План за четене на Библията

Хронологичен / ден 138

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

5

1 За диригента на духови инструменти. Давидов псалом.
Послушай, Господи, думите ми;
внимавай на размишлението ми,
2 слушай гласа на викането ми, Царю мой и Боже мой;
защото на Тебе се моля.
3 Господи, на ранина ще чуеш гласа ми;
на ранина ще отправям молитвата си към Тебе и ще очаквам.
4 Защото Ти не си Бог, Който се наслаждава на беззаконие;
нечистият няма да живее при Тебе,
5 нито ще устоят горделивите пред Твоите очи.
Ти мразиш всички, които вършат беззаконие;
6 ще изтребиш онези, които говорят лъжа.
Господ се гнуси от човек кръвопиец и коварен.
7 Но чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дома Ти;
с благоговение към Тебе ще се поклоня към святия Твой храм.
8 Господи, води ме в правдата Си поради неприятелите ми,
направи пътя Си ясен пред мене.
9 Защото истина няма в устата на ни един от тях,
сърцето им е същинско нечестие,
гроб отворен е гърлото им;
с езика си ласкаят.
10 Имай ги за виновни, Боже; нека паднат в това, което сами са скроили;
изрини ги поради многото им престъпления,
защото са се повдигали против Тебе.
11 Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе;
винаги ще се радват, защото Ти си им покровител;
и ще ликуват в Тебе онези, които любят Твоето име.
12 Защото Ти, Господи, ще благословиш праведния,
ще го покриеш с благоволение като с щит.
© Библейска лига - България

38

1 Давидов псалом, за спомен.
Господи, в негодуванието Си не ме изобличавай,
и в гнева Си не ме наказвай.
2 Защото стрелите Ти се забиха в мене
и ръката Ти тежи на мене.
3 Няма здраве в плътта ми поради Твоя гняв;
няма спокойствие в костите ми поради моя грях.
4 Защото беззаконията ми превишиха ръста ми;
като тежък товар натегнаха на мене.
5 Смърдят и гноясват раните ми
поради безумието ми.
6 Превит съм и съвсем се сгърбих;
цял ден ходя нажален.
7 Защото всичките ми вътрешности са запалени
и няма здраво място в плътта ми.
8 Изнемощях и премного съм смазан,
охкам поради безпокойствието на сърцето си.
9Господи, знайно пред Тебе е всичкото ми желание
и стенанието ми не е скрито от Тебе.
10 Сърцето ми тупти, силата ми ме оставя,
а светлината на очите ми, и тя не е в мене.
11 Приятелите ми и близките ми странят от язвите ми
и роднините ми стоят надалеч.
12 Също и онези, които искат живота ми, слагат примки за мене;
онези, които желаят злото ми, говорят пакостни неща
и измислят лъжи цял ден.
13 Но аз, като глух, не чувам,
и съм като ням, който не отваря устата си.
14 Да! Аз съм като човек, който не чува,
в чиито уста няма изобличения.
15 Понеже на Тебе, Господи, се надявам,
Ти ще отговориш, Господи, Боже мой;
16 защото рекох: Да не тържествуват над мене,
да не се големеят пред мене, когато се подхлъзне ногата ми.
17 Защото съм близо да падна
и скръбта ми е винаги пред мене.
18 Понеже аз ще призная беззаконието си,
ще тъжа за греха си.
19 Но моите неприятели са пъргави и силни,
и онези, които несправедливо ме мразят, се умножиха.
20 Също и онези, които въздават зло за добро, ми се противят,
понеже следвам доброто.
21 Да не ме оставиш, Господи;
Боже мой, да не се отдалечиш от мене.
22 Бързай да ми помогнеш, Господи, Спасителю мой.
© Библейска лига - България

41

1 За диригента. Давидов псалом.
Блажен онзи, който пригледва немощния;
в лош ден ще го избави Господ.
2 Господ ще го пази и ще продължи живота му;
блажен ще бъде той на земята;
и Ти няма да го предадеш на волята на неприятелите му.
3 Господ ще го подкрепи на болничната постеля;
в болестта му Ти ще го върнеш към здравето.
4 Аз рекох: Господи, смили се над мене;
изцели душата ми, защото Ти съгреших.
5 Неприятелите ми говорят зло за мене, като казват:
Кога ще умре той и ще загине името му?
6 И ако дойде един от тях да ме види, говори престорено,
събира в сърцето си всичкото зло, що забелязва,
и като излезе навън, разказва го.
7 За мене шепнат заедно всички, които ме мразят,
против мене измислят зло, казвайки:
8 Някаква лоша болест го е сполетяла,
и като е легнал, няма вече да стане.
9 Да! Самият ми близък приятел, комуто имах доверие,
който ядеше хляба ми, вдигна своята пета против мене.
10 Но Ти, Господи, смили се над мене;
изправи ме, и ще им отвърна.
11 От това зная, че Твоето благоволение е към мене,
понеже неприятелят ми не тържествува над мене.
12 А мене Ти ме поддържаш в непорочността ми,
и утвърждаваш ме пред лицето Си довека.
13 Благословен да е Господ,
Израилевият Бог,
отвека и довека. Амин и амин.
© Библейска лига - България

42

1 За диригента. Поучение на Кореевите синове.
Както еленът пъхти за водните потоци,
така душата ми въздиша за Тебе, Боже.
2 Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог;
кога ще дойда и ще се явя пред Бога?
3 Сълзите ми бяха хляб за мене денем и нощем,
когато непрестанно ми казваха:
Къде е твоят Бог?
4 Изливам душата си като си припомням това –
как отивах с множеството
и завеждах шествието в Божия дом
с глас на радост и на хваление,
с множеството, което празнуваше.
5 Защо си отпаднала, душе моя?
И защо се смущаваш дълбоко в мене?
Надявай се на Бога;
защото аз още ще Го славословя
за помощта от лицето Му.
6 Боже мой, душата ми е отпаднала дълбоко в мене;
затова си спомням за Тебе от земята Йорданска
и върховете на Хермон, от хълма Мицар.
7 Бездна бездна призовава с шума на Твоите водопади;
всички Твои вълни и Твои развълнувани води преминаха над мене;
8 но пак денем Господ ще покаже милостта Си
и нощем песента Му ще звучи в мене,
молитва към Бога на живота ми.
9 Ще река на Бога, моята канара:
Защо си ме забравил?
Защо ходя нажален поради притеснението от неприятеля?
10 Сякаш костите ми се трошат, когато противниците ми се гаврят с мене
и непрестанно ми казват: Къде е твоят Бог?
11 Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене?
Надявай се на Бога;
защото аз още ще Го славословя;
Спасителя мой и Бога мой.
© Библейска лига - България