План за четене на Библията

Хронологичен / ден 132

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

32

1 Давидов псалом. Поучение.
Блажен онзи, чието престъпление е простено,
чийто грях е покрит.
2 Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие
и в чийто дух няма измама.
3Когато мълчах, овехтяха костите ми от охкането ми всеки ден;
4 понеже ден и нощ ръката Ти тежеше върху мене,
влагата ми се обърна на лятна суша. (Села.)
5 Признах греха си пред Тебе и беззаконието си не скрих;
рекох: Ще изповядам на Господа престъпленията си;
и Ти прости вината на греха ми. (Села.)
6 Затова нека Ти се моли всеки благочестив
във време, когато можеш да се намериш;
наистина, когато големите води преливат,
те няма да стигнат до него.
7 Ти си прибежище мое;
Ти ще ме пазиш от скръб;
с песни на избавление ще ме окръжаваш. (Села.)
8 Аз ще те вразумя и ще те науча
пътя, по който трябва да ходиш;
ще те съветвам,
като върху тебе ще бъде окото Ми.
9 Не бивайте като кон или като муле, които нямат разум;
а трябва да се обуздават с юзда и оглавник, иначе не биха се приближавали при Тебе.
10 Много ще бъдат скърбите на нечестивия;
но онзи, който се уповава на Господа,
милост ще го окръжи.
11 Веселете се в Господа и радвайте се, праведници,
и викайте с радост, всички, които сте с право сърце.
© Библейска лига - България

51

1 За диригента, псалом на Давид, когато пророк Натан дойде при него, след като беше влязъл при Витсавее.
Смили се над мене, Боже, според милостта Си;
според множеството на милосърдните Си дела изличи беззаконията ми.
2 Измий ме съвършено от беззаконието ми.
И очисти ме от греха ми.
3 Защото престъплението си аз признавам
и грехът ми е винаги пред мене.
4 Пред Тебе, само пред Тебе, съгреших,
и пред Тебе сторих това зло;
тъй че Ти си прав, когато говориш,
и чист, когато съдиш.
5 Ето, родих се в нечестие
и в грях ме зачена майка ми.
6 Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека,
научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми.
7 Поръси ме с исоп и ще бъда чист;
измий ме и ще стана по-бял от сняг.
8 Дай ми да чуя радост и веселие,
за да се зарадват костите, които си строшил.
9 Отвърни лицето Си от греховете ми
и всичките ми беззакония изличи.
10 Сърце чисто сътвори в мене, Боже,
и дух постоянен обновявай вътре в мене,
11 да не ме отхвърлиш от присъствието Си,
нито да отнемеш от мене Святия Си Дух.
12 Върни ми радостта на спасението Си;
и освобождаващият Дух нека ме подкрепи.
13Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища
и грешници ще се обръщат към Тебе.
14 Избави ме от вината за кръвта, Боже, Боже на
спасението ми;
и езикът ми ще пее високо за Твоята правда.
15 Господи, отвори устните ми;
и устата ми ще разгласят Твоята хвала.
16 Защото не щеш да Ти принеса жертва;
всеизгаряния не Ти са угодни.
17 Жертва на Бога е дух съкрушен;
сърце съкрушено и разкаяно, Боже,
Ти няма да презреш.
18 Стори добро на Сион според благоволението Си;
съгради стените на Ерусалим.
19 Тогава Ти ще благоволяваш в жертви на правда,
в приноси и всеизгаряния;
тогава ще принасят телци на олтара Ти.
© Библейска лига - България

86

1 Давидова молитва.
Господи, приклони ухото Си;
послушай ме, защото съм сиромах и немотен.
2 Опази душата ми, защото съм Ти верен;
Ти, Боже мой, спаси слугата Си, който се уповава на Тебе.
3 Смили се над мене, Господи,
защото към Тебе викам цял ден.
4 Развесели душата на слугата Си,
защото към Тебе, Господи, издигам душата си.
5 Защото ти, Господи, си благ и готов да прощаваш,
и многомилостив към всички, които Те призовават.
6 Послушай, Господи, молитвата ми
и внимавай на гласа на молбите ми.
7 В деня на неволята си ще призова Тебе,
защото ще ме послушаш.
8 Между боговете няма подобен на Тебе, Господи,
нито има дела подобни на Твоите.
9 Всичките народи, които си създал, ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи,
и ще прославят името Ти.
10 Защото си велик и вършиш чудеса;
само Ти си Бог.
11 Научи ме, Господи, пътя Си, и ще ходя в истината Ти;
дай ми да благоговея пред името Ти с непоколебимо сърце.
12 Ще Те хваля, Господи, Боже мой, от все сърце,
и ще славя името Ти довека.
13 Защото голяма е Твоята милост към мене
и Ти си избавил душата ми от дълбините на шеол.
14 Боже, горделивите се издигнаха против мене
и тълпа от насилници поиска живота ми;
и не поставиха Тебе пред себе си.
15 Но, Господи, Ти си Бог многомилостив и благодатен,
дълготърпелив и изобилстващ с милост и вярност.
16 Обърни се към мене и смили се над мене;
дай силата Си на слугата Си
и избави сина на слугинята Си.
17 Покажи ми знак на благоволението Си,
за да го видят онези, които ме мразят и да се посрамят
задето Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил.
© Библейска лига - България

122

1 Давидова песен на възкачванията.
Зарадвах се, когато ми рекоха:
Да отидем в дома Господен.
2 Ето, нозете ни стоят
отвътре портите ти, Ерусалиме,
3 Ерусалиме, който си съграден
като град сглобен в едно;
4 където възлизат племената,
Господните племена,
според завещаното на Израил,
за да славят името Господне.
5 Защото там са поставени престолите на съда,
престолите на Давидовия дом.
6 Искайте мир за Ерусалим;
нека благоденстват онези, които те обичат!
7 Мир да бъде отвътре стените ти,
благоденствие в палатите ти!
8 Заради братята и другарите си
ще кажа сега: Мир да е в тебе!
9 Заради дома на Господа, нашия Бог,
ще търся доброто ти.
© Библейска лига - България