План за четене на Библията

Хронологичен / ден 134

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

3

1 Псалом на Давид, когато бягаше от сина си Авесалом.
Господи, колко се умножиха противниците ми!
Мнозина въстават против мене.
2 Мнозина казват за моята душа:
Няма за него помощ в Бога. (Села.)
3 Но Ти, Господи, си щит около мене,
слава моя, и Този, Който повдига главата ми.
4 С глас извиках към Господа;
и Той ме послуша от святия Си хълм. (Села.)
5 И аз легнах и спах;
събудих се, защото Господ ме поддържа.
6 Няма да се убоя от десетките хиляди люде,
които отвред са се надигнали против мене.
7 Стани, Господи; спаси ме,
Боже мой;
защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели;
строшил си зъбите на нечестивите.
8 От Господа е спасението,
върху Твоите люде нека бъде благословението Ти. (Села.)
© Библейска лига - България

4

1 За диригента на струнни инструменти. Давидов псалом.
Когато викам, послушай ме, Боже на правдата ми;
когато бях в утеснение, Ти ми даде простор;
смили се над мене и послушай молитвата ми.
2 Човешки синове, докога ще обръщате славата ми в безчестие?
Докога ще обичате суета и ще търсите лъжа? (Села.)
3 Но знайте, че Господ е отделил за Себе Си благочестивия;
Господ ще слуша, когато викам към Него.
4 Треперете и не съгрешавайте;
размишлявайте в сърцата си на леглата си и мълчете. (Села.)
5 Принасяйте жертви на правда
и надявайте се на Господа.
6 Мнозина казват: Кой ще ни покаже доброто?
Господи, издигни над нас светлостта на лицето Си.
7 Вложил си в сърцето ми радост,
по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното.
8 Спокойно ще легна и ще спя,
защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност.
© Библейска лига - България

12

1 За диригента на осмострунна арфа. Давидов псалом.
Помогни, Господи; защото не остана вече благочестив;
защото се губят верните измежду човешките чада.
2 Всеки говори лъжа с ближния си;
с ласкателни устни говорят от двулично сърце.
3 Господ ще изтреби всичките ласкателни устни,
велеречивия език
4 на онези, които са казвали: Ще надвием с езика си;
устните ни са наши;
кой е господар над нас?
5 Поради насилието над сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се,
сега ще стана, казва Господ;
ще поставя в безопасност онзи, когото презират.
6 Господните думи са чисти думи,
като сребро претопено в горнило от пръст,
пречистено седем пъти.
7 Ти, Господи, ще ги закриляш,
ще пазиш всеки от тях от това поколение довека,
8 при все че нечестивите ходят свободно навред,
понеже безчестието се въздига между синовете човешки.
© Библейска лига - България

13

1 За диригента. Давидов псалом.
Докога, Господи? Завинаги ли ще ме забравиш?
Докога ще криеш лицето Си от мене?
2 Докога ще имам борба в душата си,
болки в сърцето си всеки ден?
Докога ще се превъзнася неприятелят ми над мене?
3 Погледни, послушай ме, Господи, Боже мой;
просвети очите ми да не би да заспя в смърт;
4 да не би да рече неприятелят ми: Надвих му,
и да се зарадват противниците ми, когато се поклатя.
5 Но аз се уповавам на Твоята милост;
сърцето ми ще се радва в спасението Ти.
6 Ще пея на Господа,
защото се е показал щедър към мене.
© Библейска лига - България

28

1 Давидов псалом.
Към Тебе ще извикам, Господи, канара моя;
не замълчавай към мене,
да не би, ако останеш мълчалив към мене,
да се оприлича на онези, които слизат в шеол.
2 Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Тебе,
когато вдигам ръце към Твоето светилище.
3 Не ме завличай с нечестивите
и с онези, които вършат беззаконие,
които говорят за мир с ближните си,
а в сърцето им има злоба.
4 Въздай им според делата им
и според нечестието на постъпките им;
въздай им според делата на ръцете им;
отдай им каквото заслужават.
5 Понеже те не обръщат внимание на делата на Господа,
нито на делата на ръцете Му,
Той ще ги събори и няма да ги съгради.
6 Благословен да е Господ,
защото послуша гласа на молбите ми.
7 Господ е сила моя и щит мой;
на Него се е уповало сърцето ми и Той ми помогна;
затова се развесели сърцето ми,
и с песните си ще Го възхваля.
8 Господ е сила на людете Си:
Той е и крепост за избавление на помазаника Си.
9 Избавѝ людете Си, и благословѝ наследството Си;
Хранѝ ги, и носѝ ги довека.
© Библейска лига - България

55

1 За диригента, на струнни инструменти. Давидово поучение.
Послушай, Боже, молитвата ми
и не се крий от молбата ми.
2 Обърни ми внимание и отговори ми.
Безпокоя се в тъгата си и стена
3 поради гласа на неприятеля,
поради притеснението на нечестивия;
защото ми приписват беззаконие
и с гняв враждуват против мене.
4 Сърцето ми тъжи дълбоко в мене
и смъртен ужас ме нападна;
5 страх и трепет ме нападнаха
и ужас ме потопи.
6 И рекох: Да имах криле като на гълъба!
Щях да отлетя и да си почина.
7 Ето, щях да бягам надалеч,
щях да живея в пустинята. (Села.)
8 Щях да побягна към прибежището си
от вихъра и от бурята.
9 Унищожи, Господи, раздвоения им език;
защото видях насилие и разпри в града.
10 Ден и нощ обикалят по стените му,
беззаконие и зло има всред него;
11 разруха има всред него;
угнетение и измама не напускат улиците му.
12 Понеже да би ме враг укорявал – това бих търпял,
да би ме противник мразел – от него бих се скрил;
13 но това си ти, човек равен на мене,
другар мой и мой близък приятел.
14 Заедно се разговаряхме сладко,
с множеството ходехме в Божия дом.
15 Нека ненадейно смърт ги сполети,
нека слязат живи в шеол;
защото в жилищата им и в сърцата им има злодейство.
16 Но аз към Бога ще извикам;
и Господ ще ме избави.
17 Вечер и сутрин, и на пладне ще се оплаквам и ще стена;
и Той ще чуе гласа ми.
18 Ще избави в мир душата ми от битката, която е против мене;
защото мнозина са с мене.
19 Бог, Който се е възцарил преди вековете,
ще чуе и ще ги съкруши. (Села.)
Ще съкруши човеците, защото не се променят и не се боят от Бога.
20 Всеки от тях простира ръце против онези, които са
в мир с Него;
нарушава съюза си.
21 Устата му са по-мазни от масло,
а в сърцето му има война;
думите му са по-меки от дървено масло,
но са голи мечове.
22 Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре:
никога не ще допусне да се поклати праведният.
23 Но Ти, Боже, ще ги сведеш в гибелния ров;
мъже кръвопийци и измамници няма да стигнат и до половината на дните си;
но аз ще се уповавам на Тебе.
© Библейска лига - България