План за четене на Библията

Хронологичен / ден 14

Стар Завет

Йов

38

1 Тогава Господ отговори на Йов из бурята и каза:
2 Кой е тогава този, който помрачава Моя промисъл
с неразумни думи?
3 Опаши сега кръста си като мъж
и ще те попитам;
и ти Ми отговаряй.
4 Къде беше ти, когато основах земята?
Кажи, ако си разумен:
5 Кой определи мерките ѝ (ако знаеш)?
Или кой тегли връв за мерене по нея?
6 Върху какво се положиха основите ѝ?
Или кой положи крайъгълния ѝ камък,
7 когато звездите на зората пееха заедно
и всичките Божии синове възклицаваха от радост?
8 Или кой затвори морето с врати,
когато се устреми и излезе от утробата,
9 когато го облякох с облак
и го пових с мъгла,
10 и му поставих граница от Мене,
сложих лостове и врати,
11 и казах: Дотук ще стигаш, но не по-нататък,
и тук ще се спират гордите ти вълни?
12 Откак са започнали дните ти, заповядвал ли си ти на утрото,
и показвал ли си на зората мястото ѝ,
13 за да обхване краищата на земята
и да се изтърсят от нея нечестивите,
14 та да се преобразува тя както глина под печат
и те да изпъкнат като багри в облекло,
15 а от нечестивите да се отнеме виделината им
и издигнатата им мишца да се строши?
16 Прониквал ли си до изворите на морето?
Или ходил ли си да изследваш бездната?
17 Откриха ли се на тебе вратите на смъртта?
Или видял ли си сенчестите врати на смъртта?
18 Схванал ли си широчината на земята?
Кажи, ако си разбрал всичко това.
19 Къде е пътят, в който обитава светлината?
И на тъмнината къде е мястото ѝ,
за да я отведеш до границите ѝ
20 и да познаеш пътеките към дома ѝ?
21 Без съмнение, ти знаеш, защото тогава си се родил,
и голям е броят на твоите дни!
22 Влизал ли си в съкровищниците на снега,
или виждал ли си съкровищниците на градушката,
23 които пазя за време на скръб,
за ден на бой и на война?
24 Кой е пътят към мястото, където се разпръсва светлината,
или се разпръсва по земята източният вятър?
25 Кой е разцепил улей за проливните дъждове
или път за светкавицата на гърма,
26 за да вали дъжд върху безлюдната земя,
върху пустинята, където няма човек,
27 за да насити пустата и обезлюдена земя
и да подбуди нежната трева да изникне?
28 Дъждът има ли баща?
Или кой е родил капките на росата?
29 От чия утроба излиза ледът?
И кой е родил небесната слана? –
30 когато водите се втвърдяват като камък,
и повърхността на бездната се смръзва.
31 Ти ли връзваш връзките на Плеядите,
или развързваш въжетата на Орион?
32 Извеждаш ли Мазарот навреме?
Или управляваш Мечката с малките ѝ?
33 Познаваш ли законите на небето?
Можеш ли да установиш неговото владичество над земята?
34 Издигаш ли гласа си до облаците,
за да те покрият изобилни води?
35 Изпращаш ли светкавици, та да излизат
и да ти казват при връщането си: Ето ни?
36 Кой е вложил мъдрост в душата?
Или кой е дал прозрение на сърцето?
37 Кой може с мъдрост да преброява облаците?
Или кой излива небесните мехове,
38 за да се сгъстява пръстта в куп
и буците да се слепват?
39 Улавяш ли лов за лъвицата?
Насищаш ли глада на малките лъвчета,
40 когато лежат в леговищата си
и остават в скривалищата си, за да причакват?
41 Кой приготвя на враната храната ѝ,
когато пилетата ѝ от липса на храна
се скитат и викат към Бога?
© Библейска лига - България

39

1 Знаеш ли времето, когато раждат дивите кози по канарите?
Забелязваш ли кога раждат кошутите?
2 Отброяваш ли колко месеци минават?
Или знаеш срока за раждането им? –
3 Превиват се, раждат малките си,
освобождават се от болките си;
4 малките им заякват, растат в полето;
излизат и не се връщат вече при тях.
5 Кой е пуснал на свобода дивия осел?
Или кой е развързал връзките му,
6 за който съм определил пустинята да му е къща
и солената земя – негово жилище?
7Той се присмива на градския шум,
не чува викането на господаря си.
8 Планините, които обикаля, са пасбището му;
и търси всякаква зеленина.
9 Ще благоволи ли дивият вол да ти работи
и ще нощува ли в твоите ясли?
10 Можеш ли да впрегнеш дивия вол за оране?
И ще бранува ли след тебе нивата?
11 Ще се облегнеш ли на него, защото силата му е голяма?
И ще повериш ли на него работата си?
12 Ще се довериш ли на него да ти прибере житото
и да го събере в гумното ти?
13 Крилата на щрауса пляскат весело;
но крилата и перата му благи ли са?
14 Защо той оставя яйцата си на земята
и ги топли в пръстта,
15 а забравя, че е възможно крак да ги смаже
или полски звяр да ги стъпче.
16 Отнася се жестоко с малките си, като че не са негови;
трудът му е напразен, защото не го е грижа за опасности:
17 понеже Бог го е лишил от мъдрост
и не го е обдарил с разум.
18 Когато стане да бяга,
присмива се на коня и на ездача му.
19 Ти ли си дал сила на коня?
Или си облякъл врата му с трептяща грива?
20 Ти ли го караш да скача като скакалец?
Гордото му пръхтене е страховито.
21 Рие с крак в долината и се радва на силата си;
излиза срещу оръжията.
22 Присмива се на страха и не се бои,
нито се обръща назад от меча.
23 Колчанът похълбока му трака
и лъскавото копие и пиката.
24 С буйство и ярост той поглъща земята;
и при гласа на тръбата не вярва от радост.
25 Щом свири тръбата, той пръхти: Хо, хо!
И отдалеч подушва боя,
рева на военачалниците и виковете.
26 Чрез твоята ли мъдрост лети нагоре ястребът,
и простира крилата си на юг?
27 При твоята ли заповед се извисява орелът
и прави гнездото си по височините?
28 Живее по канарите и там се помещава,
по върховете на скалите и по непроходимите места.
29 Оттам си съзира плячка,
очите му я съглеждат отдалеч.
30 И пилетата му смучат кръв;
и където има трупове, там е и той.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи