План за четене на Библията

Хронологичен / ден 197

Стар Завет

Исая

23

Пророчество за Тир
1 Пророчество за Тир:
Ридайте, тарсиски кораби,
защото Тир е разрушен,
и остана без къща и без пристанище.
(От Китимската земя им се извести това.)
2 Млъкнете, вие жители на острова,
и вие, сидонски търговци,
които забогатяхте от моряците.
3 През голямата вода дойде зърното на Сихор;
жетвата на Нил беше доход на Тир
и той стана тържище на народите.
4 Засрами се, Сидоне, защото морето проговори,
морската крепост рече:
Не съм в болки, нито раждам,
нито момци отхранвам, нито девици отглеждам.
5 Когато се чуе това в Египет,
ще се мъчат много поради известието от Тир.
6 Заминете за Тарсис;
възридайте, жители на острова.
7 Това ли е вашият весел град,
чието начало е от стари времена,
чийто нозе са го отнесли да се скита в далечни земи?
8 Кой намисли това против Тир,
който раздаваше короните,
чиито търговци бяха князе,
чиито купувачи бяха знаменитите на света?
9 Господ на силите намисли това,
за да посрами гордостта на всяка слава
и да унижи всички знаменити на земята.
10 Залей земята си като Нил, тарсиска дъще;
няма вече пристанище за тебе.
11 Господ е прострял ръката Си над морето,
и накара царствата да треперят.
Господ даде заповед за Ханаан
да се съборят крепостите му.
12 Рече още: Не ще се радваш повече,
о, угнетена девице, Сидонова дъще!
Стани, та замини в Китим,
макар че и там не ще имаш почивка.
13 Погледни земята на халдейците,
този народ не съществува вече;
асирийците определиха земята им за пустинни зверове;
издигнаха кулите си, събориха палатите му
и го превърнаха в развалини.
14 Ридайте, тарсиски кораби,
защото запустя крепостта ви.
15 В оня ден Тир ще бъде забравен за седемдесет години,
колкото са годините на един цар.
Но след седемдесет години
на Тир ще се случи, както се казва в песента на блудницата:
16 Вземи арфа, обходи града,
забравена блуднице;
свири сладко, пей много песни,
за да те помнят.
17 И след седемдесет години
Господ ще посети дъщерята на Тир;
и тя пак ще се главява като блудница,
и ще върти своя занаят с всички царства по лицето на земята.
18 Но нейната печалба и нейният приход ще се посветят на Господа;
няма да се вложат в съкровище, нито в склад.
Нейните печалби ще бъдат за живеещите пред Господа,
за да ядат до ситост и да имат прилично облекло.
© Библейска лига - България

24

Господ запустява земята


1 Ето, Господ изпразва земята и я опустошава;
превръща я в развалини и разпръсва жителите ѝ.
2 И ще стане каквото за народа, такова и за свещеника;
каквото за слугата, такова и за господаря му;
каквото за слугинята, такова и за господарката ѝ;
каквото за купувача, такова и за продавача;
каквото за заемодавеца, такова и за този, който заема;
каквото за този, който приема с лихва, такова и за онзи, който му дава с лихва.
3 Съвсем ще се изпразни земята и съвършено ще се оголи,
защото Господ е изговорил това слово.
4 Земята жалее и вехне;
светът изнемощява и вехне;
високопоставените сред народа на земята изнемощяват.
5 Земята също е осквернена под жителите си,
защото престъпиха законите, не зачитаха повелението,
нарушиха вечния завет.
6 Затова клетва поглъща земята;
и онези, които живеят на нея, се намериха виновни.
Затова жителите на земята изгоряха
и малцина са останали.
7 Новото вино жалее, лозето изнемощява,
всички, които имаха весело сърце, въздишат.
8 Веселието на тъпанчетата престана;
шумът на ликуващите се свърши;
престана веселието на арфата.
9 Няма да пият вино с песни;
спиртното питие е горчиво за тези, които го пият.
10 Срутеният град лежи пуст;
входът на всяка къща е затворен.
11 Те викат по улиците за виното;
всяка радост е помрачена; веселието на земята е отишло в плен.
12 В града остана пустота,
портата е разбита и съборена.
13 Така ще бъде на земята и сред племената,
както, когато е отърсено маслинено дърво
или както паберки, когато останат след гроздобер.
14 Те ще извикат с висок глас, ще издадат радостен глас,
за величието Господне ще възкликнат от морето.
15 Затова прославете Господа в източните страни,
прославете името на Господа, Израилевия Бог, по островите.
16 Ето, от всички краища на земята чухме да пеят:
Слава на Праведния!
Но аз рекох: Чезна! Чезна! Горко ми!
Коварните коварстват;
да, коварните страшно коварстват.
17 Страх и яма, и примка тебе чакат,
о, земни жителю.
18 Който бяга от гласа на страха,
ще падне в ямата;
и който възлиза от ямата,
ще се улови в примката,
защото небесните двери ще се разтворят
и земните недра ще затреперят.
19 Земята е съвсем съкрушена,
земята е съвсем разложена,
земята е силно разтърсена.
20 Земята полита като пиян
и се люлее като колиба под вятъра –
беззаконието ѝ тегне върху нея,
и ще падне тя и няма повече да стане.
21 И в оня ден Господ ще накаже войнството във висините
и царете на земята.
22 Те ще бъдат събрани заедно,
както събират затворници в тъмница;
ще бъдат затворени в тъмница
и след дълго време ще бъдат наказани.
23 Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами;
защото Господ на силите ще царува на Сионския хълм
и в Ерусалим, и пред неговите старейшини, със слава.
© Библейска лига - България

25

Хвала на Господа


1 Господи, Ти си мой Бог;
ще Те превъзнасям, ще пея хваления на името Ти,
защото си извършил чудни дела,
намеренията Си от древността, с вярност и истинност.
2 Ти обърна града в грамада,
укрепения град – в развалина,
крепостта на чужденците не е вече град;
тя никога няма да се съгради.
3 Затова силните народи ще Те славят,
градовете на страшните народи ще се боят от Тебе.
4 Защото Ти си бил крепост на сиромаха,
крепост на бедния в утеснението му,
прибежище от буря, сянка от пек;
защото устремът на насилниците е като буря върху стена.
5 Ще намалиш шума на чужденците,
както пека в сухо място;
както пекът чрез сянката на облак,
така песента на страшните ще отслабне.
6 И на този хълм Господ на силите ще направи за всички племена
угощение от богата храна, трапеза с отлежали вина,
с тлъстина от кости, пълни с мозък и най-чисти вина.
7 На този хълм Той ще развали
външното покривало, което покрива всички племена,
покривката, която лежи върху всички народи;
8 ще погълне смъртта завинаги.
И Господ Бог ще обърше сълзите от всички лица
и ще отнеме укора от народа Си по цялата земя.
Защото Господ е изговорил това.
9 И в оня ден те ще рекат:
Ето, Този е нашият Бог!
Уповавахме се на Него и Той ни спаси!
Това е Господ; уповавахме се на Него;
нека се възрадваме и развеселим в спасението Му.
10 На този хълм Господнята ръка ще почива;
но Моав ще бъде потъпкан на мястото си,
както се тъпче плява на бунището.
11 Господ ще разпростре ръцете Си сред него
както плувецът простира ръце да плува
и ще повали гордостта му,
въпреки лукавщината на ръцете му.
12 Той ще свали и крепостта ти, силна с високи стени,
ще я събори долу на земята, в пръстта.
© Библейска лига - България

26

Песен на хвала


1 В оня ден тази песен ще се пее в Юдовата земя:
Имаме укрепен град;
спасение ще сложи Бог за стени и подпорки.
2 Отворете портите,
за да влезе праведният народ, който пази истината.
3 Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум,
защото на Тебе се уповава.
4 Уповавайте се на Господа завинаги,
защото Господ, Еова, е вечна канара;
5 Той събаря живеещите нависоко,
поваля високостоящия град,
изравнява го със земята
и го хвърля долу в пръстта.
6 Нозете ще го тъпчат –
нозете на сиромаха, стъпките на бедния.
7 Пътят на праведния е прав;
пътеката на праведния Ти направляваш.
8 Да! В пътя на Твоите повеления, Господи, Те чакаме;
желанието на душата ни е към Твоето име и към възпоменание за Тебе.
9 С душата си Те пожелах нощес,
да, с дълбочината на духа си Тебе търся в зори.
Защото, когато Твоите присъди се извършват на земята
жителите на света се учат на праведност.
10 Макар че се показва милост към нечестивия,
той пак не се учи на праведност;
даже в земята на правотата той продължава да върши зло
и не ще зачете Господнето величие.
11 Господи, ръката Ти е издигната, но те не я виждат.
Нека видят ревността Ти за Твоя народ и да се посрамят;
нека огънят, определен за враговете Ти, ги погълне.
12 Господи, Ти ще отредиш мир за нас,
всичко, което Ти си извършил, си го направил за нас.
13 Господи, Боже наш, освен Тебе други господари са владели над нас;
но само Твоето име ние наистина почитаме.
14 Те са мъртви сега, няма да живеят;
те са сенки, няма да се издигнат.
Ти си ги наказал и изтребил,
и си направил всеки спомен за тях да изчезне.
15 Умножил си народа, Господи,
умножил си народа;
прославил си се;
разширил си всичките граници на страната.
16 Господи, в скръбта си прибягнаха до Тебе,
изляха тайна молитва, когато наказанието Ти бе върху тях.
17 Както непразна жена,
когато наближава да роди, е в мъка
и вика в болките си,
такива станахме и ние пред Тебе, Господи.
18 Станахме непразни, бяхме в мъка,
но като че ли вятър родихме.
Не докарахме избавление на земята,
нито дадохме живот на народите по света.
19 Но Твоите умрели ще оживеят;
мъртвите им тела ще възкръснат.
Събудете се и запейте радостно, вие, които обитавате в пръстта,
защото росата Ти е като росата по тревите;
и земята ще предаде мъртвите.
20 Ела, народе Мой, влез в скришните си стаи
и затвори вратите след себе си;
скрий се за миг, докато премине Неговият гняв.
21 Ето, Господ излиза от мястото Си,
за да накаже жителите на земята за беззаконието им.
И земята ще открие кървите си
и не ще покрива повече убитите си.
© Библейска лига - България

27

Избавлението на Израил
1 В оня ден Господ ще накаже с лютия и великия,
и якия Си меч Левиатан, бързия змей,
да, Левиатан, извиващия се змей,
и ще убие змията, която е в морето.
2 В оня ден ще се каже:
Прелестно лозе! Пейте за него.
3 Аз, Господ, го пазя;
всяка минута ще го напоявам;
нощ и ден ще го пазя,
за да не го повреди никой.
4 Ярост няма вече в Мене.
Само ако биха се опълчили против Мене глог и тръни,
щях да тръгна против тях на бой, щях да ги изгоря вкупом.
5 Освен ако дойдат при Мене за защита,
и се помирят с Мене;
да, нека се помирят с Мене.
6 В идните поколения Яков ще пусне корен,
Израил ще напъпи и ще цъфне,
и ще напълни лицето на света с плод.
7 Поразил ли го е Господ, както порази онези, които поразиха него?
Убит ли бе, както бяха умъртвени убитите от него?
8 С мярка го наказваше Ти, когато го отхвърляше –
със силния си вихър го завлече, като в ден на източен вятър.
9 И чрез това ще се изкупи беззаконието на Яков,
и това ще бъде целият плод от изличаването на греха му:
че той ще направи да се стрият на прах като варовик всички каменни жертвеници,
така че ашери и кумири да не стърчат вече на слънцето.
10 Защото укрепеният град е опустял,
заселището е напуснато като пустиня;
там ще пасе телето и там ще си почива,
и ще изпояде клончетата му.
11 Когато клоните му изсъхнат, ще се отчупят,
и жените ще дойдат да ги изгорят.
Защото са неразумен народ.
Затова Творецът им не ще ги пожали
и Създателят им не ще се смили над тях.
12 В оня ден Господ ще разтърси всичко
от стремителния Ефрат до Египетския поток
и вие, о, чада на Израил, ще бъдете събрани един по един.
13 И в оня ден ще затръби голяма тръба.
И загиващите в Асирийската земя,
и прогонените в Египетската земя,
ще се кланят на Господа на святия хълм в Ерусалим.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи