План за четене на Библията

Хронологичен / ден 192

Стар Завет

2 Летописи

27

Йотам, цар на Юда


1 Йотам беше двадесет и петгодишен, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Еруса, Садоковата дъщеря. 2 Той върши това, което бе право пред Господа, точно както баща му Озия; обаче не влезе в Господния храм. Но народът още се покваряваше. 3 Той построи горната порта на Господния дом и съгради много върху стената на Офил. 4 Съгради още и градове в хълмистата страна на Юда и в дъбравите съгради крепости и кули. 5 И като воюва против царя на амонците, надделя над тях; и в същата година амонците му дадоха данък сто таланта сребро, десет хиляди кора жито и десет хиляди кора ечемик. Толкова му платиха амонците и втората, и третата година. 6 Така Йотам стана силен, понеже оправяше пътищата си пред Господа, своя Бог. 7 А останалите дела на Йотам и всичките му войни, и постъпките му, ето, написани са в Книгата на Израилевите и Юдовите царе. 8 Той бе на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим. 9 И Йотам заспа с бащите си; и го погребаха в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Ахаз.
© Библейска лига - България

Исая

Нов Завет

Псалми и Притчи