План за четене на Библията

Хронологичен / ден 179

Стар Завет

2 Летописи

19

1 А като се връщаше Юдовият цар Йосафат с мир у дома си в Ерусалим, 2 гледачът Иуй, Ананиевият син, излезе да го посрещне и рече на цар Йосафат: На нечестивия ли помагаш и тези, които мразят Господа ли обичаш? Затова гняв от Господа има върху тебе. 3 Все пак обаче намериха се в тебе добри неща, защото ти махна ашерите от земята и утвърди сърцето си да търсиш Бога.

Йосафат поставя съдии


4 И Йосафат се засели в Ерусалим; и пак тръгна сред народа от Вирсавее до Ефремовата хълмиста земя, и ги обръщаше към Господа, Бога на бащите им. 5 И по всички укрепени градове на Юда постави съдии в земята, град по град. 6 И рече на съдиите: Внимавайте какво правите; защото не съдите за човека, а за Господа, Който е с вас при отсъждането. 7 Затова нека бъде върху вас страхът от Господа; внимавайте в делата си, защото у Господа, нашия Бог, няма неправда, нито лицеприятие, нито подкупничество. 8 Тогава, като се върнаха в Ерусалим, Йосафат постави и в Ерусалим някои левити, свещеници и началници на Израилеви бащини домове за Господния съд и за спорове. 9 И им заръча, като рече: Така да постъпвате със страх от Господа – с вярност и с чисто сърце. 10 И ако дойде при вас от братята ви, които живеят в градовете си, какъвто и да било спор – между кръв и кръв, между закон и заповед, между повеления и узаконения – увещавайте ги да не стават виновни пред Господа, да не би да дойде гневът Му върху вас и върху братята ви. Така постъпвайте и няма да бъдете виновни. 11 И ето, първосвещеникът Амария ще бъде над вас във всяко Господне дело; и началникът на Юдовия дом Зевадия, Исмаиловият син, ще бъде във всяко царско дело; а левитите ще бъдат надзиратели пред вас. Действайте смело; и Господ ще бъде с добрия.
© Библейска лига - България

20

Йосафат побеждава моавците и амонците


1 След това моавците и амонците, и с тях някои от маонците, дойдоха да воюват против Йосафат. 2 Тогава някои дойдоха и известиха на Йосафат: Голямо множество иде против тебе отвъд Солено море, от Сирия; и ето ги в Асасон-Тамар (който е Ен-Геди.) 3 А Йосафат се уплаши и се втурна да търси Господа, и прогласи пост по цял Юда. 4 И юдеите се събраха, за да искат помощ от Господа; наистина, от всички Юдови градове дойдоха да търсят Господа.
5 И Йосафат застана сред събраните юдеи и ерусалимски жители в Господния дом, пред новия двор, и рече: 6 Господи, Боже на бащите ни, не си ли Ти Бог на небето? И не си ли владетел над всички царства на народите? И не е ли в Твоята ръка сила и могъщество, така че никой не може да устои против Тебе? 7 Не Ти ли, Боже наш, изпъди жителите на тази земя пред народа Си Израил и я даде завинаги на потомството на приятеля Си Авраам? 8 И те се заселиха в нея, и Ти построиха светилище в нея за Твоето име, и рекоха: 9 Ако ни връхлети зло – меч, съд, мор или глад, и ние застанем пред този дом и пред Тебе (защото Твоето име е в този дом), и извикаме към Тебе в бедствието си, тогава Ти ще ни послушаш и избавиш. 10 И сега тук са амонците и моавците и онези от планината Сеир, които не позволи на израиляните да нападнат, когато идеха от Египетската земя, но се отклониха от тях и не ги изтребиха. 11 Ето как ни възнаграждават, като идат да ни изпъдят от Твоето притежание, което си ни дал да наследим. 12 Боже наш, не щеш ли да ги съдиш? Защото в нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което иде против нас, и не знаем какво да правим; но към Тебе са обърнати очите ни.
13 А всички мъже на Юда стояха пред Господа с челядите си – с жените си и чадата си. 14 Тогава Господният Дух дойде сред събранието върху левита Яазиил, син на Захария, син на Веная, син на Еиил, син на Матания от Асафовите потомци, и рече: 15 Слушайте всички, които живеете в Юда и в Ерусалим, и ти, царю Йосафате. Така казва Господ на вас: Не бойте се, нито се плашете от това голямо множество, защото боят не е ваш, а Божий. 16 Слезте утре против тях; ето, те се изкачват по хълма Асис и ще ги намерите в края на долината, пред пустинята Еруил. 17 Не ще е потребно вие да се сражавате в този бой; спрете се, застанете и гледайте избавлението, което Господ ще даде, о Юдо и Ерусалиме; не бойте се и не се плашете! Утре излезте против тях, защото Господ е с вас. 18 Тогава Йосафат се наведе с лице до земята; и цял Юда и ерусалимските жители паднаха пред Господа и се поклониха на Господа. 19 И левитите – от потомците на каатовците и от потомците на кореевците – станаха да хвалят с много силен глас Господа, Израилевия Бог.
20 И тъй, на сутринта станаха рано, та навлязоха в пустинята Текоа; и като потегляха, Йосафат застана и рече: Слушайте ме, Юдо и вие ерусалимски жители: вярвайте в Господа, вашия Бог, и ще се утвърдите; вярвайте на пророците Му и ще имате добър успех. 21 Тогава, като се съветва с народа, нареди мъжете да пеят на Господа и да хвалят великолепието на Неговата святост, като излизат пред войската, казвайки: Славословете Господа, защото милостта Му е довека. 22 И когато започнаха да пеят и да хвалят, Господ постави засади против амонците и моавците, и против онези от хълмистата страна Сеир, които бяха дошли против Юда; и те бяха поразени. 23 Амонците и моавците се вдигнаха против жителите на хълма Сеир, за да ги изтребят и заличат; и като довършиха жителите на Сеир, те започнаха взаимно да се изтребват. 24 А Юда, като стигна до стражарската кула на пустинята, погледна към множеството и ето, те бяха мъртви тела, паднали на земята и никой не беше се избавил. 25 И когато Йосафат и воините му дойдоха да ги оберат, намериха между мъртвите им тела твърде много богатство и скъпи вещи и си взеха толкова много, че не можеха да ги отнесат; три дни обираха, защото плячката беше много. 26 А на четвъртия ден се събраха в Долината на благословението, където благословиха Господа; затова и до днес онова място се нарича Долина на благословение. 27 Тогава всичките Юдови и ерусалимски мъже, с Йосафат начело, тръгнаха да се върнат в Ерусалим с веселие, понеже Господ ги беше развеселил с поражението на враговете им. 28 И дойдоха в Ерусалим с псалтири и арфи, и тръби до Господния дом.
29 И страх от Бога обзе всички царства на околните страни, когато чуха как Господ е воювал против враговете на Израил. 30 И така, царството на Йосафат се успокои; защото неговият Бог му даде спокойствие отвсякъде.

Краят на царуването на Йосафат


31 Така Йосафат царуваше над Юда. Той бе тридесет и петгодишен, когато се възцари, и царува двадесет и пет години в Ерусалим; а името на майка му беше Азува, дъщерята на Силей. 32 Той ходи в пътя на баща си Аса; не се отклони от него, а вършеше това, което бе право пред Господа. 33 Високите места обаче не бяха махнати и народът още не бе утвърдил сърцето си към Бога на бащите си.
34 А останалите дела на Йосафат, от първите до последните, ето, написани са в историята на Иуй, Ананиевия син, която се споменава в Книгата на Израилевите царе. 35 А след това Юдовият цар Йосафат се сдружи с Израилевия цар Охозия, чиито дела бяха нечестиви. 36 Сдружи се с него, за да построят кораби, които да идат в Тарсис; и построиха корабите в Ецион-Гебер. 37 Тогава Елиезер, Додовият син от Мариса, пророкува против Йосафат: Понеже си се сдружил с Охозия, Господ съсипа твоите дела. И така, корабите се разбиха и не можаха да идат в Тарсис.
© Библейска лига - България

21

1 След това Йосафат заспа с бащите си и беше погребан с бащите си в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Йорам.
2 А Йорам имаше братя, Йосафатови синове – Азария, Ехиил, Захария, Азария, Михаил и Сефатия; всички тези бяха синове на Израилевия цар Йосафат. 3 И баща им беше им дал много подаръци: сребро, злато и скъпоценни неща, заедно с укрепени градове в Юда; но царството беше дал на Йорам, понеже той бе първородният му.

Йорам, цар на Юда


4 А Йорам, когато се издигна над бащиното си царство и се закрепи, изби всичките си братя с меч, още и неколцина от Израилевите първенци.
5 Йорам бе тридесет и две годишен, когато се възцари, и царува осем години в Ерусалим. 6 Той ходи в пътя на Израилевите царе, както постъпваше Ахавовият дом, защото жена му беше Ахавова дъщеря; и върши зло пред Господа. 7 При все това, Господ не искаше да изтреби Давидовия дом, заради завета, който бе сключил с Давид, и понеже беше обещал, че ще даде светилник на него и на потомците му довека. 8 В неговите дни Едом се измъкна изпод ръката на Юда и си постави свой цар. 9 Затова Йорам замина с военачалниците си и с всичките си колесници; и като стана през нощта, порази едомците, които обкръжаваха него и началниците на колесниците. 10 Обаче Едом се измъкна изпод ръката на Юда и остава независим до днес. Тогава, в същото време, се измъкна и Ливна изпод ръката му, понеже Йорам беше оставил Господа, Бога на бащите си. 11 Той построи и високите места по Юдовите планини и подтикна ерусалимските жители да блудстват, и разврати Юда.
12 Тогава дойде до него писмо от пророк Илия, което казваше: Така казва Господ, Бог на баща ти Давид: Понеже ти не си ходил в пътищата на баща си Йосафат, нито в пътищата на Юдовия цар Аса, 13 но си ходил в пътя на Израилевите царе и си подтикнал Юда и ерусалимските жители да блудстват, както блудства Ахавовият дом, още си избил и братята си, дома на баща си, които бяха по-добри от тебе, 14 ето, Господ порази с тежък удар народа ти, чадата ти, жените ти и целия ти имот; 15 и ти тежко ще боледуваш от разстройство на червата си, докато от болестта червата ти почнат да изтичат ден след ден.
16 И така, Господ повдигна против Йорам духа на филистимците и на арабите, които са близо до етиопците; 17 и те излязоха против Юда, спуснаха се върху него и заграбиха целия имот, който се намери в царския дом, още и синовете му, и жените му, така че не му остана син, освен Йоахаз, най-малкия от синовете му. 18 А след всичко това Господ го порази с неизцелима болест в червата; 19 и след известно време, накрая, след две години, червата му изтекоха поради болестта му; и умря с люти болки. А народът му не изгори аромати в негова чест, както беше направил за бащите му. 20 Той беше тридесет и двегодишен, когато се възцари, и царува в Ерусалим осем години; и се пресели неоплакан; и го погребаха в Давидовия град, обаче не в царските гробища.
© Библейска лига - България

22

Охозия, цар на Юда


1 Вместо Йорам ерусалимските жители поставиха за цар най-малкия му син Охозия, защото четите, надошли в стана с арабите, бяха избили всичките по-стари. Така се възцари Охозия, синът на Юдовия цар Йорам. 2 Охозия бе четиридесет и двегодишен, когато се възцари, и царува една година в Ерусалим. Името на майка му бе Готолия, внучка на Омри. 3 Също и той ходи в пътищата на Ахавовия дом, защото майка му го насърчаваше в нечестието му. 4 Той върши зло пред Господа както Ахавовия дом; защото след смъртта на баща му, те му станаха съветници за негово погубление. 5 По техния съвет като ходеше, той отиде на бой заедно с Израилевия цар Йорам, сина на Ахааз, против сирийския цар Азаил в Рамот-Галаад, където сирийците и раниха Йорам. 6 И той се върна в Езреел, за да се цери от раните, които му нанесоха в Рама, когато воюваше против сирийския цар Азаил. Тогава Юдовият цар Охозия, Йорамовият син, слезе в Езреел, за да види Йорам, Ахавовия син, защото бе болен. 7 И гибелта на Охозия стана от Бога чрез отиването му при Йорам; защото, когато дойде, излезе с Йорам против Иуй, Намесиевия син, когото Господ бе помазал да изтреби Ахавовия дом. 8 И Иуй, когато извършваше съд над Ахавовия дом, намери Юдовите първенци и синовете на Охозиевите сродници, които служеха на Охозия, и ги изби. 9 Тогава потърси и Охозия; и го заловиха, като бе скрит в Самария, и го доведоха при Иуй, та го убиха; и го погребаха, защото рекоха: Син е на Йосафат, който потърси Господа с цялото си сърце. И Охозиевият дом нямаше вече сила да задържи царството.

Готолия и Йоас


10 А Готолия, Охозиевата майка, като видя, че синът ѝ умря, стана и погуби целия царски род от Юдовия дом. 11 Но Йосавеета, царската дъщеря, взе Йоас, Охозиевия син, открадна го изсред царските синове, като ги убиваха, и сложи него и дойката му в спалнята. Така Йосавеета, дъщерята на цар Йорам и жена на свещеник Йодай, (защото бе сестра на Охозия,) го скри от Готолия, та тя не го уби. 12 И беше при тях, скрит в Божия дом, шест години; а Готолия царуваше над земята.
© Библейска лига - България

23

1 А в седмата година Йодай показа силата си. Той сключи завет с началниците на стотниците: Азария – Ероамовия син, Исмаил – Йоанановия син, Азария – Овидовия син, Маасия – Адаевия син и Елисафат – Зехриевия син. 2 И обходиха Юда, та събраха левитите от всички Юдови градове и началниците на Израилевите бащини домове и дойдоха в Ерусалим. 3 Тогава цялото събрание сключи завет с царя в Божия дом. И Йодай им каза: Ето, царският син ще се възцари, както е говорил Господ за Давидовите потомци. 4 Ето какво трябва да направите: една трета от вас – от свещениците и от левитите, които постъпвате на служба в събота – нека стоят вратари при вратите, 5 една трета – в царския дом и една трета – при портата на основата; а всички други мъже да бъдат в дворовете на Господния дом. 6 И никой да не влиза в Господния дом, освен свещениците и онези от левитите, които служат; те нека влизат, защото са святи; а всички останали да пазят заръчаното от Господа. 7 И левитите да окръжават царя, всеки с оръжията си в ръка; и който би влязъл в дома, да бъде убит; и да бъдете с царя при влизането му и при излизането му.
8 И тъй, левитите и целият Юда направиха всичко, както заповяда свещеник Йодай. Всеки взе мъжете си – онези, които щяха да постъпят на служба в събота, и онези, които щяха да оставят службата в събота; защото свещеник Йодай не разпускаше отрядите. 9 И свещеник Йодай даде на началниците на стотниците цар Давидовите копия и щитчета и щитове, които бяха в Божия дом. 10 И постави всички мъже около царя – всеки мъж с оръжията му в ръка – от дясната страна на дома до лявата страна на дома, край олтара и край храма. 11 Тогава Йодай и синовете му изведоха царския син, та положиха на него короната и мувръчиха копие от завета, и го направиха цар. И го помазаха и казаха: Да живее царят! 12 А Готолия, като чу вика на народа, който се стичаше и хвалеше царя, дойде при тях в Господния дом 13 и погледна, и ето, царят стоеше при стълба си във входа; военачалниците и тръбите бяха до царя, и целият народ от страната се радваше и свиреше с тръбите, а певците и онези, които бяха изкусни да псалмопеят, свиреха с музикалните инструменти. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! Заговор! 14 И свещеник Йодай изведе началниците на стотниците, поставени над войските и им каза: Извадете я вън от редовете и който би я последвал, да бъде убит с меч; защото свещеникът беше казал: Да не я убиете в Господния дом. 15 И така, отстъпиха ѝ място; и когато стигна до входа на царския дом, я убиха там.
16 Тогава Йодай сключи завет между себе си и народа, и царя, че ще бъдат Господен народ. 17 И целият народ влезе във Вааловото капище и го събори – жертвениците му и кумирите му изпотроши, а Вааловия жрец, Матан, уби пред жертвениците. 18 И Йодай постави службите на Господния дом в ръцете на левитските свещеници, които Давид беше разпределил от Господния дом, за да принасят Господните всеизгаряния, както е писано в Мойсеевия закон: с веселие и с песни според Давидовата наредба. 19 Постави и вратите при портите на Господния дом, да не би да влиза някой нечист от каквото и да е нещо. 20 Тогава, като взе началниците на стотниците, високопоставените, управниците на народа и целия народ на страната, изведоха царя от Господния дом; и като минаха през горната порта в царския дом, поставиха царя на царския престол. 21 Така целият народ на страната се зарадва и градът се успокои, защото Готолия бе убита с меч.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи