План за четене на Библията

Хронологичен / ден 167

Стар Завет

Притчи

27

1 Недей се хвали с утрешния ден,
защото не знаеш какво ще роди днешният.
2 Нека те хвали друг, а не твоите уста,
чужд, а не твоите устни.
3 Камъкът е тежък и пясъкът много тежи;
но гневът на безумния е по-тежък и от двете.
4 Яростта е жестока и гневът е като наводнение,
но кой може да устои пред завистта?
5 По-добре явно изобличение,
отколкото скрита любов.
6 Удари от приятел са искрени;
а целувки от неприятел – изобилни.
7 Наситената душа се отвръща и от медена пита,
а за гладната душа дори горчивото е сладко.
8 Каквото е птица, която напусне гнездото си,
такова е човек, който напусне дома си.
9 Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето,
така го весели и сладостта на сърдечния съвет на приятел.
10 Не оставяй своя приятел, нито приятеля на баща си,
и не влизай в къщата на брат си в деня на своето злощастие;
по-добре близък съсед, отколкото далечен брат.
11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми,
за да имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява.
12 Благоразумният предвижда злото и се укрива,
а неразумните вървят напред и страдат.
13 Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд.
Да! Вземи залог от онзи, който поръчителства за чужда жена.
14 Който става рано и благославя ближния си на висок глас,
ще го сметнат за клетва.
15 Непрестанното капане в дъждовит ден
и жена крамолница са еднакви –
16 който би я обуздал, обуздал би вятъра
и би хванал дървено масло с десницата си.
17 Както желязото остри желязо,
така и човек изостря лицето на приятеля си.
18 Който пази смокинята, ще яде плода ѝ
и който се грижи за господаря си, ще бъде почитан.
19 Както водата отразява лицето,
така човешкото сърце отразява човека.
20 Както шеол и погибелта не се насищат;
така и човешките очи не се насищат.
21 Горнилото е за пречистване на среброто, а пещта – на златото;
а човек се изпитва чрез онова, с което се хвали.
22 И да счукаш безумния в кутел като грухано жито,
безумието му пак няма да се отдели от него.
23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си
и имай грижа за добитъка си,
24 защото богатството не е вечно –
и короната не трае из род в род.
25 Ако така правиш, то сеното ти се прибира, зеленината се явява,
и планинските билки се събират;
26 агнетата са дрехи за тебе,
и козлите – цената на полето;
27 ще има изобилие козе мляко за храна на тебе
и на домашните ти, и за прехрана на слугините ти.
© Библейска лига - България

28

1 Нечестивите бягат, без да ги гони някой,
а праведните са смели като млад лъв.
2 В размирна страна има много управници,
но разбран и разумен човек може да запази порядък.
3 Беден човек, който насилва немотните,
е като пороен дъжд, който не оставя посев.
4 Които отстъпват от закона, хвалят нечестивите,
а които пазят закона, негодуват против тях.
5 Злите човеци не разбират правосъдието;
но тези, които търсят Господа, разбират всичко.
6 По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си,
отколкото онзи, който криви пътищата си, ако и да е богат.
7 Който пази закона, е разумен син;
който дружи с чревоугодници, засрамва баща си.
8 Който умножава имота си с лихварство,
го събира за този, който ще покаже милост към сиромасите.
9 Който отклонява ухото си от закона,
на такъв самата му молитва е мерзост.
10 Който заблуждава праведните в лош път,
сам ще падне в своята яма,
а непорочните ще наследят добрини.
11 Богатият човек се има за мъдър,
но разумният сиромах прозира истината.
12 Когато тържествуват праведните, има голяма слава,
а когато се въздигнат нечестивите, човек се крие.
13 Който крие престъпленията си, няма да успее;
а който ги изповядва и оставя, ще намери милост.
14 Блажен онзи човек, който се бои винаги;
а който закоравява сърцето си, ще падне в бедствие.
15 Нечестив управител над беден народ
е като ревящ лъв и стръвна мечка.
16 Управник, лишен от разум, е голям тиранин,
а онзи, който мрази грабителството, ще продължи дните си.
17 Човек, измъчван от вина за убийство,
ще бяга до гроб;
никой да не го спира.
18 Който ходи непорочно, ще се избави;
а който ходи по криви пътища, изведнъж ще падне.
19 Който обработва земята си, ще се насити с хляб,
а който следва суетни неща, ще изпадне в сиромашия.
20 Верният човек ще има много благословения,
а който бърза да се обогати, не ще остане ненаказан.
21 Не е добре да бъде човек лицеприемник;
защото за един залък хляб ще извърши престъпление.
22 Който има лошо око, бърза да се обогати,
а не знае, че немотия ще го постигне.
23 Който изобличава човек, после ще намери по-голямо благоволение,
отколкото онзи, който ласкае с езика си.
24 Който краде от баща си или от майка си и казва: Не е грях,
той е съучастник на разрушител.
25 Човек с ненаситен дух повдига крамоли,
а който се уповава на Господа ще добрува.
26 Който се уповава на своето сърце е безумен,
а който ходи разумно, той ще се избави.
27 Който дава на сиромасите, няма да изпадне в немотия;
а който покрива очите си за тях, ще го стигнат много клетви.
28 Когато се въздигат нечестивите, хората се крият,
а когато загиват, праведните се умножават.
© Библейска лига - България

29

1 Човек, който е често изобличаван, но закоравява врата си,
внезапно ще се съкруши, и не ще има за него изцеление.
2 Когато праведните са на власт, народът се радва,
а когато нечестивият началства, народът стене.
3 Който обича мъдростта, радва баща си,
а който дружи с блудници, разпилява имотаму.
4 Чрез правосъдието царят утвърждава земята си,
а който е жаден за подкупи, я съсипва.
5 Човек, който ласкае ближния си,
простира мрежа пред нозете му.
6 Злосторникът се впримчва в своя грях,
а праведният пее и се радва.
7 Праведният го е грижа за съдбата на бедните,
а нечестивият не иска да я знае.
8 Присмивачите запалват града,
а мъдрите отклоняват гнева.
9 Ако мъдър човек има спор с безумен,
глупецът се разярява и се надсмива;
и няма спокойствие.
10 Кръвопийците мъже мразят непорочния,
а праведните се грижат за живота му.
11 Безумният изригва целия си гняв,
а мъдрият го удържа и укротява.
12 Ако управителят слуша лъжливи думи,
то всичките му слуги стават нечестиви.
13 Сиромах и потисник имат едно общо –
Господ дава светлина за очите и на двамата.
14 Когато цар съди вярно сиромасите,
престолът му ще бъде утвърден завинаги.
15 Тоягата и изобличението придават мъдрост;
а пренебрегнато дете позори майка си.
16 Умножават ли се нечестивите, избуява грехът,
но праведните ще видят падението им.
17 Наказвай сина си и той ще ти даде покой,
и ще донесе наслада на душата ти.
18 Където няма пророческо видение, народът е разюздан;
а който пази закона, е блажен.
19 Слугата не се поправя само с думи;
защото, при все че разбира, не обръща внимание.
20 Видял ли си човек прибързан в работите си?
Има повече надежда за безумния, отколкото за него.
21 Ако някой глези слугата си от детинство,
накрая той ще му стане като син.
22 Гневлив човек възбужда препирни
и сприхав човек прави много прегрешения.
23 Гордостта на човека ще го снижи;
а смирението ще го въздигне.
24 Който е съдружник с крадец, мрази душата си –
той чува заклеването, а не обажда.
25 Страхът от човека поставя примка;
но който се уповава на Господа, ще е в безопасност.
26 Мнозина търсят благоволението на управителя,
но съдбата на човека е от Господа.
27 Несправедлив човек е мерзост за праведните;
и който ходи в прав път, е мерзост за нечестивите.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи