Си и ги изцели,
и ги отърва от ямите, в които лежаха.
21 Да славословят Господа за Неговата милост,
и за чудесните Му дела към човешките чада;
22 и нека принасят жертви на хвала,
и радостно възвестяват делата Му.
23 Онези пък, които излизат по морето с кораби,
които търгуват в големите води,
24 виждат делата на Господа
и чудесата Му в дълбините.
25 Защото, когато заповяда, се вдига бурен вятър,
който повдига морските вълни;
26 издигат се до небесата и пак се спускат в дълбочините;
душата им се топи от бедствието.
27 Люлеят се и политат като пияни,
и всичкият им разсъдък ги напуска.
28 Тогава викат към Господа в бедствието си;
и Той ги извежда от утесненията им.
29 Превръща бурята в тишина
и вълните утихват.
30 И се веселят, защото те са утихнали;
така Той ги завежда на желаното им пристанище.
31 Да славословят Господа за Неговата милост,
и за чудесните Му дела към човешките чада;
32 нека Го и възвисяват в събранието на людете,
и нека Го хвалят в заседанието на старейшините.
33 Той превръща реки в пустиня
и водни извори в суша,
34 плодоносна земя в солена пустош
поради нечестието на жителите ѝ.
35 Превръща пустиня във водни езера,
и суха земя във водни извори;
36 и там заселва гладните,
за да си основават градове за живеене;
37 и сеят ниви, и садят лозя,
и си добиват изобилен плод.
38 Той ги и благославя, тъй че те силно се умножават,
и не дава да се намалява добитъкът им.
39 Но пак те се намаляват и се смиряват
от утеснение, бедствие и тъга.
40 Той излива презрение върху князете
и ги оставя да се скитат в
пустинята, където няма път.
41 А немотният поставя над неволята,
и му дава челяд като стадо.
42 Праведните виждат това и се радват;
а всяко беззаконие си затваря устата.
43 Който е мъдър, нека обърне внимание на това;
и ще разбере Господнята милост.
© Библейска лига - България