План за четене на Библията

Хронологичен / ден 159

Стар Завет

Притчи

22

1 За предпочитане е добро име, отколкото голямо богатство;
и благоволение е по-добро от сребро и злато.
2 Богат и сиромах се срещат;
Господ е Създател на всички тях.
3 Благоразумният предвижда злото и се укрива,
а неразумните вървят напред – и страдат от това.
4 Наградата за смирението и за страха от Господа
е богатство, слава и живот.
5 Тръни и примки има в пътя на коварния,
който пази душата си, стои далеч от тях.
6 Възпитавай детето отрано в пътя, по който трябва да ходи;
и не ще се отклони от него, когато остарее.
7 Богатият властва над сиромасите;
и който взема назаем, е слуга на заемодавеца.
8 Който сее беззаконие, ще пожъне бедствие,
а жезълът на буйството му ще изчезне.
9 Който има щедро око, ще бъде благословен,
защото дава от хляба си на сиромаха.
10 Изпъди присмивача и препирнята ще стихне;
и свадата и позорът ще престанат.
11 Който обича чистота в сърцето
и има благодатни устни, ще има цар за приятел.
12 Очите на Господа пазятонзи, който има знание,
и Той осуетява думите на коварния.
13 Ленивецът казва: Лъв има вън!
Или: Ще бъда убит сред улицата!
14 Устата на чуждите жени са дълбока яма;
и онзи, комуто Господ се гневи, ще падне в нея.
15 Безумието е вплетено в сърцето на детето,
но тоягата на наказанието ще го избие от него.
16 Който угнетява сиромаха, за да умножи богатството си,
и който дава на богатия, непременно ще изпадне в немотия.
Думите на мъдрите
17 Приклони ухо и чуй думите на мъдрите
и вземи присърце моето знание;
18 защото е приятно да ги пазиш вътре в себе си
и да бъдат всякога готови върху устните ти.
19 За да бъде упованието ти на Господа,
аз те уча днес – да, тебе.
20 Не ти ли писах изрядни неща
от съвет и знание,
21 за да те направя да познаеш верността на думите на истината,
та да отговаряш с думи на истина на онези, които те пращат?
22 Не ограбвай сиромаха, защото той е беден,
и не притеснявай угнетения при портата,
23 защото Господ ще защити делото им
и ще ограби живота на онези, които са ги ограбили.
24 Не завръзвай приятелство с ядовит човек
и не ходи с гневлив човек,
25 да не би да научиш пътищата му
и да приготвиш примка за душата си.
26 Не бъди от тези, които дават ръка,
от тези, които стават поръчители за дългове;
27 ако нямаш с какво да платиш,
защо да вземат постелката ти изпод тебе?
28 Не премествай старите межди,
които са положили бащите ти.
29 Видял ли си човек, трудолюбив в работата си?
Той ще стои пред царе;
няма да стои пред незнаменити хора.
© Библейска лига - България

23

1 Когато седнеш да ядеш с началник,
гледай добре какво има пред тебе;
2 и опри нож в гърлото си
ако те обладава лакомия.
3 Не пожелавай вкусните му ястия,
защото те са примамливи гозби.
4 Не се старай да придобиеш богатство;
остави тази мисъл;
5 нима ще хвърлиш око на нещо, което го няма?
Защото богатството наистина си прави крила
и отлита като орел към небето.
6 Не яж хляба на онзи, който има лошо око,
нито пожелавай вкусните му ястия,
7 защото както мисли в душата си, такъв е и той;
казва ти: Яж и пий, но сърцето му не е с тебе;
8 залъкът, който си изял, ще избълваш
и ще изгубиш сладките си думи.
9 Не говори в ушите на безумния,
защото той ще презре разумността на думите ти.
10 Не премествай стари межди,
нито влизай в нивите на сирачетата,
11 защото Изкупителят им е мощен –
Той ще защити делото им против тебе.
12 Наклони сърцето си към поука
и ушите си – към думи на знание.
13 Да не ти се свиди да наказваш детето;
ако и да го биеш с пръчка, то няма да умре;
14 като го биеш с пръчката,
ще избавиш душата му от шеол.
15 Сине мой, ако бъде сърцето ти мъдро,
то и на мене на сърцето ми ще е драго.
16 Да! От дълбините на душата си ще се радвам,
когато устните ти говорят, каквото е право.
17 Сърцето ти да не завижда на грешните,
но цял ден бъди в страх от Господа;
18 защото наистина има бъдеще
и надеждата ти няма да се отсече.
19 Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър,
и оправяй сърцето си в пътя.
20 Не бъди сред винопийци,
сред невъздържани месоядци,
21 защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят
и сънливостта ще облече човека с дрипи.
22 Слушай баща си, който те е родил,
и не презирай майка си, когато остарее.
23 Купувай истината и не я продавай,
също и мъдростта, поуката и разума.
24 Бащата на праведния ще се радва много;
и който ражда мъдро чедо, ще има радост от него;
25 нека се веселят твоят баща и твоята майка;
и да се възхищава онази, която те е родила.
26 Сине мой, дай сърцето си на мене;
и очите ти нека гледат моите пътища,
27 защото блудницата е дълбока яма
и чуждата жена – тесен ров.
28 Да! Тя причаква като за плячка
и умножава броя на неверните между човеците.
29 Кому горко? Кому скръб? Кому кавга?
Кому оплакване? Кому удари без причина?
Кому подпухнали очи?
30 На онези, които засядат около виното,
които отиват да вкусят подправено вино.
31 Не гледай виното, че е червено,
че показва цвета си в чашата,
че се поглъща гладко,
32 защото после то хапе като змия
и жили като ехидна.
33 Очите ти ще гледат чужди жени
и сърцето ти ще изригва развратни неща,
34 ще бъдеш като някой, който е легнал сред море,
или като някой, който лежи на върха на мачта.
35 Удариха ме – ще речеш – и не ме заболя;
биха ме и не усетих.
Кога ще се събудя, за да потърся още вино?
© Библейска лига - България

24

1 Не завиждай на злите човеци,
нито пожелавай да си с тях,
2 защото сърцето им замисля насилие
и устните им говорят за пакост.
3С мъдрост се гради къща
и с разум се утвърждава;
4 и чрез знание стаите ѝ се пълнят
с всякакви скъпоценни и благоприятни богатства.
5 Мъдрият човек е в силата си
и човек със знание расте в сила;
6 защото с мъдър съвет ще водиш войната си,
и чрез множеството съветници бива избавление.
7 Мъдростта е непостижима за безумния;
той не отваря устата си при портата.
8 Който замисля зло,
ще бъде наречен пакостен човек.
9 Сплетните на глупостта са грях;
и присмивачът е мерзост за човеците.
10 Ако покажеш малодушие в ден на изпитания,
силата ти е малка.
11 Избавяй онези, които се влачат към смъртта
и задържай онези, които политат към клане.
12 Ако речеш: Ето, ние не знаехме това!
То Онзи, който притегля сърцата, не разбира ли?
Онзи, който пази душата ти, не знае ли
и не ще ли въздаде на всекиго според делата му?
13 Сине мой, яж мед, защото е добър,
и медена пита, защото е сладка на вкуса ти;
14 знай, че е такава и мъдростта за душата ти,
ако си я намерил, има бъдеще
и надеждата ти няма да се отсече.
15 Не поставяй засада, о нечестиви човече, против жилището на праведния;
не опустошавай мястото на успокоението му,
16 защото праведният и седем пъти да падне, пак става,
докато нечестивите нещастието ги поваля.
17 Не се радвай, когато падне неприятелят ти
и да не се весели сърцето ти, когато се подхлъзне той,
18 да не би да съгледа Господ и това да Му се види зло,
и Той да обърне гнева си от него на тебе.
19 Не се раздразняй поради злодейците
и не завиждай на нечестивите,
20 защото злите не ще имат бъдеще,
светилникът на нечестивите ще изгасне.
21 Сине мой, бой се от Господа и от царя,
и не се събирай с бунтовниците,
22 защото бедствие ще се надигне против тях внезапно
и кой знае какво наказание ще им се наложи и от двамата?
Други думи на мъдрите
23 И това са изречения на мъдрите:
Да показваш пристрастие в съд не е добро –
24 който казва на виновния: Невинен си,
него народи ще проклинат, него племена ще мразят;
25 но тези, които изобличават виновния, към тях ще се показва благоволение
и върху тях ще дойде добро благословение.
26 Който дава честен отговор,
той печели сърца.
27 Свърши външната си работа,
приготви си нивите,
и после гради къщата си.
28 Не свидетелствай против ближния си без причина,
нито мами с устните си.
29 Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз;
ще въздам на човека според делата му.
30 Минавах край нивата на ленивия
и край лозето на лишения от разум човек;
31 и ето, всичко бе обрасло с тръни,
коприва беше покрила земята
и каменната ограда беше съборена.
32 Тогава, като погледнах, размислих в сърцето си,
видях и взех поука.
33 Малко спане, малко дрямка,
малко скръстени за почивка ръце –
34 и сиромашията ще дойде върху тебе като разбойник,
и немотията – като въоръжен грабител.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи