План за четене на Библията

Хронологичен / ден 158

Стар Завет

Притчи

19

1 По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си,
отколкото онзи, който е с лъжливи устни и при това безумен.
2 Да имаш усърдие без знание не е добро,
и онзи, който бърза с нозете си, сбърква пътя си.
3 Безумието на човека изкривява пътя му;
и сърцето му негодува против Господа.
4 Богатството прибавя много приятели,
а сиромахът го напуска и приятелят.
5 Лъжливият свидетел няма да остане ненаказан,
и който издиша лъжи, няма да избяга.
6 Мнозина търсят благоволението на щедрия;
и всеки е приятел на онзи, който дава подаръци.
7 Всички роднини на сиромаха го мразят –
колко повече го отбягват приятелите му!
Той тича след тях с умолителни думи;
но тях ги няма.
8 Който придобива мъдрост, обича душата си;
който пази благоразумие, ще намери добро.
9 Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан,
и който издиша лъжи, ще загине.
10 Разкошът не подобава на безумен,
още по-малко на слуга – да властва над началници.
11 Благоразумието на човека възпира гнева му;
и за него е слава да бъде снизходителен към грешки.
12 Гневът на царя е като рев на лъв,
а благоволението му – като роса по тревата.
13 Безумен син е бедствие за баща си,
а свадлива жена е като неспирен капчук.
14 Къща и богатство са наследство от бащите,
а благоразумната жена е от Господа.
15 Леността хвърля в дълбок сън
и бездейната душа гладува.
16 Който пази заповедта, пази душата си,
а който нехае за пътищата си, ще загине.
17 Който показва милост към сиромаха, дава назаем на Господа;
и Той ще му въздаде за благодеянието му.
18 Наказвай сина си, докато има надежда;
и не закоравявай сърцето си, та да го оставиш да загине.
19 Яростен човек ще понесе наказание;
защото, ако го пожалиш трябва пак същото да направиш.
20 Слушай съвет и приемай поука,
за да станеш мъдър в сетнините си.
21 Има много мисли в сърцето на човека,
но намерението Господне, то ще устои.
22Милосърдието на човека е чест за него;
и сиромах човек е по-добър от лъжеца.
23 Страхът от Господа спомага за живот;
който го има, ще си ляга наситен и не ще срещне зло.
24 Ленивият топи ръка в паницата
и не ще дори до устата си да я вдигне.
25 Ако накажеш присмивача и простият ще стане внимателен;
и ако изобличиш благоразумния, той ще научи знание.
26 Който опропастява баща си и пропъжда майка си,
той е син, който причинява срам и нанася позор.
27 Престани, сине мой, да слушаш поука,
която те отклонява от думите на знанието.
28 Лошият свидетел се присмива на правосъдието,
и устата на нечестивите поглъщат беззаконие.
29 Присъди се приготвят за присмивачите
и бой за гърба на безумните.
© Библейска лига - България

20

1 Виното е присмивач, а спиртното питие – крамолник;
и който се увлича по тях, не е благоразумен.
2 Заплахата на царя е като рев на лъв;
който го дразни, съгрешава против своя живот.
3 Чест е за човека да страни от препирня;
а всеки безумен се впуска в раздори.
4 Ленивият не иска да оре поради зимата,
затова, когато потърси по жетва, не намира нищо.
5 Намерението в сърцето на човека е като дълбока вода,
но разумен човек ще го извади.
6 Много човеци разгласяват всеки своята доброта,
но кой може да намери верен човек?
7 Праведният човек ходи в непорочността си –
блажени са чадата му след него.
8 Цар, който седи на съдебен престол,
с очите си пресява всяко зло.
9 Кой може да каже: Очистих сърцето си;
чист съм от греховете си?
10 Различни грамове и различни мерки –
и двете са мерзост пред Господа.
11 Даже и детето се познава по постъпките му –
делата му чисти ли са и прави ли са.
12 Ухо да слуша и око да гледа –
Господ е направил и двете.
13 Не обичай спането, да не осиромашееш;
отвори си очите и ще се наситиш с хляб.
14 Лошо е, лошо е! – казва купувачът,
а когато отмине, тогава се хвали с покупката.
15 Има злато и изобилие драгоценни камъни,
но устните, които изричат знание, са скъпоценно украшение.
16 Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд;
и я задръж в залог, ако го е направил за чужда жена.
17 Хляб, спечелен с лъжа, е сладък на човека,
но после устата му ще се напълнят с камъчета.
18 Намеренията се утвърждават чрез съвещание;
затова с мъдри съвети води война.
19 Клеветникът обхожда и открива тайни;
затова не се събирай с онзи, който ласкае с устните си.
20 Който злослови за баща си или за майка си,
светилникът му ще изгасне в най-мрачна тъмнина.
21 На имуществото, което бързо се придобива отначало,
сетнината не ще бъде благословена.
22 Да не речеш: Ще въздам за злото;
почакай Господа и Той ще те избави.
23 Различни грамове са мерзост пред Господа;
и неверните теглилки не са добри.
24 Стъпките на човека се насочват от Господа;
тогава как може да познае човек пътя си?
25 Примка е за човека да дава прибързано оброк
и след като се е обрекъл, тогава да се разкайва.
26 Мъдрият цар пресява нечестивите
и докарва върху тях колелото на вършачката.
27 Духът на човека е светилото Господне,
което изпитва вътрешния човек.
28 Милост и истина пазят царя
и той поддържа престола си с милост.
29 Славата на младите е силата им;
и украшението на старците са белите им коси.
30 Удари и рани очистват злото,
боят прочиства вътрешния човек.
© Библейска лига - България

21

1 Сърцето на царя е в ръката на Господа;
Той го насочва накъдето иска – като водни бразди.
2 Всичките пътища на човека са прави в неговите очи,
но Господ претегля сърцата.
3 Да върши човек правда и правосъдие,
е по-угодно на Господа, отколкото жертвоприношение.
4 Надменно око и горделиво сърце,
които са светилникът на нечестивите, е грях.
5 Мислите на трудолюбивите водят към изобилие,
а на всеки припрян – към оскъдност.
6 Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна суета;
които ги търсят, търсят смърт.
7 Грабителството на нечестивите ще ги съсипе,
защото отказват да вършат това, което е право.
8 Пътят на развратния човек е твърде крив,
а делото на чистия е право.
9 По-добре да живееш в ъгъл на покрива,
отколкото в широка къща със свадлива жена.
10 Душата на нечестивия желае зло;
ближният му не намира благоволение пред очите му.
11 Когато наказват присмивача, простият става по-мъдър;
и когато се поучава мъдрият, той придобива знание.
12 Справедливият Бог наблюдава дома на нечестивия,
Той съсипва нечестивите до унищожение.
13 Който запушва ушите си за вика на сиромаха,
ще викне и той, и няма да бъде чут.
14 Тайният подарък уталожва гнева;
а дарът в пазвата – силната ярост.
15 Радост е за праведния да раздава правосъдие,
но е мъка за онези, които вършат беззаконие.
16 Човек, който се отбие от пътя на разума,
ще стигне в събранието на мъртвите.
17 Който обича удоволствието, ще осиромашее;
който обича вино и масло, не забогатява.
18 Нечестивият ще бъде откуп за праведния,
и коварният – за праведния.
19 По-добре да живееш в пуста земя,
отколкото със свадлива и досадна жена.
20 Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия,
а безумният човек ги прахосва.
21 Който следва праведност и милост,
намира живот, праведност и чест.
22 Мъдрият превзема с пристъп града на мощните
и събаря силата, на която те се уповават.
23 Който въздържа устата си и езика си,
опазва душата си от смущения.
24 Присмивач се нарича онзи горделив и надменен човек,
който действа с високомерна гордост.
25 Желанието на ленивия го умъртвява,
защото ръцете му не искат да работят;
26 той се лакоми цял ден,
а праведният дава и не му се свиди.
27 Жертвата на нечестивите е мерзост –
още повече, когато я принасят за нечестива цел!
28 Лъжливият свидетел ще загине;
а думите на човек, който слуша истината, ще пребъдват.
29 Нечестив човек прави дръзко лицето си,
а праведният оправя пътищата си.
30 Няма мъдрост, няма разум,
няма план, който може да успее против Господа.
31 Конят се приготвя за деня на боя,
но избавлението е от Господа.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи