План за четене на Библията

Хронологичен / ден 15

Стар Завет

Йов

40

1 Господ каза още на Йов:
2 Този, който упреква Всемогъщия, ще се бори ли с Него?
Нека този, който се препира с Бога, отговори на това.
3 Тогава Йов отговори на Господа:
4 Ето, аз съм нищожен;
какво да Ти отговоря?
Слагам ръката си на устата си.
5 Веднъж съм говорил и не искам да отговарям вече,
дори два пъти, но няма да повторя.
6 Тогава Господ отговори на Йов из бурята:
7 Опаши сега кръста си като мъж;
Аз ще те питам, а ти ми отговаряй.
8 Ще отмениш ли Моята присъда?
Ще осъдиш ли Мене, за да оправдаеш себе си?
9 Или имаш мишца като Бога?
И можеш да гърмиш с глас като Него?
10 Украси се сега с превъзходство и достолепие,
и облечи се в чест и величие.
11 Излей преливащия си гняв;
и гледай на всеки горделив, и смирявай го;
12 гледай на всеки горделив и снижавай го;
и стъпквай нечестивите на мястото им;
13 скрий ги вкупом в пръстта;
вържи лицата им в скритото място.
14 Тогава и Аз ще изповядам пред тебе,
че твоята десница може да те спаси.
15 Ето сега хипопотама, който съм направил, както и тебе;
яде трева като вол.
16 Ето сега, силата му е в бедрата му,
и якостта му – в мускулите на корема му.
17 Клати опашката си като кедър;
жилите на бедрата му са сплетени.
18 Костите му са като медни цеви;
ребрата му са като железни лостове.
19 Той е могъщо творение на Бога,
но Онзи, Който го е направил, може да го порази с меча Си.
20 Наистина планините дават за него храна,
където играят всичките полски зверове.
21 Ляга под сенчестите дървета,
в скривалището на тръстиката и в блатата;
22 сенчестите дървета го покриват със сянката си;
върбите на потоците го обграждат.
23 Ето, ако и да придойде река, той не трепери;
не се тревожи, ако и Йордан да би се устремил срещу устата му.
24 Може ли някой да го хване, когато е нащрек,
или да прободе носа му с халка?
© Библейска лига - България

41

1 Можеш ли да извлечеш левиатана с въдица
или да вържеш с въже езика му?
2 Можеш ли да сложиш оглавник на носа му
или да пробиеш челюстта му с кука?
3 Ще отправя ли към тебе много молби?
Ще ти говори ли със сладки думи?
4 Ще сключи ли завет с тебе,
та да го вземеш за вечен слуга?
5 Можеш ли да играеш с него, като с птица?
Или да го вържеш за забава на момичетата си?
6 Риболовците ще търгуват ли с него?
Ще го разделят ли между търговците?
7 Можеш ли прониза кожата му с харпуни
или главата му с рибарски копия?
8 Сложи ръката си върху него;
спомни си боя и не прави вече това.
9 Ето, надеждата да го хване някой е напразна;
даже от вида му не отпада ли човек?
10 Няма човек толкова дързък, че да смее да го раздразни.
Тогава кой може да застане пред Мене?
11 Кой ми е дал по-напред, за да му се отплатя?
Всичко, що има под цялото небе, е Мое.
12 Няма да мълча за телесните му части, нито за силата му,
нито за хубавото му устройство.
13 Кой може да смъкне външната му дреха?
Кой може да влезе вътре в двойните му челюсти?
14 Кой може да отвори вратите на лицето му?
Зъбите му наоколо са ужасни.
15 Той се гордее с наредените си люспи,
съединени заедно, като че ли здраво споени;
16 Едната се допира до другата,
така че и въздух не може да влезе между тях;
17 Прилепени са една за друга,
държат се помежду си, така че не могат да се отделят.
18 Когато киха, блести светлина
и очите му са като клепачите на зората.
19 От устата му излизат запалени факли
и огнени искри изскачат.
20 От ноздрите му излиза дим
като на възвряло гърне над пламнали тръстики.
21 Дишането му запалва въглища
и пламък излиза от устата му.
22 Вратът му пращи от сила
и всички уплашени отскачат пред него.
23 Пластовете на месата му са слепени,
твърди са по него, не могат да се поклатят.
24 Сърцето му е твърдо като камък,
дори по-твърдо от долния воденичен камък.
25 Когато се изправя, силните се ужасяват,
от страх се смайват.
26 Мечът на този, който би го улучил, не може да удържи,
ни копие, ни пика, ни остра стрела.
27 Той смята желязото за плява,
медта за гнило дърво.
28 Стрелите не могат да го накарат да бяга;
камъните на прашката са за него като слама;
29 тоягите се смятат за слама;
той се присмива на дрънченето на копието.
30 Сякаш остри камъни има по долните му части;
оставя следикато белези от диканя върху тинята.
31 Кара бездната да ври като котел;
превръща морето на казан за миро.
32 Оставя след себе си светла диря –
някой би помислил, че бездната е побеляла от старост.
33 На земята няма подобен на него,
създаден да няма страх.
34 Той вижда всичко, което е високо;
цар е над всичките синове на гордостта.
© Библейска лига - България

42

1Тогава Йов отговори на Господа:
2 Зная, че всичко можеш
и че никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствано.
3 Наистина, кой е този, който помрачава Твоя промисъл неразумно.
Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал,
за неща, пречудни за мене, които не съм познавал.
4 Слушай, моля Ти се, и аз ще говоря;
ще Те попитам и Ти ми отговори.
5 Слушал бях за Тебе само с ухото си,
но сега окото ми Те вижда;
6 затова се отричам от думите си
и се кая в пръст и пепел.
7 А когато Господ изговори тези слова на Йов, Господ рече на Теманеца Елифаз: Гневът Ми пламна против тебе и против двамата ти приятели; защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Йов. 8 Затова, вземете си сега седем телета и седем овни, и идете при слугата Ми Йов, и принесете всеизгаряне за себе си; а слугата Ми Йов ще се помоли за вас (защото него ще приема), за да не постъпя с вас според безумието ви; защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Йов.
9 И тъй, Елифаз Теманеца и Билдад Шуахеца, и Софар Нааматеца отидоха и направиха, както им заповяда Господ; и Господ прие Йов.
10 И Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си; и Господ даде на Йов двойно, колкото имаше по-напред. 11 Тогава дойдоха при него всичките му братя, всичките му сестри и всички, които бяха го познавали по-напред, и ядоха хляб с него в къщата му; и, като плакаха за него, утешиха го за всичкото зло, което Господ му беше нанесъл; и всеки му даде по един сребърник, и всеки по една златна обеца.
12 Така Господ благослови последните дни на Йов повече от предишните; така че придоби четиринадесет хиляди овце, шест хиляди камили, хиляда чифта волове и хиляда осли. 13 Още му се родиха седем сина и три дъщери. 14 И първата си дъщеря нарече Емима, втората Касия, а третата Керен-Апух. 15 И по цялата страна нямаше жени по-красиви от Йововите дъщери; и баща им даде на тях наследство, както на братята им.
16 След това Йов живя сто и четиридесет години и видя синовете си и внуците си до четири поколения. 17 И тъй, Йов умря стар и сит от дни.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи