План за четене на Библията

Хронологичен / ден 128

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

50

1 Асафов псалом.
Господ Бог Еова е говорил и призовавал земята
от изгряването на слънцето до залязването му.
2 От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.
3 Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи;
ще има пред Него огън пояждащ
и около Него силна буря.
4 Ще призове небесата отгоре,
и земята, за да съди людете Си, казвайки:
5 Съберете Ми Моите светии,
които чрез жертва са встъпили в завет с Мене.
6 И небесата ще известят правдата Му, защото сам Бог е съдия. (Села.)
7 Слушайте, люде Мои, и ще говоря –
Израилю, и ще заявя пред тебе:
Бог, твой Бог съм Аз.
8 Не ще те изоблича за жертвите ти,
нито за твоите всеизгаряния, които са винаги пред Мене.
9 Не ще приема телец от къщата ти,
нито козли от стадата ти;
10 защото Мои са всичките горски зверове
и добитъкът по хилядите хълмове.
11 Познавам всичките планински птици
и полските зверове са Мои.
12 Ако огладнеех, нямаше да кажа на тебе;
защото Моя е вселената и всичко, що има в нея.
13 Ще ям ли Аз месо от телци?
Ще пия ли кръв от козли?
14 Принеси на Бога жертва на хваление
и изпълни на Всевишния оброците си;
15 и призови Ме в ден на беда;
и Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.
16 А на нечестивия казва Бог:
Защо разгласяваш
Моите повеления
и разказваш завета Ми с устата си,
17 като сам мразиш поука,
и хвърляш зад себе си Моите думи?
18 Ако видиш крадец, тичаш с него,
и с прелюбодейците участваш.
19 Предаваш устата си на зло
и езикът ти устройва коварство.
20 Като седиш, говориш против брата си;
клеветиш сина на майка си.
21 Понеже си сторил това и Аз премълчах,
ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе;
но Аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред
очите ти.
22 Разсъдете за това вие, които забравяте Бога,
да не би да ви разкъсам,
без да се намери кой да ви избави.
23 Който принася жертва на хвала,
той Ме прославя;
и на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение.
© Библейска лига - България

53

1 За диригента, на духов инструмент, Давидово поучение.
Безумният рече в сърцето си:
Няма Бог.
Поквариха се и сториха гнусно беззаконие;
няма кой да прави добро.
2 Бог надникна от небето над човешките чада,
за да види има ли някой разумен,
който да търси Бога.
3 Всички се отклониха;
всички заедно се развратиха;
няма кой да прави добро, няма ни един.
4 Без разум ли са онези, които беззаконстват,
които изпояждат людете Ми, както ядат хляб,
и не призовават Бога?
5 Нападна ги голям страх там, където нямаше страх;
защото Бог разпръсна костите на опълчващите се против тебе;
посрамил си ги, защото Бог ги отхвърли.
6 Дано дойде от Сион избавление за Израил!
Когато върне Бог Своите люде от плен,
тогава ще се зарадва Яков, ще се развесели Израил.
© Библейска лига - България

60

1 За диригента, по „Кринът на свидетелството.“ Поучение на Давид за окуражение, когато воюваше против Средоречна Сирия и Совска Сирия, и Йоав се върна, та порази дванадесет хиляди едомци в Долината на солта.
Боже, отхвърлил си ни, смазал си ни;
разгневил си се;
обърни се отново към нас.
2 Разтърсил си земята, разпукнал си я;
изцели проломите ѝ, защото тя е разклатена.
3 Показал си на людете Си мъчителни неща;
напоил си ни с вино до омайване.
4 Дал си знаме на онези, които се боят от Тебе,
за да го издигат заради истината. (Села.)
5 За да се избавят Твоите възлюбени,
спаси с десницата Си и послушай ме.
6 Бог говори в светилището Си:
Аз ще тържествувам;
ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот;
7 Мой е Галаад, Мой и Манасия,
Ефрем също е защита на главата Ми, Юда е скиптър Мой;
8 Моав е умивалникът Ми,
на Едом ще хвърля обувката Си;
приветствай Ме, Филистимска земьо!
9 Кой ще ме въведе в укрепения град?
Кой ще ме заведе до Едом?
10 Не Ти ли, Боже,
Който си ни отхвърлил,
и не излизаш вече, о Боже, с войските ни?
11 Помогни ни в беда,
защото суетна е човешката помощ.
12 Чрез Бога ще вървим юнашки,
защото Той ще стъпче противниците ни.
© Библейска лига - България

75

1 За диригента, по „Не разорявай“, Асафов псалом. Песен.
Славословим Те, Боже, славословим;
и е близо при нас явлението на името Ти; разгласяват се
чудесните Ти дела.
2 Когато дойде определеното време,
Аз ще съдя с правота.
3 Ако и да се разтопи земята с всичките ѝ жители,
Аз закрепвам стълбовете ѝ. (Села.)
4 Рекох на надменните: Не постъпвайте надменно.
И на нечестивите: Не издигайте рог;
5 не вдигайте високо рога си,
не говорете с корав врат.
6 Защото нито от изток, нито от запад,
нито от планинската пустиня иде съд;
7 но Бог е съдията:
едного Той снижава, а другиго издига.
8 Защото в ръката на Господа има чаша и виното се пени;
тя е пълна с кипящо вино с подправки, от което и Той налива;
и даже утайката му ще прецедят и ще изпият всичките
нечестиви на земята.
9 А аз ще разгласявам винаги Якововия Бог,
на Него ще пея хваления.
10 И ще отсека всичките рогове на нечестивите;
а роговете на праведните ще се издигнат.
© Библейска лига - България