План за четене на Библията

Хронологичен / ден 190

Стар Завет

Амос

1

1 Думите на Амос, един от пасирите на Текоа – това, което чу във видение за Израил в дните на Юдовия цар Озия и в дните на Израилевия цар Еровоам, Йоасовия син, две години преди земетресението. 2 И Той рече:
Господ ще загърми от Сион
и ще издаде гласа Си от Ерусалим;
пасбищата на овчарите ще ридаят
и върхът на Кармил ще повехне.

Присъда над съседните на Израил народи


3 Така казва Господ:
Заради три престъпления на Дамаск,
да, заради четири, няма да отменянаказанието му,
защото вършаха Галаад с железни дикани;
4 и Аз ще изпратя огън в дома Азаилов,
за да изпояде палатите на Венадад.
5 Аз ще строша лостовете на Дамаск
и ще изтребя от Авенското поле жителите
и от Еденовия дом онзи, който държи скиптър;
и арамейският народ ще бъде откаран в плен в Кир – казва Господ.
6 Така казва Господ:
Заради три престъпления на Газа,
да, заради четири, няма да отменя наказанието ѝ,
защото плениха целия Ми народ,
за да го предадат на Едом,
7 и Аз ще изпратя огън върху стените на Газа,
за да изпояде палатите ѝ.
8 Ще изтребя жителите на Азот
и от Ашкелон онзи, който държи скиптър;
ще обърна ръката Си против Акарон
и останалите от филистимците ще загинат – казва Господ Еова.
9 Така казва Господ:
Заради три престъпления на Тир,
да, даже заради четири, няма да отменянаказанието му,
защото предадоха целия Ми народ в плен на Едом,
без да помнят братския завет.
10 И Аз ще изпратя огън върху стените на Тир,
за да изпояде палатите му.
11 Така казва Господ:
Заради три престъпления на Едом,
да, заради четири, няма да отменя наказанието му,
защото прогони брат си с меч
и като отхвърли всякакво милосърдие,
негодуванието му растеше непрестанно
и неговата ярост пламтеше необуздана,
12 и Аз ще изпратя огън върху Теман,
та ще изпояде палатите на Боцра.
13 Така казва Господ:
Заради три престъпления на амонците,
да, заради четири, няма да отменя наказанието им.
защото разпаряха бременните жени на Галаад,
за да разширят своя предел,
14 и Аз ще запаля огън в стените на Рава,
за да изпояде палатите ѝ
сред писъци в деня на боя,
сред вихрушка в деня на бурята.
15 И царят им ще отиде в плен,
той и първенците му заедно – казва Господ.
© Библейска лига - България

2

1 Така казва Господ:
Заради три престъления на Моав,
да, заради четири, няма да отменя наказанието му,
защото изгори костите на едомския цар и станаха вар.
2 И Аз ще изпратя огън върху Моав,
за да изпояде палатите на Кериот;
и Моав ще умре сред метеж,
сред писъци и сред тръбен звук.
3 И ще изтребя съдията изсред него,
и заедно с него ще убия всичките му първенци – казва Господ.
4 Така казва Господ:
Заради три престъпления на Юда,
да, заради четири, няма да отменя наказанието му,
защото отхвърлиха закона на Господа
и не опазиха повеленията Му,
и суетните им идоли, след които ходиха бащите им,
ги заблудиха.
5 И Аз ще изпратя огън върху Юда,
за да изпояде палатите на Ерусалим.

Присъда над Израил


6 Така казва Господ:
Заради три престъпления на Израил,
да, заради четири, няма да отменя наказанието му.
Защото продадоха праведния за пари
и немощния – за един чифт обуща.
7 Те жадуват да видят земен прах по главата на сиромасите
и изкривяват пътя на кротките.
И син, и баща му ходят при една и съща девица,
та омърсяват святото Ми име.
8 Още при всеки жертвеник лягат върху дрехи, взети в залог,
и в капищата на боговете си пият вино, купено с парите на несправедливо глобяваните.
9 И Аз изтребих пред тях аморееца,
макар че бе висок като кедрите и як като дъбовете.
Аз съсипах плода му отгоре и корените му отдолу.
10 А вас ви изведох от Египетската земя
и ви водих четиридесет години през пустинята,
за да наследите земята на аморейците.
11 И въздигнах от синовете ви пророци
и от юношите ви назиреи.
Не е ли така, израиляни? – казва Господ. –
12 А вие поихте назиреите с вино
и заповядвахте на пророците,
като им казвахте: Да не пророкувате.
13 Затова сега Аз ще ви притисна на мястото ви,
както се притиска кола, пълна със снопи.
14 Бързоходецът няма да се отърве
и якият не ще уякчи силата си,
и юначният няма да избави живота си.
15 Стрелецът не ще може да устои,
нито бързоногият да избяга,
нито конникът да избави живота си;
16 и доблестният между юнаците
гол ще побегне в онзи ден – казва Господ.
© Библейска лига - България

3

Свидетели извикват срещу Израил


1 Слушайте това слово, което Господ изговори против вас, израиляни – против целия род, който изведох от Египетската земя:
2 Само вас избрах измежду всички родове на земята;
затова ще ви накажа за всичките ви беззакония.
3 Ще ходят ли двама заедно,
освен по съгласие?
4 Ще реве ли лъвът в леса, ако няма лов?
Ще издава ли глас младият лъв от леговището си,
ако не е хванал нещо?
5 Може ли птица да попадне в клопка на земята,
където няма примка за нея?
Вдига ли се примка от земята,
без да се е хванало нещо?
6 Може ли да засвири тръба в град
и народът да не се уплаши?
Може ли бедствие да сполети град
и да не го е причинил Господ?
7 Наистина Господ Еова не прави нищо,
без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците.
8 Лъвът изрева – кой не ще се уплаши?
Господ Еова изговори – кой не ще пророкува?
9 Прогласете в палатите на Азот
и в палатите на Египетската земя,
речете: Съберете се по планините на Самария
и вижте големите метежи сред нея и какви насилия има вътре в нея.
10 Защото – казва Господ, –
онези, които трупат в палатите си плячка от насилие и грабеж,
не знаят да вършат право.
11 Затова така казва Господ Еова:
Неприятел ще окръжава земята ти
и ще смъкне от тебе силата ти,
и палатите ти ще бъдат разграбени.
12 Така казва Господ:
Както овчарят изтръгва от лъвските уста
два пищяла или част от ухо,
така ще бъдат изтръгнати израиляните,
които в Самария седят в ъгъла на канапе
и на копринени възглавници, на постелка.
13 Слушайте и предупредете Якововия дом – казва Господ Еова, Бог на силите,
14че в деня, когато накажа Израил за престъпленията му,
ще накажа и жертвениците на Ветил;
и роговете на жертвеника ще бъдат отсечени и ще паднат на земята.
15 Още ще поразя зимния дом заедно с летния дом,
домовете от слонова кост ще бъдат съсипани
и на големите домове ще се сложи край – казва Господ.
© Библейска лига - България

4

Израил не се обръща към Бога


1 Слушайте това слово, васански телци,
които сте на Самарийската планина,
които насилвате сиромасите,
които угнетявате немотните,
които казвате на господарите си: Донесете, за да пием.
2 Господ Еова се закле в святостта Си;
че ето, идат върху вас дни,
когато ще ви уловят с въдици
и останалите от вас – с рибарски куки.
3 И ще излезете през проломите,
всяка от вас направо пред себе си,
и ще бъдете хвърлени на Хармон – казва Господ.
4 Елате във Ветил и вършете нечестие;
в Галгал, и прибавете на нечестието си,
и донасяйте жертвите си всяка сутрин,
десятъците си – през три дни,
5 чрез огън принесете квасен хляб за благодарствена жертва;
прогласете доброволни приноси и известете ги,
защото така обичате, израиляни – казва Господ Еова. –
6 А от Моя страна, Аз ви дадох чистота на зъбите по всичките ви градове
и оскъдност от хляб по всичките ви места,
но пак не се обърнахте към Мене – казва Господ. –
7 При това Аз удържах от вас и дъжда,
когато оставаха още три месеца до жетва;
дадох дъжд на един град,
а на друг град не дадох дъжд;
едно място се напои,
а мястото, над което не валя дъжд, изсъхна.
8 Така по два-три града, като се скитаха,
стекоха се в един град да пият вода
и не можаха да се наситят;
но пак не се обърнахте към Мене – казва Господ. –
9 Поразих ви с изсушителен вятър и мана;
гъсеница изпояде многото ви градини и лозя,
многото ви смокини и маслини;
но пак не се обърнахте към Мене – казва Господ. –
10 Пратих върху вас мор, както в Египет;
поразих с меч юношите ви,
като плених и конете ви;
докарах смрад в становете ви до ноздрите ви,
но пак не се обърнахте към Мене – казва Господ. –
11 Разорих градове между вас,
както Бог разори Содом и Гомор;
и вие станахте като главня, изтръгната от огъня,
но пак не се обърнахте към Мене – казва Господ. –
12 Затова така ще постъпя с тебе, Израилю;
и понеже ще постъпя така с тебе,
приготви се да посрещнеш своя Бог, Израилю.
13 Защото ето Онзи, Който образува планините
и създава вятъра,
и явява на човека каква е мисълта му,
Който обръща зората на тъмнина
и стъпва върху земните височини –
Неговото име е Еова, Бог на силите.
© Библейска лига - България

5

Плач и призив за покаяние


1 Слушайте това слово, плача, който Аз започвам за вас, доме Израилев:
2 Падна Израилевата девица,
няма да стане вече;
хвърлена е на земята си,
няма кой да я вдигне.
3 Защото така казва Господ Еова:
Градът, от който излизаха хиляда за Израилевия дом, ще остане само със сто;
и онзи, от който излизаха сто, ще остане само с десет.
4 Защото така казва Господ за Израилевия дом:
Потърсете Мене и ще живеете;
5 но не търсете Ветил,
нито влизайте в Галгал, нито
заминавайте за Вирсавее;
защото Галгал непременно ще отиде в плен
и Ветил ще стане на нищо.
6 Потърсете Господа и ще живеете;
да не би да избухне като огън в Йосифовия дом
и да го пояде, без да има кой да го гаси във Ветил.
7 Вие, които обръщате правосъдието в пелин,
и хвърляте наземи правдата,
8 Потърсете Този, Който създаде Плеядите и Орион,
Който обръща мрачната сянка в зора
и помрачава деня, та става нощ,
Този, Който виква морските води
и ги излива по лицето на земята (Еова е името Му).
9 Този, Който нанася внезапна гибел върху силните,
тъй щото гибел достига в крепостите.
10 Те мразят този, който изобличава при портата,
и се гнусят от онзи, който говори справедливо.
11 И понеже вие угнетявате сиромаха
и изтръгвате от него платки жито,
затова, ако и да сте построили къщи от дялани камъни,
няма да живеете в тях,
ако и да сте насадили хубави лозя,
няма да пиете виното им.
12 Защото зная колко много са вашите престъпления
и колко огромни са вашите грехове;
вие угнетявате праведния, приемате подкупи
и изопачавате правото на сиромасите при портата.
13 По тази причина разумният млъква в такова време,
защото е зло време.
14 Потърсете доброто, а не злото, за да живеете;
Тогава Господ, Бог на силите, ще бъде с вас, както вие казвате.
15 Мразете злото, обичайте доброто
и установявайте правосъдие при портата.
Може би Господ, Бог на силите, да се смили над останалите от Йосиф.
16 Затова така казва Еова, Бог на силите, Господ:
Ридание ще има по всичките площади
и по всички улици ще казват: Горко! Горко!
Ще повикат земеделеца да жалее
и изкусните оплаквачки да ридаят;
17 и по всичките лозя ще има ридание,
защото Аз ще мина сред тебе – казва Господ.

Денят Господен


18 Горко на онези, които желаят деня Господен!
За какво ви е той?
Денят Господен е тъмнина, а не виделина.
19 Както, ако бяга човек от лъв
и го срещне мечка,
или, като влезе в къщи, опре ръката си о стената
и змия го ухапе.
20 Не ще ли бъде денят Господен тъмнина, а не виделина?
Дори мрак, без никаква светлина?
21 Мразя, презирам празниците ви
и няма да благоволя в тържествените ви събрания.
22 Даже ако Ми принесете всеизгарянията и жертвите си,
няма да ги приема,
нито ще погледна към примирителните ви жертви от угоени животни.
23 Махни от Мене шума на песните си,
защото не ща да слушам свирнята на псалтирите ти.
24 Но нека тече правосъдието като вода
и правдата като поток, който не пресъхва.
25 Доме Израилев, на Мене ли принасяхте жертви и приноси
четиридесет години в пустинята?
26 Напротив – носехте скинията Молохова
и звездата на вашия бог Ремфан, идолите, които направихте за себе си.
27 Затова ще ви закарам в плен оттатък Дамаск –
казва Господ, чието име е Бог на силите.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи