План за четене на Библията

Хронологичен / ден 140

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

95

1 Елате, да запеем на Господа,
да възкликнем към спасителната ни Канара,
2 да застанем пред Него в славословие,
с псалми да възкликнем към Него.
3 Защото Господ е велик Бог,
и велик Цар над всички богове.
4 В Неговата ръка са земните дълбочини;
и височините на планините са Негови.
5 Негово е морето, Той го е създал;
и ръцете Му са образували сушата.
6 Елате да се поклоним и да паднем ничком,
да коленичим пред Господа, нашия Създател;
7 защото Той е наш Бог,
и ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му.
Днес, ако чуете гласа Му,
8 не закоравявайте сърцата си както в Мерива,
както в деня на изкушението в пустинята,
9 когато бащите ви Ме изкушаваха,
изпитваха Ме и видяха каквото сторих.
10 Четиридесет години негодувах против това поколение,
и рекох: Тия люде се заблуждават в сърцето си,
и не са познали Моите пътища;
11 затова се заклех в гнева Си,
че няма да влязат в Моята почивка.
© Библейска лига - България

97

1 Господ царува; нека се радва земята;
нека се веселят множеството острови.
2 Облак и мрак са около Него;
правда и съд са основа на престола Му.
3 Огън отива пред Него
и изгаря противниците Му отвред.
4 Светкавиците Му осветяват вселената;
земята вижда и трепери.
5 Планините се топят като восък от присъствието Господне,
от присъствието на Господа по цялата земя.
6 Небесата възвестяват правдата Му;
и всичките племена виждат славата Му.
7 Нека се посрамят всички, които служат на изваяните идоли,
които се хвалят с кумирите;
поклонете се Нему, всички богове.
8 Чу Сион и се развесели,
и Юдовите дъщери се зарадваха,
поради Твоите закони, Господи.
9 Защото Ти, Господи, си най-велик над цялата земя,
превъзвишен си над всички богове.
10 Вие, които любите Господа, мразете злото;
Той пази душите на светиите Си,
избавя ги от ръката на нечестивите.
11 Виделина свети над праведния,
и веселие за онези, които са с прави сърца.
12 Веселете се в Господа, вие праведни,
и славете Неговата святост.
© Библейска лига - България

98

1 Псалом.
Пейте на Господа нова песен, защото Той извърши чудесни дела;
Неговата десница и Неговата свята мишца Му спечелиха победа.
2 Господ изяви спасението Си,
откри правдата Си пред народите.
3 Спомни милостта Си и верността Си към Израилевия дом;
всичките земни краища видяха спасението, извършено от нашия Бог.
4 Възкликнете към Господа, всички земи,
запейте и радвайте се, да! Пейте хваления.
5Славословете Господа с арфа,
с арфа и с глас на псалмопеене.
6 С тръби и с глас на рог
радостно викайте пред Царя Господа.
7 Нека бучи морето и всичко, що има в него,
вселената и онези, които живеят в нея;
8 реките нека ръкопляскат,
нека се радват заедно и хълмите
9 пред Господа;
защото иде да съди земята;
ще съди вселената с правда
и племената с правота.
© Библейска лига - България

99

1 Господ царува;
нека треперят племената;
Той обитава сред херувимите; нека се потресе земята.
2 Господ е велик в Сион,
и високо е издигнат над всички племена.
3 Нека славословят Твоето велико и страшно име;
Бог е свят.
4 И силата на царя обича правосъдие;
Ти утвърждаваш правота;
Ти извършваш правосъдие и правда в Яков.
5 Възвишавайте Господа, нашия Бог,
и кланяйте се пред подножието Му;
Той е свят.
6 Мойсей и Аарон бяха между свещениците Му,
и Самуил между призоваващите името Му;
те призоваваха Господа и Той ги слушаше.
7 В облачния стълб Той им говореше;
те опазиха изявленията Му
и повеленията, които им даде.
8 Господи, Боже наш, Ти си ги слушал;
Ти си им бил Бог опростител,
макар и мъздовъздател за делата им.
9 Възвишавайте Господа, нашия Бог,
и кланяйте се на святия Му хълм,
защото Господ, нашият Бог е свят.
© Библейска лига - България