План за четене на Библията

Хронологичен / ден 156

Стар Завет

Притчи

13

1 Мъдрият син слуша бащината си поука,
а присмивачът не се вслушва в изобличение.
2 От плодовете на устата си човек се храни с добрини,
а душата на коварните се храни с насилие.
3 Който пази устата си, опазва душата си,
а който отваря широко устата си, ще погине.
4 Душата на ленивия желае, но не получава нищо,
а душата на трудолюбивите ще се угои.
5 Праведният мрази лъжата,
а нечестивият постъпва подло и срамно.
6 Праведността пази ходещия непорочно,
а нечестието съсипва грешния.
7 Един се преструва на богат, а няма нищо,
друг се преструва на сиромах, но има много имот.
8 Богатството на човека служи за откуп на живота му,
а немотният не се вслушва в изобличение.
9 Светлината на праведните развеселява,
а светилникът на нечестивите ще изгасне.
10 От гордостта произхожда само препиране,
но мъдростта е с онези, които приемат съвети.
11 Богатство, придобито чрез измама, ще намалее,
а който събира с труд, ще го умножи.
12 Несбъднатото очакване изнурява сърцето,
а постигнатото желание е дърво на живот.
13 Който презира словото, сам на себе си вреди,
а който почита заповедта, има отплата.
14 Поуката на мъдрия е извор на живот,
за да отбягва човек примките на смъртта.
15 Здравият разум дава благодат,
а пътят на коварните е неравен.
16 Всеки благоразумен човек работи със знание,
а безумният показва глупостта си.
17 Лошият пратеник изпада в зло,
а верният посланик носи здраве.
18 Сиромашия и срам ще постигнат онзи, който отхвърля поука,
а който се вслушва в изобличение, ще бъде почитан.
19 Изпълнено желание услажда душата,
а на безумните е омразно да се отклоняват от злото.
20 Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър,
а другарят на безумните ще пострада зле.
21 Злото преследва грешните,
а на праведните ще се въздаде добро.
22 Добрият оставя наследство на внуците си,
а богатството на грешника се запазва за праведния.
23 Обработената нива на сиромасите доставя много храна,
но понякога бива пометена от липса на правосъдие.
24 Който щади тоягата си, мрази сина си;
но който го обича, го наказва с време.
25 Праведният яде до насита на душата си,
а стомахът на нечестивите ще познае недоимък.
© Библейска лига - България

14

1 Мъдрата жена съгражда дома си,
а безумната го събаря със своите си ръце.
2 Който ходи в правда, се бои от Господа,
но онзи, чиито пътища са криви, Го презира.
3 В устата на безумния е бичът на гордостта,
а устните на мъдрите ще ги пазят.
4 Където няма волове, яслите са чисти,
но от силата на воловете иде изобилна жетва.
5 Верният свидетел няма да лъже,
а лъжливият свидетел издиша лъжи.
6 Присмивачът търси мъдрост и не я намира,
а за разумния учението е лесно.
7 Бягай от безумния човек,
щом си узнал, че няма разумни устни.
8 Мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си,
а глупостта на безумните е да заблуждават.
9 Безумните се присмиват на греха,
а сред праведните има Божие благоволение.
10 Сърцето познава своята си горест
и чужд не участва в неговата радост.
11 Къщата на нечестивите ще се събори,
а шатърът на праведните ще процъфти.
12 Има път, който се вижда прав на човека,
но краят му води към смъртта.
13 Даже и сред смеха сърцето си има болката
и краят на веселието може да бъде тъга.
14 Който отстъпва от Бога в сърцето си, ще се насити от своите пътища,
а добрият човекще бъде доволен от себе си.
15 Простият вярва на всяка дума,
а благоразумният внимава добре в стъпките си.
16 Мъдрият се бои и се отклонява от злото,
а безумният самонадеяно се хвърля напред.
17 Сприхавият човек постъпва несмислено
и коварният е омразен.
18 Безумните наследяват глупост,
а благоразумните се увенчават със знание.
19 Злите ще се кланят пред добрите,
а нечестивите – при портите на праведните.
20 Сиромахът е мразен даже и от ближния си,
а на богатия приятелите са много.
21 Който презира ближния си, съгрешава,
а който показва милост към сиромасите, е блажен.
22 Не се ли заблуждават онези, които замислят зло?
Но милост и вярност ще се показват към тези, които замислят добро.
23 От всеки труд има полза,
а от бъбренето с устни само оскъдност.
24 Богатството на мъдрите е венец за тях,
а глупостта на безумните ражда глупост.
25 Верният свидетел избавя души,
а лъжливият свидетел говори лъжи.
а лъжливият свидетел говори лъжи.
и Неговите чада ще имат прибежище.
27 Страхът от Господа е извор на живот,
за да се отдалечава човекът от примките на смъртта.
28 В многочислен народ е славата на царя,
а при малочислен народ тежко на господаря.
29 Който не се гневи бързо, има голямо благоразумие,
а който лесно се пали, възвишава безумие.
30 Кроткото сърце е живот за тялото,
а завистта разлага костите.
31 Който угнетява бедния, нанася укор на Създателя му,
а който е милостив към сиромаха, показва почит към Него.
32 Нечестивият е смазан във време на бедствието си,
а праведният и в смъртта си има упование.
33 В сърцето на разумния мъдростта почива,
а сред безумните се излага на показ.
34 Праведността въздига народа,
а грехът е позор за племената.
35 Благоволението на царя е към разумния слуга,
а гневът му – против онзи, който докарва срам.
© Библейска лига - България

15

1 Мек отговор отклонява от ярост,
а оскърбителна дума възбужда гняв.
2 Езикът на мъдрите изказва знание,
а устата на безумните изригват глупост.
3 Очите Господни са на всяко място
и наблюдават злите и добрите.
4Благият език е дърво на живот,
а измамният съкрушава духа.
5 Безумният презира поуката на баща си,
но който се вслушва в изобличението, е благоразумен.
6 В дома на праведния има голямо изобилие
а в доходите на нечестивия – грижа.
7 Устните на мъдрите разнасят знание,
а сърцето на безумните не прави така.
8 Жертвата на нечестивите е мерзост пред Господа,
а молитвата на праведните е благоприятна Нему.
9 Пътят на нечестивия е мерзост пред Господа,
но Той обича този, който следва праведността.
10 Има тежко наказание за онези, които се отбиват от пътя;
който мрази изобличение, ще умре.
11 Шеол и погибел са открити пред Господа –
колко повече сърцата на човешките чада!
12 Присмивачът не обича изобличителя си,
нито ще отиде при мъдрите.
13 Весело сърце прави засмяно лицето,
а от скръбта на сърцето духът се съкрушава.
14 Сърцето на разумния търси знание,
а устата на безумните се хранят с глупост.
15 За наскърбения всички дни са зли,
а онзи, който е с весело сърце, има постоянно пируване.
16 По-добре малко, но със страх от Господа,
нежели много съкровища с безпокойство.
17 По-добре ястие от зеленчук и с него любов,
отколкото охранено говедо и с него омраза.
18 Сприхавият човек повдига препирни,
а търпеливият усмирява крамоли.
19 Пътят на ленивия е като трънен плет,
а пътят на праведните е гладък.
20 Мъдър син радва бащата,
а безумен човек презира майка си.
21 За безумния глупостта е радост,
а разумният човек ходи по прав път.
22 Където няма съвещание, намеренията се осуетяват,
а при множество съветници те успяват.
23 От отговора на устата си човек изпитва радост;
и колко добра е дума, казана навреме!
24 За мъдрия пътят на живота води нагоре,
за да се отклони от шеол долу.
25 Господ ще съсипе дома на горделивите,
но ще утвърди имота на вдовицата.
26 Лошите помисли са мерзост пред Господа,
а чистите думи Му са угодни.
27 Користолюбивият смущава своя си дом,
а който мрази подкупите, ще живее.
28 Сърцето на праведния обмисля какво да отговори,
а устата на нечестивите изригват зло.
29 Господ е далеч от нечестивите,
но слуша молитвата на праведните.
30 Светъл поглед весели сърцето
и добри вести угояват костите.
31 Ухо, което слуша животворното изобличение,
ще пребивава между мъдрите.
32 Който отхвърля поука, презира собствената си душа,
а който се вслушва в изобличението, придобива разум.
33 Страхът от Господа е възпитание в мъдрост;
и смирението предшества славата.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи