План за четене на Библията

Хронологичен / ден 187

Стар Завет

4 Царе

15

Азария – цар на Юда


1 В двадесет и седмата година на Израилевия цар Еровоам, се възцари Азария, синът на Юдовия цар Амасия. 2 Той беше шестнадесетгодишен, когато се възцари, и царува петдесет и две години в Ерусалим; и името на майка му бе Ехолиа, от Ерусалим. 3 Той върши това, което бе право пред Господа, точно като баща си Амасия. 4 Но високите места не се премахнаха; народът още принасяше жертви и кадеше по високите места. 5 Но Господ порази царя, така че той остана прокажен до деня на смъртта си и живееше в отделна къща. А царският син Йотам бе домовладетелят и съдеше народа на страната. 6 А останалите дела на Азария и всичко, което извърши, не е ли написано в Книгата на летописите на Юдовите царе? 7 И Азария заспа с бащите си, и го погребаха с бащите му в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Йотам.

Захария – цар на Израил


8 В тридесет и осмата година на Юдовия цар Азария над Израил в Самария се възцари Захария, Еровоамовият син, и царува шест месеца. 9 Той върши зло пред Господа, както правиха бащите му; не остави греховете на Еровоам, Наватовия син, който бе вкарал в грях Израил. 10 А Салум, Явисовият син, направи заговор против него и го порази пред народа и го уби; и вместо него сам се възцари. 11 А останалите дела на Захария, ето, написани са в Книгата на летописите на Израилевите царе. 12 Това беше изпълнение на словото, което Господ говори на Иуй: Твоите синове ще седят на Израилевия престол до четвърто поколение. Така и стана.

Салум – цар на Израил


13 Салум, Явисовият син, се възцари в тридесет и деветата година на Юдовия цар Азария и царува един месец в Самария. 14 Защото Манаим, Гадиевият син, като излезе от Терса, дойде в Самария и като порази Салум, Явисовия син, в Самария и го уби, сам се възцари вместо него. 15 А останалите дела на Салум и заговора, който направи, ето, написани са в Книгата на летописите на Израилевите царе. 16 Тогава Манаим, като тръгна от Терса, порази Тапса и всичко, което бе в нея и околностите ѝ. Порази я, понеже не му отвориха; и разпра всички бременни жени в нея.

Манаим – цар на Израил


17 В тридесет и деветата година на Юдовия цар Азария се възцари над Израил Манаим, Гадиевият син, и царува десет години в Самария. 18 Той върши зло пред Господа; през целия си живот не остави греховете на Еровоам, Наватовия син, който бе вкарал в грях Израил. 19 Тогава асирийският цар Пул нападна земята; а Манаим даде на Пул хиляда таланта сребро, за да му помогне да закрепи царството в ръката си. 20 И Манаим насила събра среброто от Израил, от всички големи богаташи по петдесет сребърни сикли – за да го даде на асирийския цар. И така асирийският цар се върна и не остана там, в земята. 21 А останалите дела на Манаим и всичко, което извърши, не е ли написано в Книгата на летописите на Израилевите царе? 22 И Манаим заспа с бащите си; и вместо него се възцари синът му Факия.

Факия – цар на Израил


23 В петдесетата година на Юдовия цар Азария над Израил в Самария се възцари Факия, Манаимовият син, и царува две години. 24 Той върши зло пред Господа; не остави греховете на Еровоам, Наватовия син, който бе вкарал в грях Израил. 25 И пълководецът му Факей, Ромелиевият син, направи заговор против него и го порази в Самария, в царските покои, с Аргов и Арий, като беше взел със себе си и петдесет мъже от галаадците; и го уби, та сам се възцари вместо него. 26 А останалите дела на Факия и всичко, което извърши, ето, написани са в Книгата на летописите на Израилевите царе.

Факей – цар на Израил


27 В петдесет и втората година на Юдовия цар Азария, над Израил в Самария се възцари Факей, Ромелиевият син, и царува двадесет години. 28 Той върши зло пред Господа; не остави греховете на Еровоам, Наватовия син, който вкара в грях Израил. 29 В дните на Израилевия цар Факей дойде асирийският цар Теглат-Феласар и превзе Йон, Абел-Бет-Мааха, Янох, Кедеш, Хацор, Галаад и Галилея – цялата Нефталимова земя – и отведе жителите им пленници в Асирия. 30 А Осия, синът на Ила, направи заговор против Факей, Ромелиевия син, и като го порази, го уби и сам се възцари вместо него в двадесетата година на Йотам, Озиевия син. 31 А останалите дела на Факей и всичко, което извърши, ето, написано е в Книгата на летописите на Израилевите царе.

Йотам – цар на Юда


32 Във втората година на Израилевия цар Факей, Ромелиевия син, се възцари Йотам, синът на Юдовия цар Озия. 33 Той беше двадесет и петгодишен, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Еруса, Садокова дъщеря. 34 Той върши това, което бе право пред Господа; постъпваше точно като баща си Озия. 35 Но високите места не се премахнаха; народът още принасяше жертви и кадеше по високите места. Той построи горната порта на Господния дом. 36 А останалите дела на Йотам и всичко, което извърши, не са ли написани в Книгата на летописите на Юдовите царе? 37 В онова време Господ започна да праща против Юда сирийския цар Расин и Факей, Ромелиевия син. 38 А Йотам заспа с бащите си и беше погребан с бащите си в града на баща си Давид; и вместо него се възцари синът му Ахаз.
© Библейска лига - България

2 Летописи

26

Озия, цар на Юда


1 После целият Юдов народ взе Озия, който бе на шестнадесет години и го направи цар вместо баща му Амасия. 2 Той съгради Елот и го възвърна на Юда, след като Амасия заспа с бащите си.
3 Озия беше шестнадесетгодишен, когато се възцари, и царува петдесет и две години в Ерусалим; и името на майка му бе Ехолия, от Ерусалим. 4 Той върши това, което бе право пред Господа, точно като баща си Амасия. 5 И търсеше Бога в дните на Захария, който разбираше Божиите видения; и докато търсеше Господа, Бог му даваше успех.
6 Той излезе да воюва против филистимците и събори стената на Гет, стената на Явни и стената на Азот, и съгради градове близо до Азот и между филистимците. 7 И Бог му помогна против филистимците и против арабите, които живееха в Гур-Баал, и против маонците. 8 И амонците даваха подаръци на Озия; и името му се прочу дори до входа на Египет, защото стана премного силен. 9 Озия съгради и кули в Ерусалим върху портата на ъгъла, върху Портата на долината и върху ъгъла на стената, и ги укрепи. 10 Съгради още кули в пустинята и изкопа много кладенци, защото имаше много добитък и по ниските места, и по поляната; имаше и орачи, и лозари по хълмовете и на Кармил, защото обичаше земеделието. 11 При това Озия имаше войска от военни мъже, които излизаха на война по полкове, според броя им, както ги преброи писарят Еиил и настоятелят Маасия под ръководството на Анания, един от царските военачалници. 12 Общият брой на началниците на бащините домове на силните и храбри мъже беше две хиляди и шестстотин. 13 Под тяхна ръка имаше военна сила от триста и седем хиляди и петстотин души, които се биеха с голямо юначество, за да помагат на царя против враговете. 14 Озия приготви за тях, за цялата войска, щитове и копия, шлемове и брони, лъкове и камъни за прашки.
15 И в Ерусалим направи машини, изобретени от изкусни мъже, да бъдат поставяни на кулите и на крепостите при ъглите за хвърляне на стрели и на големи камъни. И името му се прочу надалеч; защото чудно му се помагаше, докато стана силен.
16 Но когато стана силен, сърцето му се надигна, та се отдаде на поквара; и извърши престъпление против Господа, своя Бог, като влезе в Господния храм, за да покади върху кадилния олтар. 17 А свещеникът Азария влезе след него и с него – осемдесет Господни свещеници, храбри мъже. 18 Те се възпротивиха на цар Озия и му казаха: Не е твое право, Озия, да кадиш на Господа, а на свещениците, Аароновите потомци, които са посветени, за да кадят; излез от светилището, защото си извършил престъпление, което не ще ти бъде за почет от Господа Бога. 19 А Озия, който държеше в ръката си кадилница, за да кади, се разяри; и като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото му пред свещениците в Господния дом, близо до кадилния олтар. 20 И първосвещеникът Азария и всички свещеници погледнаха към него, и ето, бе прокажен на челото си; и побързаха да го извадят оттам; и даже сам той побърза да излезе, защото Господ го беше поразил. 21 И цар Озия остана прокажен до деня на смъртта си; и живееше в отделна къща като прокажен, понеже беше отлъчен от Господния дом; а синът му Йотам бе над царския дом и съдеше народа на земята. 22 А останалите дела на Озия, първите и последните, написа пророк Исая, Амосовият син. 23 И Озия заспа с бащите си, и го погребаха с бащите му в полето на царските гробища, защото рекоха: Прокажен е. И вместо него се възцари синът му Йотам.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи