План за четене на Библията

Хронологичен / ден 13

Стар Завет

Йов

35

1 Елиу още каза:
2 Мислиш ли, че е право това, което каза ти:
Моята правда е повече от Божията?
3 Защото ти каза: Какво ще ми бъде предимството?
И каква по-голяма полза ще имам, отколкото, ако бях съгрешил?
4 Аз ще отговоря на тебе,
и на приятелите ти с тебе.
5 Погледни към небесата и виж;
и гледай облаците, колко по-нависоко са от тебе.
6 Ако съгрешаваш, какво правиш против Него?
И ако се умножават престъпленията ти, какво Му причиняваш?
7 Ако си праведен, какво Му даваш?
Или какво получава от ръката ти?
8 Нечестието ти може да повреди само човек като тебе;
а правдата тиможе да ползва само човешки син.
9 Поради многото угнетения викат страдалците,
пищят поради насилието на мощните;
10 но пак никой не казва: Къде е Бог, Творецът ми,
Който дава песни нощем,
11 Който ни учи повече, отколкото земните животни,
и прави ни по-мъдри от небесните птици?
12 Така те викат;
но Той не отговаря
да ги избави от гордостта на нечестивите.
13 Наистина Бог не слуша празнословието,
и Всемогъщият не го зачита.
14 Колко по-малко, когато ти казваш, че не Го виждаш,
че делото ти е изложено пред Него и напразно Го чакаш!
15 И сега, понеже не те е посетил в гнева Си,
и не е прегледал със строгост надменността ти,
16 затова Йов отваря устада говори суетни неща,
трупа думи, лишени от благоразумие.
© Библейска лига - България

36

1 И Елиу продължи и каза:
2 Потърпи ме малко и ще ти покажа;
защото имам още нещо да ти кажа за Бога.
3 Ще черпя знанието си отдалеч,
и ще отдам правда на Създателя си;
4 защото наистина думите ми няма да са лъжливи;
един, който е усъвършенстван в знание, стои пред тебе.
5 Ето, макар Бог да е мощен, не презира никого,
мощен в сила и мъдрост.
6 Той не запазва живота на нечестивия,
а на сиромасите отдава правото.
7 Не отвръща очите Си от праведните,
но даже ги поставя с царе да седят на престол завинаги,
и те биват въздигани.
8 А във вериги ако са вързани,
стегнати в оковите на неволята,
9 тогава посочва делата им
и престъпленията им, че са се възгордели,
10 отваря ухото им за поука,
и заповядва да се отвърнат от беззаконието;
11 и ако послушат и служат на Него,
ще прекарат дните си в благополучие
и годините си във веселие;
12 но ако не послушат, ще загинат от меч
и ще умрат без мъдрост.
13 А нечестивите в сърцето си таят яд,
не викат към Бога за помощ, когато ги връзва;
14 те умират млади
и животът им угасва между блудниците.
15 Той избавя наскърбените чрез скръбта им
и чрез бедствие отваря ушите им.
16 И така би извел и тебе из утеснение
в широко място, където няма теснота;
и слаганото на трапезата ти би било пълно с тлъстина.
17 Но върху тебе пада съдът на нечестивия;
съдът и правосъдието те хващат.
18 Поради гнева Му, внимавай да не те отнесе с удара Си;
тогава и голям откуп не би те избавил.
19 Ще важи ли викането ти да те извади от бедствие,
или цялото напрягане на силата ти?
20 Не пожелавай нощта,
когато людете изчезват от мястото си.
21 Внимавай! Не поглеждай беззаконието;
защото ти си предпочел това повече от наскърблението.
22 Ето, Бог е възвишен в силата Си;
кой е господар като Него?
23 Кой Му е предписал пътя Му?
Или кой може да Му рече: Извършил си беззаконие?
24 Помни да възвеличаваш Неговото дело,
което човеците възпяват,
25 в което всичките човеци се взират,
което човекът гледа отдалеч.
26 Ето, Бог е велик и ние не Го познаваме;
числото на годините Му е неизследимо.
27 Той привлича водните капки,
които таят в дъжд от парите,
28 които облаците изливат
и оросяват върху човеците.
29 Може ли даже някой да разбере как се разпростират облаците,
илисе произвеждат гърмежите на скинията Му?
30 Ето, простира светлината Си около Себе Си,
и се покрива с морските дъна.
31 (Понеже чрез тези неща съди народите;
дава храна изобилно.)
32 Покрива ръцете Си със светкавицата,
и заповядва ѝ къде да удари;
33 трясъкът ѝ известява за това,
и добитъкът – за пламъка, който възлиза.
© Библейска лига - България

37

1 Да! Поради това сърцето ми трепери
и се повдига от мястото си.
2 Слушайте внимателно гърма на гласа Му
и шума, който излиза от устата Му.
3 Праща го под цялото небе
и светкавицата Си до краищата на земята;
4 след нея реве глас,
гърми с гласа на величието Си,
и не ги възпира, щом се чуе гласът Му.
5 Бог гърми чудно с гласа Си,
върши велики дела, които не можем да разбираме;
6 защото казва на снега: Вали на земята, –
също и на проливния дъжд, и на поройните Си дъждове.
7 Слага печат върху ръката на всеки човек,
така че всичките човеци, които е създал, да разбират силата Му.
8 Тогава зверовете влизат в скривалищата
и остават в рововете си.
9 От юг иде буря,
от север – студ.
10 От духването Божие става лед
и широките води замръзват;
11 също гъстия облак Той натоварва с влага,
простира нашироко гръмотевичния Си облак,
12 които според Неговото наставление
се носят наоколо,
за да правят всичко, което им заповядва
по лицето на земното кълбо,
13 било за наказание или за земята Си,
или за милост, ги докарва.
14 Слушай това, Йове,
застани и размисли върху чудесните Божии дела.
15 Разбираш ли как им налага Бог волята Си
и прави светкавицата да свети от облака Му?
16 Разбираш ли как облаците увисват,
чудесните дела на Съвършения в знание?
17 Ти, чиито дрехи стават топли,
когато земята е в затишие поради южния вятър.
18 Можеш ли като Него да разпростреш небето,
което като отлято огледало е здраво?
19 Научи ни какво да Му кажем,
защото поради невежество ние не можем да наредим думите си.
20 Ще Му се извести ли, че желая да говоря,
като зная, че ако продума човек, непременно ще бъде погълнат?
21 И сега човеците не могат да погледнат към светлината,
когато блести на небето, като е заминал вятърът и го е очистил,
22 и е дошло златозарно сияние от север;
а как ще погледнат на Бога, у Когото е скрита страшна слава!
23 Всемогъщ е, не можем да Го проумеем, превъзходен е в сила,
в правосъдие и преизобилна справедливост: Той няма да угнети.
24 Затова пред Него благоговеят човеците;
Той не зачита никого от високоумните.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи