План за четене на Библията

Хронологичен / ден 171

Стар Завет

Притчи

30

Думите на Агур


1 Думите на Якеевия син Агур, пророческото сло-во, което той изговори пред Итиил, пред Итиил и Укал:
2 Наистина аз съм по-невежа от който и да било човек,
и нямам човешки разум;
3 не се научих на мъдрост,
нито имам знание за Всесвятия.
4 Кой е възлязъл на небето и слязъл?
Кой е събрал вятъра в шепите си?
Кой е вързал водите в дрехата си?
Кой е утвърдил всички земни краища?
Какво е името Му и какво е името на Сина Му?
Кажи, ако го знаеш.
5 Всяко слово на Бога е без недостатък;
Той е щит на тези, които се уповават на Него.
6 Не прибавяй към Неговите думи,
да не би да те изобличи и да се окажеш лъжец.
7 Две неща прося от Тебе, о Господи;
не ми ги отказвай, преди да умра:
8 Отдалечи от мене измамата и лъжата;
не ми давай ни сиромашия, ни богатство;
храни ме с хляба, който ми се пада,
9 да не би да се преситя и се отрека от Тебе, и да кажа: Кой е Господ?
Или да не би да осиромашея и открадна,
и да употребя скверно името на моя Бог.
10 Не одумвай слуга пред господаря му,
да не би да те прокълне и ти да се намериш виновен.
11 Има поколение, което кълне баща си
и не благославя майка си.
12 Има поколение, което е чисто пред своите си очи,
обаче не е измито от нечистотата си.
13 Има поколение, чиито очи са високомерни,
а клепачите му – надигнати!
14 Има поколение, чиито зъби са мечове, и челюстните му зъби – ножове,
за да изпояжда от земята сиромасите
и немотните сред човеците.
15 Пиявицата има две дъщери, които викат: Дай, дай!
Три неща има, които са ненаситни,
дори четири, които не казват: Стига! –
16 шеол, неплодната утроба,
земята, която не се насища с вода,
и огънят, който не казва: Стига!
17 Окото, което се присмива на баща си,
и презира покорността към майка си,
гарваните от долината ще го изкълват
и орлови пилци ще го изядат.
18 Три неща има, които са непостижими за мене,
дори четири, които не разбирам:
19 пътя на орел във въздуха,
пътя на змия върху канара,
пътя на кораб сред морето
и пътя на мъж при девица.
20 Такъв е пътят и на жена прелюбодейка –
яде и си бърше устата, и казва: Не съм извършила беззаконие.
21 Поради три неща се тресе земята,
да, поради четири тя не може да търпи:
22 слуга, когато стане цар,
и безумен, когато се насити с хляб,
23 омразна жена, когато се омъжи,
и слугиня, която измества господарката си.
24 Четири неща на земята са малки,
но са превъзходно мъдри:
25 мравките, които са народ слаб,
но лете приготвят храната си;
26 скалните язовци, които са слаби същества,
но правят жилищата си на канара;
27 скакалците, които нямат цар,
но излизат всички по дружини;
28 и гущерът, който можеш да хванеш с ръка,
но пак се намира в царските палати.
29 Три неща има, които вървят величаво,
дори четири, които ходят благородно:
30 лъвът, който е най-силен от животните,
и не се връща назад пред никого;
31 напереният петел;
козелът;
и царят, против когото не може да се въстава.
32 Ако си постъпил глупаво, като си се надигнал,
или ако си намислил зло, сложи ръка на устата си.
33 Защото както, като се бие мляко, се изважда масло,
и като се блъска нос, се изважда кръв,
така и като се подбужда гняв, се изкарва крамола.
© Библейска лига - България

31

Думите на цар Лемуил


1 Думите на Массовия цар Лемуил, които го поучи майка му:
2 Какво, сине мой? Какво, сине на утробата ми?
Какво, сине на моите оброци?
3 Не давай силата си на жените,
нито пътищата си на онези, които царе погубват.
4 Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино,
нито за князете – да ламтят за спиртно питие.
5 Да не би, като се напият, да забравят закона
и изопачат съда на угнетените.
6 Давайте спиртно питие на онзи, който загива,
и вино – на огорчения духом,
7 за да пийне и да забрави сиромашията си,
и да не помни вече окаяността си.
8 Отваряй устата си за безгласния,
за делото на всички беззащитни;
9 отваряй устата си, съди справедливо
и раздавай правосъдие на сиромаха и немотния.

Добродетелната жена


10 Кой може да намери добродетелна жена?
Защото такава е много по-ценна от скъпоценни камъни.
11 Сърцето на мъжа ѝ се уповава на нея
и той не ще има недостиг на печалба.
12 Тя ще му донася добро, а не зло
през всичките дни на живота си.
13 Търси вълна и лен
и работи с ръцете си това, което ѝ е угодно.
14 Тя е като търговските кораби –
донася храната си отдалеч.
15 При това става, докато е още нощ,
и дава храна на дома си,
и определената работа на слугините си.
16 Разглежда нива и я купува;
от плода на ръцете си сади лозе.
17 Опасва кръста си със сила
и уякчава мишците си.
18 Като усеща, че търгуването ѝ е полезно,
светилникът ѝ не гасне нощем.
19 Хваща с ръцете си вретеното
и държи в ръката си хурката.
20 Отваря ръката си за сиромасите.
Да! Простира ръцете си към немотните.
21 Не се бои от снега за дома си,
защото всичките ѝ домашни са облечени с двойни дрехи.
22 Прави си завивки от дамаска;
облеклото ѝ е от висон и морав плат.
23 Мъжът ѝ е познат при портите,
когато седи между местните старейшини.
24 Тя тъче ленено платно и го продава,
и доставя пояси на търговците.
25 Сила и достолепие са облеклото ѝ;
и весело гледа тя към бъдещето.
26 Отваря устата си с мъдрост;
и законът на езика ѝ е благ.
27 Добре се грижи за управлението на дома си
и хляб на леност не яде.
28 Чадата ѝ стават и я облажават;
и мъжът ѝ я хвали, казвайки:
29 Много дъщери са се носили достойно,
но ти надмина всичките.
30 Грациозността е измамлива и красотата е лъх;
но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.
31 Дайте ѝ от плода на ръцете ѝ;
и делата ѝ нека я хвалят при портите.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи