План за четене на Библията

Хронологичен / ден 153

Стар Завет

Притчи

4

1 Послушайте, синове мои, бащина поука
и внимавайте да се научите на разум.
2 Понеже ви давам добро учение,
не оставяйте наставлението ми.
3 Когато и аз бях син на баща си,
гален и едничък на майка си,
4 баща ми ме наставляваше и ми казваше:
Нека държи сърцето ти думите ми;
пази заповедите ми и ще живееш.
5 Придобий мъдрост, придобий разум;
не забравяй моите думи, нито се отклонявай от тях.
6 Не оставяй мъдростта и тя ще те пази;
обичай я и ще те закриля.
7 Мъдростта е главното; затова, придобивай мъдрост.
Каквото и друго да си придобил, придобивай разум.
8 Въздигай я и тя ще те въздигне;
когато я прегърнеш, ще ти докара слава;
9 ще положи на главата ти венец на благодат;
ще ти даде корона на слава.
10 Слушай, сине мой, приеми словата ми
и годините на живота ти ще се умножат.
11 Наставлявам те в пътя на мъдростта,
водя те по прави пътеки.
12 Когато ходиш, стъпките ти не ще бъдат стеснени;
и когато тичаш, няма да се спънеш.
13 Хвани се здраво за поуката, не я оставяй;
пази я, понеже тя е животът ти.
14 Не влизай в пътеката на нечестивите
и не ходи в пътя на злите,
15 отбягвай този път, не минавай по него,
отклони се от него и отмини.
16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло,
и сън не ги хваща, ако не спънат някого.
17 Понеже те ядат хляб на нечестие,
и пият вино от насилие.
18 Но пътят на праведните е като виделината на разсъмване,
която се разискря в ярък ден.
19 Пътят на нечестивите е като тъмнина;
не знаят какво ги спъва.
20 Сине мой, внимавай в словата ми,
приклони ухо към беседите ми.
21 Да не се отдалечават от очите ти,
пази ги дълбоко в сърцето си,
22 защото те са живот за тези, които ги намират,
и здраве за цялата им снага.
23 Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си,
защото от него са изворите на живота.
24 Махни от себе си лъжливи уста
и отдалечи от себе си коварен език.
25 Очите ти нека гледат право напред
и клепачите ти нека бъдат насочени право пред тебе.
26 Обмисляй внимателно пътеката за нозете си
и всичките ти пътища нека бъдат сигурни.
27 Не се отбивай ни надясно, ни наляво;
отклони ногата си от зло.
© Библейска лига - България

5

1 Сине мой, внимавай в мъдростта ми,
приклони ухо към разума ми,
2 за да опазиш разсъдливост
и устните ти да пазят знание.
3 Защото от устните на чуждата жена капе мед
и устата ѝ са по-меки от дървено масло,
4 но накрая тя е горчива като пелин,
остра като двуостър меч.
5 Нозете ѝ слизат към смъртта,
стъпките ѝ стигат до шеол.
6 Ако не проумееш пътя на живота,
пътеките ѝ криволичат и не можеш да разбереш накъде водят.
7 И тъй, синове мои, слушайте ме,
и не отстъпвайте от словата на устата ми.
8 Дръжте надалеч пътя си от нея
и не се приближавайте до вратата на къщата ѝ,
9 да не би да дадеш разцвета на силите си на други
и годините си на немилостивите;
10 да не би да се наситят чужди от имота ти,
и трудът ти да обогати чужд дом,
11 а ти да охкаш в сетнините си,
когато месата ти и тялото ти се изнурят,
12 и да казваш: Как можах да мразя поука
и сърцето ми да презре изобличение,
13 да не послушам гласа на учителите си
и да не приклоня ухо към наставниците си!
14 Малко остана да изпадна в зло
сред събранието и множеството.
15 Пий вода от своя водоем
и от онази, която извира от твоя кладенец.
16 Вън ли да се изливат изворите ти
и водните потоци по улиците?
17 Нека бъдат само на тебе,
а не и на чужди заедно с тебе.
18 Да бъде благословен твоят извор
и се весели с жената на младостта си.
19 Тя да ти бъде като любезна кошута и мила сърна;
нейните гърди да те задоволяват във всяко време;
и възхищавай се винаги от нейната любов.
20 Понеже, сине мой, защо да се възхищаваш от чужда жена
и да прегръщаш гръдта на чужда?
21 Защото пътищата на човека са пред очите на Господа
и Той внимателно измерва всичките му пътеки.
22 Нечестивият ще бъде впримчен от собствените си беззакония
и ще бъде стегнат с връзките на своя грях.
23 Той ще умре, защото е пренебрегнал поука;
и от голямото си безумие ще се заблуди.
© Библейска лига - България

6

1 Сине мой, ако си станал поръчител за ближния си,
или си дал ръка за някой чужденец,
2 ти си се впримчил с думите си,
хванат си с думите на устата си.
3 Затова, сине мой, ето що направи, за да се отървеш,
тъй като си паднал в ръцете на ближния си:
иди, падни, при нозете на ближния си и го моли настоятелно;
4 не давай сън на очите си,
и дрямка на клепачите си,
5 докато не се отървеш като сърна от ръката на ловеца
и като птица от ръката на птицеловец.
6 Иди при мравката, о ленивецо,
размишлявай за постъпките ѝ и стани мъдър.
7 Тя няма ни началник,
ни надзирател или управител,
8 но приготвя храната си лете
и събира яденето си по жетва.
9 Докога ще спиш, ленивецо?
Кога ще станеш от сън?
10 Малко спане, малко дрямка,
малко скръстване на ръце за почивка –
11 и ще дойде сиромашия върху тебе като разбойник
и немотия като грабител.
12 Човек нехранимайко, човек негодник
е онзи, който ходи с извратени уста,
13 намигва с очи, говори с нозете си,
дава знак с пръсти,
14 който крои зло с лукавство в сърцето си,
непрестанно сее раздори.
15 Затова гибелта му ще дойде внезапно;
изведнъж ще се съкруши, и то непоправимо.
16 Шест неща мрази Господ,
седем са мерзост за Него:
17 надменни очи, лъжлив език,
ръце, които проливат невинна кръв,
18 сърце, което крои лоши замисли,
нозе, които бързо тичат да вършат зло,
19 неверен свидетел, който говори лъжа,
и онзи, който сее раздори между братя.
Предупреждение да не прелюбодействаме
20 Сине мой, пази заповедта на баща си
и не отстъпвай от наставлението на майка си.
21 Вържи ги завинаги за сърцето си,
увий ги около шията си.
22 Когато ходиш, наставлението ще те води;
когато спиш, ще те пази;
когато се събудиш, ще разговаря с тебе.
23 Защото тези заповеди са светилник
и това наставление – светлина,
и поучителните изобличения – път към живот,
24 за да те пазят от лоша жена,
от ласкателния език на чужда жена.
25 Не пожелавай в сърцето си хубостта ѝ;
да не те улови с клепачите си,
26 защото поради блудница човек изпада в нужда за залък хляб,
а прелюбодейката улавя скъпоценната душа.
27 Може ли някой да пъхне огън в пазвата си
и дрехите му да не изгорят?
28 Може ли някой да ходи по разпалени въглища
и нозете му да не се обжарят?
29 Така е с онзи, който влиза при жената на ближния си,
който се допре до нея, не ще остане ненаказан.
30 Дори крадецът не се пропуска ненаказан,
даже ако краде, за да насити душата си когато е гладен;
31 и ако го хванат, той трябва да възвърне седмократно,
да предаде целия имот на къщата си.
32 Но онзи, който прелюбодейства с жена, е безумен;
който прави това, погубва душата си.
33 Бой и позор ще намери
и срамът му няма да се изличи.
34 Защото ревността на мъжа събужда яростта
и той няма да пожали в деня на отмъщението;
35 не ще иска да знае за никакъв откуп,
нито ще се умилостиви, ако и да му дадеш много подаръци.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи