План за четене на Библията

Хронологичен / ден 193

Стар Завет

Михей

1

1 Господнето слово, което дой-де към моресетеца Михей в дните на Юдовите царе Йотам, Ахаз и Езекия, което чу във видение за Самария и Ерусалим:
2 Слушайте, всички племена,
и ти, земьо, и всичко, което е в тебе;
и нека бъде Господ Еова свидетел против вас,
Господ от святия Си храм.

Присъда над Самария и Ерусалим


3 Защото, ето, Господ излиза от мястото Си
и като слезе, ще стъпи на земните височини.
4 Планините ще се стопят под него
и долините ще се разпукат
като восък пред огъня
и като води, които се изливат по стръмнина.
5 Поради нечестието на Яков е всичко това
и поради греховете на Израилевия дом.
Какво е нечестието на Яков? Не е ли Самария?
И кои са високите Юдови места?
Не е ли Ерусалим?
6 Затова ще направя Самария като грамада камъни в нива,
място за садене на лозе;
ще изсипя камъните ѝ в долината
и ще оголя основите ѝ.
7 Всичките ѝ ваяни идоли ще се изпотрошат,
и всичките ѝ дарове от блудство ще се изгорят в огън;
Да! Всичките ѝ идоли ще погубя;
защото с дарове от блудство ги е събирала
и в дарове от блудство ще се превърнат.
Плач и жалеене
8 Затова ще ридая и ще плача,
ще ходя бос и гол;
ще вия като чакалите
и ще стена като щраусите.
9 Защото раната ѝ е неизцелима;
тя дойде и до Юда,
стигна до самата порта на народа Ми, до Ерусалим.
10 Не възвестявайте това в Гет;
никак не плачете;
в Бет-Афра се оваляйте в прахта.
11 Бягай, жителко на Шафир, срамно заголена;
жителката на Цаанан не е излязла;
Бет-Ецел жалее; отнета е от вас защитата му.
12 Жителката на Марот горчиво очаква благото,
понеже зло слезе от Господа чак до портата ерусалимска.
13 Впрегни бързия кон в колесницата, ти, жителко на Лахиш,
която беше първа причина за грях на Сионовата дъщеря;
защото в тебе се намериха престъпленията на Израил.
14 Затова ще дадеш прощални подаръци на Моресет-Гет;
но домовете на Ахзив ще бъдат измама за Израилевите царе.
15 Аз ще доведа против тебе един, който ще те владее, о, жителко на Мариса;
Израилевата слава ще дойде и до Адулам.
16 Оплешивей, острижи си косата за милите си чада;
разшири плешивината си като лешояд,
защото ще отидат от тебе в плен.
© Библейска лига - България

2

Човешките и Божиите планове


1 Горко на онези, които замислят беззаконие
и кроят зло в леглата си!
Щом се съмне, те го извършват,
защото е в силата на ръката им.
2 Пожелават ниви – и ги отнемат с насилие,
къщи – и ги грабят.
Обират човека и къщата му, човека и наследството му.
3 Затова така казва Господ: Ето, против този род Аз измислям зло,
от което не ще можете да извадите вратовете си;
нито ще ходите горделиво, защото това време ще бъде зло.
4 В онзи ден ще станете за присмех;
ще ви оплакват и ще нареждат:
Бяхме съвсем разграбени;
дела на моя народ даде на друг.
Как го отне от мене!
На предатели раздели нивите ни.
5 Затова у тебе не ще има кой да размерва земята с въже чрез жребий
в събранието Господне.

Лъжливи пророци


6 Не пророкувайте, казват те, не им пророкувайте,
за да не ви постигне срам.
7 О ти, който се наричаш Яковов дом,
смалил ли се е Духът Господен?
Такива ли са делата Му?
Думите Ми не правят ли добро на онзи, който постъпва справедливо?
8 Обаче народът Ми отскоро се надигна като враг,
смъквате мантията от дрехите на онези, които отминават мирно,
на онези, които се отвръщат от война.
9 Гоните жените на Моя народ от хубавите им къщи;
от чадата им отнемате завинаги словото Ми.
10 Станете и заминете, защото не е тук почивката ви,
защото тази страна е осквернена,
тя ще ви погуби с тежко погубление.
11 Ако някой вятърничав и измамлив човек лъже,
като казва: Ще ти пророкувам за вино и спиртно питие,
такъв става пророк на този народ.

Обещание за избавление


12 Ще те събера цял, Якове;
ще прибера останалите от Израил;
ще ги сложа заедно като овце в кошара,
като стадо сред пасбището им;
голям шум ще вдигат поради многолюдието.
13 Стенобоецът ще върви пред тях;
те ще разбият прегради,
ще влязат през портата и ще излязат през нея,
и царят им ще ги предвожда,
и Господ ще бъде начело.
© Библейска лига - България

3

Укор срещу началниците и пророците


1 И казах: Слушайте сега,
първенци Яковови,
и началници на Израилевия
дом:
Не трябва ли вие да знаете правосъдието –
2 вие, които мразите доброто и обичате злото,
които одирате кожата на моя народ
и месото от костите им,
3 които ядете плътта на моя народ
и дерете кожата от тях,
които трошите костите им;
и ги кълцате като за котела
и като месо за гърнето?
4 Тогава ще извикат към Господа, но няма да ги послуша,
дори ще скрие лицето Си от тях в онова време,
защото те постъпиха зле в делата си.
5 Така казва Господ
за пророците, които заблуждават народа ми,
които, докато дъвчат със зъбите си, викат: Мир!
Но ако не сложи някой нещо в устата им,
обявяват война против него.
6 Затова ще падне нощ върху вас, та да нямате видение,
и ще ви бъде тъмно, та да не предсказвате,
слънцето ще залезе за пророците
и денят ще се смрачи над тях.
7 Тогава гледачите ще се засрамят
и чародеите ще се смутят.
Да! Те всички ще покрият устата си,
защото няма отговор от Бога.
8 Но аз наистина съм пълен със сила,
правосъдие и мощ чрез Духа Господен,
за да изявя на Яков
престъплението му
и на Израил – греха му.
9 Слушайте това, първенци на Якововия дом
и князе на Израилевия дом,
които се гнусите от правосъдие
и изопачавате всичко право,
10 които градите Сион с кръв
и Ерусалим – с беззаконие.
11 Първенците му съдят за подкупи,
свещениците му учат за заплата
и пророците му чародействат за пари,
и пак се облягат на Господа, и казват:
Не е ли Господ сред нас?
Никакво зло няма да ни сполети!
12 Затова поради вас Сион ще бъде изоран като нива,
Ерусалим ще стане грамади развалини,
и хълмът на дома Господен – като високите места на лес.
© Библейска лига - България

4

Хълмът Господен


1 А в последните дни хълмът на дома Господен
ще се утвърди по-високо от всички хълмове
и ще се издигне над бърдата,
и народите ще се стекат към него.
2 И много народи ще отидат и ще кажат:
Елате да възлезем на хълма Господен,
в дома на Якововия Бог;
Той ще ни научи на пътищата Си
и ние ще ходим в пътеките Му.
Защото от Сион ще излезе поуката
и словото Господне – от Ерусалим.
3 Бог ще съди между много племена
и ще решава между силни народи до далечни страни;
и те ще изковат мечовете си на палешници
и копията си – на сърпове;
народ против народ няма да вдигне меч,
нито ще се учат вече на война.
4 Но ще седят всеки под лозата си и под смокинята си,
без да има кой да ги плаши,
понеже устата на Господа на силите изговориха това.
5 Защото всички племена ходят всеки в името на своя Бог,
а ние ще ходим в името на Господа, нашия Бог, до вечни векове.

Божият план


6 В онзи ден – казва Господ –
ще събера хромите
и ще прибера заточените и онези, които съм съсипал;
7 ще направя хромите да оцелеят,
и откараните надалеч – силен народ;
и Господ ще царува над тях на хълма Сион
отсега и довека.
8 И ти, кула на стадото,
укрепление на Сионовата дъщеря,
в тебе ще се върне предишната власт.
Да! Ще дойде царството на Ерусалимската дъщеря.
9 А защо викаш със силен глас?
Нямаш ли цар?
Загинал ли е съветникът ти,
та са те обзели болки като на раждаща жена?
10 Страдай и мъчи се, дъще Сионова,
като раждаща жена.
Защото сега ще излезеш от града
и ще живееш на полето,
и ще отидеш до Вавилон –
там ще бъдеш избавена,
там ще те изкупи Господ от ръката на неприятелите ти.
11 А сега са се събрали против тебе много народи,
които казват: Нека се оскверни
и нека окото ни злорадства над Сион.
12 Но тези не познават мислите на Господа,
нито разбират Неговото намерение,
че ги е събрал като снопове на гумно.
13 Стани и вършей, Сионова дъще,
защото ще направя рога ти железен
и копитата ти ще направя медни,
та ще смажеш много племена
и ще обречеш техните печалби на Еова
и имота им – на Господа на целия свят.
© Библейска лига - България

5

Обещаният владетел


1 Събери се в полкове, ти дъще на полкове;
обсада е наложена против нас;
с жезъл ще удрят по страната съдията Израилев.
2 А ти, Витлеем-Ефраат, ако и да си малък сред Юдовите родове,
от тебе ще произлезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израил,
Чийто произход е от началото, от вечността.
3 Затова Той ще ги изостави
до времето, когато раждащата ще роди;
тогава ще се върнат при израиляните останалите от братята им.
4 И Той ще стои и ще пасе стадото Си чрез силата Господня,
чрез великото име на Господа, Своя Бог;
и те ще живеят в сигурност,
защото тогава Той ще бъдевелик до краищата на земята.

Избавление и опустошение


5 И Той ще бъде Мир.
Когато дойде асириецът в земята ни
и когато стъпи в палатите ни,
ще вдигнем против него седем пастири и осем князе,
6 които ще опустошат Асирийската земя с меч
и земята на Нимрод при портите ѝ;
и Той ще ни избави от асириеца,
когато дойде в земята ни
и когато стъпи вътре в границата ни.
7 И останалите от Яков ще бъдат сред многото народи
като роса от Господа,
като леки дъждове по тревата,
които не зависят от човека,
нито се осланят на синовете човешки.
8 И останалите от Яков ще бъдат сред народите,
сред многото племена,
като лъв сред горските животни,
като млад лъв сред стада овце,
който, като минава, тъпче и разкъсва,
без да има кой да избавя.
9 Ръката ти ще се издигне над противниците ти
и ще се изтребят всичките ти неприятели.
10 В онзи ден – казва Господ –
ще изтребя конете ти изсред тебе
и ще погубя колесниците ти;
11 ще изтребя и градовете на твоята земя
и ще съборя всичките ти крепости;
12 ще изтребя чародеянията от ръката ти
и не ще имаш вече предвещатели;
13 ще изтребя идолите ти
и кумирите ти изсред тебе
и не ще се кланяш вече на делото на ръцете си;
14 ще изкореня ашерите ти изсред тебе
и ще съсипя градовете ти;
15 и ще извърша въздаяние с гняв и с ярост
върху народите, които не Ме послушаха.
© Библейска лига - България

6

Господният съд над Израил


1 Слушайте сега какво казва Господ:
Стани – ми казва Той – защити своето дело пред планините
и нека чуят хълмовете гласа ти, като им кажеш:
2 Планини, и вие, твърди основи на земята,
слушайте спора Господен;
защото Господ има спор с народа Си
и ще се съди с Израил.
3 Народе Мой, какво ти сторих?
И с какво те обремених?
Отговори Ми.
4 Аз те изведох от Египетската земя,
избавих те от дома на робството
и пратих пред тебе Мойсей, Аарон и Мариам.
5 Народе Мой, спомни си сега какво възнамеряваше моавският цар Валак
и какво му отговори Валаам, Веоровият син;
спомни си всичко станало между Ситим и Галгал,
за да познаеш справедливите дела Господни.
6 С какво да дойда пред Господа
и да се поклоня пред Всевишния Бог?
Да дойда ли пред Него с всеизгаряния,
с едногодишни телци?
7 Ще благоволи ли Господ в хиляди овни
или в десетки хиляди реки от масло?
Да дам ли първородния си за прегрешението си,
плода на утробата си – за греха на душата си?
8 Той ти е показал, човече, кое е добро;
и какво иска Господ от тебе,
освен да вършиш праведното, да обичаш милост
и да ходиш смирено със своя Бог.

Вината и наказанието на Израил


9 Гласът Господен вика към града
и мъдрият човек се бои от името Ти:
Слушайте жезъла и Онзи, Който го е определил.
10 Не намират ли се още съкровищата, спечелени с нечестие,
в дома на нечестивия,
и омразната недостатъчна мярка?
11 Да оправдая ли града, където има неверни везни
и торба с лъжливи грамове?
12 Защото богаташите му са пълни с насилие,
жителите му лъжат
и езикът в устата им е измамлив.
13 Затова и Аз, като те поразих с люта рана,
ще те опустоша поради греховете ти.
14 Ще ядеш, но няма да се насищаш
и глад ще има в тебе;
ще прибираш стоките си, но не ще ги опазиш,
а каквото опазиш, ще го предам на меч.
15 Ще сееш, но няма да жънеш,
ще изстискваш маслини,
но няма да се мажеш с масло,
ще изстискваш и гроздовата беритба,
но няма да пиеш вино.
16 Защото се спазват
повеленията на Омри
и всичките дела на Ахавовия дом,
постъпвате по техните съвети.
Затова ще те предам на погибел
и жителите ти – на присмех;
и вие ще носите укора, произнесен против народа Ми.
© Библейска лига - България

7

Горко на Израил


1 Горко ми!
Защото съм като последно бране летни плодове,
като пабирък след гроздобер;
няма грозд за ядене,
нито първозряла смокиня, каквато душата ми желае.
2 Благочестивият се изгуби от страната
и няма ни един праведник между човеците;
всички причакват за кръв,
лови всеки брат си с примка.
3 Ръцете им се простират да вършат зло;
първенецът иска подаръци, съдията взема подкуп,
големецът изказва желанието си –
така те заедно тъкат работата.
4 Най-добрият между тях е като трън,
най-праведният е по-бодлив от трънен плет;
денят, предсказан от пазачите ти, тоест наказанието ти настана.
Сега ще изпаднат в недоумение.
5 Не се доверявайте на другар,
не се уповавайте на близък приятел,
пази се да отваряш уста пред онази, която лежи в обятията ти;
6 защото син презира баща,
дъщеря се вдига против майка си,
снаха – против свекърва си,
неприятели на човека са домашните му.
7 Но аз ще погледна към Господа,
ще чакам Бога на спасението си;
моят Бог ще ме послуша.

Израил ще се въздигне


8 Не злорадствай над мене, неприятелко моя!
Ако падна, ще стана;
ако седна в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина.
9 Ще нося гнева на Господа,
защото съгреших пред Него,
докато отсъди делото ми
и извърши съд над мене:
ще ме изведе на видело,
и ще видя правдата Му.
10 Тогава и неприятелката ми ще я види
и срам ще покрие онази, която ми каза:
Къде е Господ, твоят Бог?
Очите ми ще я видят;
сега тя ще бъде тъпкана като калта по улиците.
11 Иде ден, когато ще се съградят стените ти!
В същия ден ще се премахне постановено.
12 В същия ден ще дойдат при тебе от Асирия
и от египетските градове,
и от Египет до Ефрат,
от море до море и от планина до планина.
13 При все това земята ще запустее
поради вината на жителите ѝ,
поради плода на делата им.

Молитва и хвала


14 Паси народа Си с жезъла Си,
стадото – Твоето наследство,
което живее уединено в леса сред Кармил;
нека пасат във Васан и в Галаад както в древните дни.
15 Ще му покажа чудесни неща,
както в дните на излизането ти от Египетската земя.
16Народите, като видят това, ще се засрамят
лишени при цялата си мощ;
ще сложат ръка на устата си,
ушите им ще оглушеят.
17 Ще лижат пръстта като змии,
като земни червеи ще излизат треперещи от дупките си;
ще идват със страх при Господа, нашия Бог,
и ще се уплашат поради Тебе.
18 Кой е Бог като Тебе,
Който прощава беззаконие
и не се взира в прегрешението
на останалите от наследството Си?
Не таи гнева Си завинаги,
защото Му е угодно да показва милост.
19 Отново Той ще се смили над нас,
ще стъпче беззаконията ни;
Ти ще хвърлиш всичките ни грехове в морските дълбочини.
20 Ще покажеш вярност към Яков
и милост към Авраам,
както си се клел на бащите ни през древните дни.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи