План за четене на Библията

Хронологичен / ден 154

Стар Завет

Притчи

7

1 Сине мой, пази словата ми и скътай заповедите ми в себе си.
2 Пази заповедите ми и ще живееш,
и поуката ми, като зеницата на окото си.
3 Вържи ги за пръстите си,
начертай ги на плочата на сърцето си.
4 Кажи на мъдростта: Сестра си ми;
и наречи разума сродник,
5 за да те пазят от чужда жена,
от чужда жена, която ласкае с думите си.
6 Понеже, като погледнах през решетките си,
през прозореца на къщата си,
7 видях сред безумните,
съгледах сред младежите
един безумен млад човек,
8 който минаваше по улицата близо до ъгъла ѝ
и отиваше към къщата ѝ
9 в дрезгавината, на свечеряване,
в тъмната и мрачна нощ.
10 И ето, посрещна го жена,
облечена като блудница, с коварно сърце;
11 (бъбрива и упорита –
нозете ѝ не се спират вкъщи;
12 кога по улиците, кога по площадите,
тя причаква при всеки ъгъл).
13 И като го хвана, целуна го,
и с безсрамно лице му каза:
14 Бях задължена да принеса примирителни жертви;
днес изпълних оброците си.
15 Затова излязох да те посрещна
с желание да видя лицето ти и те намерих.
16 Постлала съм леглото си с килими,
с шарени платове от египетска прежда.
17 Покадила съм леглото си
със смирна, алой и канела.
18 Ела, нека се наситим с любов до зори.
Нека се насладим с милувки.
19 Защото мъжът ми не е у дома,
замина на дълъг път;
20 взе кесия с пари в ръката си;
чак на пълнолуние ще се върне у дома.
21 С многото си предумки тя го прелъга,
привлече го със сладките си приказки.
22 Веднага той тръгна подире ѝ,
както отива говедо на клане
или както безумец в окови на наказание,
23 докато стрела прониже дроба му,
както птица бърза към примката,
без да знае, че това ще коства живота ѝ.
24 Сега, синове мои, слушайте ме
и внимавайте в словата на устата ми.
25 Да не се отклонява сърцето ви в пътищата ѝ,
да не се заблудите в пътеките ѝ,
26 защото мнозина е повалила ранени;
и мнозина юнаци са убити от нея.
27 Домът ѝ е път към шеол
и води надолу към покоите на смъртта.
© Библейска лига - България

8

1 Не вика ли мъдростта? И разумът не издига ли гласа си?
2 Тя стои по високите места край пътя,
на кръстопътя,
3 възгласява при портите, при входа на града,
при входа на вратите:
4 Към вас, човеци, викам
и гласът ми е към човешките чада.
5 Вие, глупави, придобийте благоразумие,
и вие, безумни, придобийте разум.
6 Послушайте, защото ще говоря достойни неща;
и ще отворя устните си да изрека правда.
7 Защото езикът ми ще изговори истина,
а нечестието е мерзост за устните ми.
8 Всички слова на устата ми са справедливи;
няма в тях лъжа и коварство.
9 Те всички са ясни за разумния човек
и прави за тези, които намират знание.
10 Приемете поуката ми, а не сребро,
по-добре знание, нежели отбрано злато,
11 защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни
и нищо, което може да се пожелае, не се сравнява с нея.
12 Аз, мъдростта, живея в благоразумие,
притежавам знание и предпазливост.
13 Страх от Господа е да се мрази злото;
аз мразя гордост и високоумие,
лош път и покварени уста.
14 У мене е съветът и здравомислието;
аз съм разум;
у мене е силата.
15 Чрез мене царете царуват
и управниците узаконяват правда.
16 Чрез мене князете властват,
също и големците, и всички земни съдии.
17 Аз любя онези, които ме любят;
и онези, които ме търсят ревностно, ще ме намерят.
18 Богатството и славата са с мене;
да, трайният имот и правдата.
19 Плодовете ми са по-добри от злато, даже от най-чисто злато;
и ползата от мене надминава отбрано сребро.
20 Ходя по пътя на правдата,
по пътеките на правосъдието,
21 за да направя да наследят имот тези, които ме любят,
и за да напълня съкровищниците им.
22 Господ ме имаше за начало на Своя път
преди древните Си дела.
23 От вечността бях установена, от началото,
преди създанието на земята.
24 Родих се, когато нямаше бездни,
когато нямаше извори изобилстващи с вода;
25 преди да се оформят планините,
преди хълмите, аз бях родена,
26 преди Господ да беше направил земята или полетата,
или първите прашинки на вселената.
27 Когато приготовляваше небесата, аз бях там;
когато разпростираше свод над лицето на бездната,
28 когато закрепваше облаците горе,
когато усилваше изворите на бездната,
29 когато налагаше закона Си на морето,
така че водите да не престъпват повелението Му,
и когато нареждаше основите на земята.
30 Тогава аз бях при Него като майстор-ваятел
и всеки ден се наслаждавах,
веселях се винаги пред Него.
31 Веселях се на обитаемата Му земя
и наслаждението ми бе с човешки чада.
32 Сега послушайте ме, о, синове мои,
защото блажени са онези, които пазят моите пътища.
33 Послушайте поука,
не я отхвърляйте и бъдете мъдри.
34 Блажен онзи човек, който ме слуша,
като бди всеки ден при моите порти,
и чака при стълбовете на вратата ми.
35 Защото който ме намери, намира живот
и придобива благоволение от Господа;
36 а който ме пропуска, онеправдава своята си душа;
всички, които мразят мене, обичат смъртта.
© Библейска лига - България

9

1 Мъдростта съгради дома си, издяла седемте си стълба;
2 закла животните си, смеси виното си
и сложи трапезата си;
3 изпрати слугините си;
вика от най-високите места на града:
4 Който е глупав, нека се отбие тук;
и на безумните казва:
5 Елате, яжте от хляба ми
и пийте от виното, което смесих;
6 оставете глупостта и ще живеете;
ходете в пътя на разума.
7 Който поправя присмивача, навлича на себе си срам;
който изобличава нечестивия, лепва на себе си петно.
8 Не изобличавай присмивача, за да не те намрази;
изобличавай мъдрия и той ще те обикне.
9 Давай наставление на мъдрия и той ще стане по-мъдър;
учи праведния и той ще стане по-учен.
10 Страхът от Господа е начало на мъдростта;
и познаването на Святия е разум.
11 Защото чрез мене ще се умножат дните ти,
и ще ти се прибавят години живот.
12 Ако си мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си;
и ако се присмиваш, сам ще носиш последствията.
13 Безумната жена е бъбрица,
проста и не знае нищо.
14 Седи при вратата на къщата си,
на стол по високите места на града,
15 и кани онези, които минават,
които вървят право по пътя си:
16 Който е глупав, нека се отбие тук;
а на безумния казва:
17 Крадените води са сладки
и хлябът, който се яде скришно, е вкусен.
18 Но той не знае, че мъртвите са там
и че гостите ѝ са в дълбочините на шеол.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи