План за четене на Библията

Хронологичен / ден 130

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

65

1 За диригента, Давидов псалом. Песен.
Очаква Те хваление, Боже, в Сион;
и пред Тебе ще се изпълни оброкът.
2 Ти, Който слушаш молитва,
при Тебе ще идва всяка плът.
3 Беззакония ме надвиха;
но престъпленията ни – Ти ще ги очистиш.
4 Блажен човекът, когото избираш
и приемаш, за да живее в Твоите дворове;
ще се наситим от благата на Твоя дом,
на святия Ти храм.
5 Със страховити праведни дела ще ни отговаряш,
Боже, Избавителю наш,
Надеждо на всичките земни краища
и на онези, които са далеч по море,
6 Ти, Който със силата Си утвърждаваш планините,
препасан с могъщество,
7 Който правиш да утихва шума на морето,
бученето на вълните му и размирието на племената.
8 Така и тези, които живеят по краищата на земята, се боят от Твоите знамения.
Развеселяваш настъпването на зората и на вечерта.
9 Посещаваш земята и я напояваш;
преобогатяваш я с пълноводната Божия река;
осигуряваш жито за хората,
защото така си устроил земята.
10 Напояваш нейните бразди,
изравняваш буците ѝ;
размекваш я с капките на дъжда,
благославяш поникналото от нея;
11 увенчаваш годината с изобилието Си
и от следите Ти капе тлъстина;
12 капе тлъстина върху пустинните пасбища,
и хълмовете се опасват с радост,
13 ливадите се обличат със стада
и долините се обкичват с жито;
възклицават, още и пеят.
© Библейска лига - България

66

1 За диригента, хвалебен псалом.
Възкликни към Бога, цяла земьо!
2 Възпейте славата на Неговото име,
въздайте Му слава и хвала.
3 Кажете на Бога: Колко са страховити делата Ти!
Поради величието на Твоята сила
даже враговете Ти ще се снишат пред Тебе.
4 Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови,
ще славословят името Ти. (Села.)
5 Елате и вижте делата на Бога,
колко са страховити те за човешките чада.
6 Превърна морето в суша;
пеша преминаха през реката;
там се развеселихме в Него.
7 Със силата Си владее довека:
очите Му наблюдават народите;
бунтовниците нека не се превъзнасят. (Села.)
8 Вие, племена, благославяйте нашия Бог
и възгласете хвалата Му,
9 Който поддържа в живот душата ни
и не дава да се поклатят нозете ни.
10 Защото Ти, Боже, си ни опитал,
изпитал си ни, както се изпитва сребро.
11 Вкарал си ни в мрежата,
сложил си тежък товар на гърба ни.
12 Направил си да яздят човеци върху главите ни;
преминахме през огън и вода;
но Ти ни изведе на богато място.
13 Ще вляза в дома Ти с всеизгаряния,
ще изпълня пред Тебе оброците,
14 които произнесоха устните ми и говориха устата ми в
бедствието ми.
15 Всеизгаряния от тлъсти овни ще Ти принеса с тамян,
ще принеса волове и кози. (Села.)
16 Елате, слушайте всички, които се боите от Бога,
и ще разкажа онова, което е сторил за душата ми.
17Към Него извиках с устата си;
и Той бе възвисен чрез езика ми.
18 Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда,
Господ не би послушал;
19 но Бог наистина послуша,
обърна внимание на молбата ми.
20 Благословен да е Бог,
Който не отхвърли молитвата ми и не отвърна от мене Своята милост.
© Библейска лига - България

67

1 За диригента, на струнни инструменти. Хвалебен псалом.
Бог да се смили над нас и да ни благослови!
Да възсияе с лицето Си над нас! (Села.)
2 За да се познае на земята Твоят път,
сред всичките народи – спасението Ти.
3 Да Те славословят племената, Боже;
да Те славословят всички племена.
4 Да се веселят и да възклицават народите;
защото ще съдиш племената с правда
и ще управляваш народите на земята. (Села.)
5 Да Те славословят племената, Боже,
да Те славословят всички племена.
6 Земята е дала плода си;
Бог, нашият Бог, ще ни благослови;
7 Бог ще ни благослови
и от Него ще се боят всички земни краища.
© Библейска лига - България

69

1 За диригента, по „Криновете“. Давидов псалом.
Избави ме, Боже;
защото водите стигнаха до шията ми.
2 Потъвам в дълбока тиня, където няма твърдо място да застана;
стигнах в дълбоки води, където потопът ме покрива.
3 Изнемогвам от викане; гърлото ми е пресъхнало;
очите ми чезнат, докато чакам моя Бог.
4 Тези, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми;
укрепиха се моите погубители,
които несправедливо са мои неприятели;
заставиха ме да върна онова, което не съм отнел.
5 Боже, Ти знаеш безумието ми;
и прегрешенията ми не са скрити от Тебе.
6 Господи, Боже на силите, да не се посрамят покрай мене онези, които Те чакат;
Боже Израилев, да не се опозорят покрай мене онези, които Те търсят.
7 Защото заради Тебе претърпях укори,
срам покри лицето ми.
8 Чужд станах на братята си
и странен на чадата на майка ми.
9 Защото ревността за Твоя дом ме изяде
и укорите на онези, които укоряват Тебе, паднаха върху мене.
10 Когато плачех в душата си с пост, ме хулеха;
11 когато облякох вретище за дреха,
станах им за поговорка.
12 За мене приказват седящите при портите;
за мене пеят песни пияниците.
13 Но аз към Тебе отправям молитвата си, Господи, в благоприятно време;
Боже, послушай ме според голямата Твоя милост,
според истината на Твоето спасение.
14 Избави ме от тинята, за да не потъна;
нека бъда избавен от онези, които ме мразят и от дълбоките води.
15 Не давай да ме завлече устремът на водите,
нито да ме погълне дълбочината;
и не давай да затвори ямата устието си над мене.
16 Послушай ме, Господи, защото е блага Твоята милост;
в Своята блага милост погледни на мене;
17 и не скривай лицето Си от слугата Си,
понеже съм в утеснение;
бързо ме послушай.
18 Приближи се при душата ми и я изкупи;
изкупи ме заради неприятелите ми.
19 Ти знаеш как ме укоряват,
как ме посрамват и ме опозоряват;
пред Тебе са всичките мои противници.
20 Укор съкруши сърцето ми и съм много изнемощял;
и чаках да ме пожали някой, но нямаше никой,
и утешители, но не намерих.
21 И дадоха ми жлъчка за ядене,
и в жаждата ми ме напоиха с оцет.
22 Трапезата им пред тях нека им стане примка
и мирната им гощавка – клопка.
23 Да се помрачат очите им, та да не виждат;
и чреслата им непрестанно да се тресат.
24 Излей върху тях негодуванието Си;
и пламъкът на гнева Ти нека ги постигне.
25 Жилището им да запустее
и в шатрите им да няма кой да живее.
26 Защото те гонят този, когото Ти си поразил,
и говорят за болката на онези, които Ти си наранил.
27 Приложи беззаконие на беззаконието им;
и да не участват в Твоята правда.
28 Да се изличат от книгата на живота
и с праведните да не се запишат.
29 А мене, който съм сиромах и оскърбен,
да ме възвиши, Боже, Твоето спасение.
30 Ще хваля името на Бога с песен
и ще Го възвеличая с хваления;
31 и това ще угоди на Господа
повече от вол и от телец с рога и копита.
32 Смирените ще видят и ще се зарадват;
и вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи.
33 Защото Господ слуша немощните
и затворниците Си не презира.
34 Нека го хвалят небето и земята,
моретата и всичко, което се движи в тях.
35 Защото Бог ще избави Сион и ще съгради Юдовите градове;
и людете Му ще се заселят там, и ще го владеят.
36 Още и потомството на слугите
Му ще го наследи,
и онези, които обичат името Му, ще живеят в него.
© Библейска лига - България

70

1 За диригента, Давидов псалом, за възпоменателна жертва.
Боже, побързай да ме избавиш;
Господи, побързай да ми помогнеш.
2 Нека се посрамят и се смутят
онези, които търсят душата ми;
нека се обърнат назад и се опозорят
онези, които се наслаждават на злощастието ми.
3 Нека се обърнат назад поради срама си
онези, които казват:
О, хо-хо!
4 Нека се радват и се веселят в Тебе
всички, които Те търсят;
онези, които обичат спасението Ти,
нека казват винаги: Да се величае Бог.
5 А аз съм сиромах и немотен;
Боже, побързай да дойдеш при мене!
Помощ моя и избавител мой си Ти.
Господи, да не се забавиш!
© Библейска лига - България