План за четене на Библията

Хронологичен / ден 199

Стар Завет

Осия

1

1 Господнето слово, което дойде към Осия, син на Беери, в дните на Юдовите царе Озия, Йотам, Ахаз и Езекия, и в дните на Израилевия цар Еровоам, син на Йоас.

Жената и децата на Осия


2 Когато Господ започна да говори чрез Осия, Той каза на Осия: Иди, вземи си блудна жена и добий чада от блудство; защото земята извърши твърде много блудства, като се отклони от Господа. 3 И тъй, той отиде и взе Гомер, дъщеря на Девлаим, която зачена и му роди син. 4 И Господ му каза: Наречи го Езреел, защото още малко и ще отмъстя на дома на Иуй за кръвта, която проля в Езреел и ще сложа край на царството на Израилевия дом. 5 И в онзи ден ще строша Израилевия лък в долината Езреел. 6 И тя пак зачена и роди дъщеря. И Господ му каза: Наречи я Ло-Рухама, защото няма вече да покажа милост към Израилевия дом и никак няма да им простя. 7 А към Юдовия дом ще покажа милост и ще ги спася чрез Господа, техния Бог, и няма да ги спася с лък, с меч или бой, с коне или конници. 8 А като отби Ло-Рухама, тя зачена и роди син. 9 И Господ каза: Наречи го Ло-Амми, защото вие не сте Мой народ и Аз няма да бъда ваш Бог. 10 Но все пак броят на израиляните ще бъде като морския пясък, който не може да се претегли, нито да се изброи; и вместо онова, което им се каза: Не сте Мой народ, ще им се каже: Вие сте чада на живия Бог. 11 Тогава юдеите и израиляните ще се съберат заедно и ще си поставят един владетел и ще излязат от земята; защото велик ще бъде денят на Езреел.
© Библейска лига - България

2

1 И така, казвайте на братята си Амми и на сестрите си Рухама.

Наказанието и възстановяването на Израил


2 Съдете се с майка си, съдете се;
защото тя не Ми е жена
и Аз не съм ѝ мъж.
Нека да махне блудството от лицето си
и прелюбодейството от гърдите си.
3 Да не би да я съблека гола
и да я изложа както в деня, когато се е родила;
да не я направя като пустиня
и да не я обърна в суха земя,
и да не я уморя от жажда.
4 Даже на чадата ѝ няма да покажа милост,
понеже са чада от блудство.
5 Защото майка им блудства,
тази, която ги зачена, се опозори;
защото каза: Ще тръгна след любовниците си,
които дават хляба ми и водата ми,
вълната ми и лена ми, маслото ми и питиетата ми.
6 Затова ето, Аз ще препреча пътя ѝ с плет от тръни
и ще направя преграда пред нея,
за да не намери отново пътищата си.
7 Тя ще се завтече след любовниците си, но няма да ги стигне;
ще ги търси, но няма да ги намери.
Тогава ще каже: Ще отида и ще се върна при първия си мъж,
защото ми беше по-добре тогава, отколкото сега.
8 Защото тя не знаеше, че Аз съм ѝ давал житото, виното и маслото,
и съм умножил среброто и златото ѝ,
което употребиха за Ваал.
9 Затова ще се върна и ще взема обратно житото Си на времето му
и виното Си – на определеното му време;
ще взема обратно вълната Си и лена Си,
които трябваше да покриват голотата ѝ.
10 И сега ще открия нечистотата ѝ пред очите на любовниците ѝ;
и никой няма да я избави от ръката Ми.
11 И ще прекратя цялото ѝ веселие –
тържествата ѝ, новолунията ѝ, съботите ѝ
и всичките ѝ определени празници.
12 Ще опустоша лозите ѝ и смокините ѝ,
за които казваше: Те са заплатата,
която ми дадоха любовниците ми.
Ще ги превърна в див лес
и полските животни ще ги ядат.
13 И ще я накажа за дните, които посвещаваше на Вааловите кумири,
когато им кадеше,
като се кичеше с обеците си и огърлиците си,
и ходеше след любовниците си,
а Мене забравяше – казва Господ –
14 Но ето, Аз ще я привлека
и като я заведа в пустинята, ще ѝ говоря по сърцето ѝ.
15 И още там ще ѝ дам ханаанските лозя
и долината Ахор за врата на надежда.
И там тя ще се отзове както в дните на младостта си
и както в деня, когато излезе от Египетската земя.
16 В онзи ден – казва Господ, –
ще Ме наричаш: Мъжо мой
и няма да Ме наричаш вече: Ваале мой.
17 Защото ще премахна имената на Вааловите кумири от устата ѝ;
и няма вече да се споменават по име.
18 В онзи ден ще сключа завет заради тях
с полските зверове,
с небесните птици
и със земните влечуги;
и като изтребя лък и меч, и война от земята,
ще ги населя в безопасност.
19 И ще те сгодя за Себе Си завинаги.
Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в съд,
в заветна любов и в милосърдие.
20 Ще те сгодя за Себе Си във вярност
и ще познаеш Господа.
21 И в онзи ден ще отговоря – казва Господ, –
ще отговоря на небето
и то ще отговори на земята,
22 и земята ще отговори на житото, на виното и на маслото,
и те ще отговорят на Езреел.
23 И ще я насея за Себе Си на земята,
и ще покажа милост към непомилваната.
И на онези, които не бяха Мой народ, ще кажа: Мой народ сте вие,
а те ще кажат: Ти си мой Бог.
© Библейска лига - България

3

Осия се помирява с жена си


1 И Господ ми каза: Иди и пак залюби жена си, която макар че е залюбена от мъжа си, е прелюбодейка, също както Господ люби израиляните, при все че гледат към чужди богове и обичат пити с грозде. 2 И тъй, аз си я откупих за петнадесет сребърника, за кор и половина ечемик. 3 И казах ѝ: Остани при мене за дълго време; недей да блудстваш и не бъди жена на друг, така и аз ще бъда за тебе.
4 Защото израиляните ще останат за дълго време без цар и без владетел, без идолски стълб, без ефод и без домашни богове. 5 После израиляните наново ще потърсят Господа, своя Бог, и царя си Давид; и ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост в последните дни.
© Библейска лига - България

4

Спорът с Израил


1 Слушайте словото Господне, израиляни,
защото Господ има съдебен спор с жителите на тази земя:
Понеже няма нито истина, нито милост,
нито знание за Бога по земята.
2 Друго няма освен клетва, лъжа и убийство,
кражба и прелюбодейство;
впуснали са се в насилие, в кръвопролитие след кръвопролитие.
3 Затова земята ще жалее
и всеки, който живее на нея, ще линее,
също и полските зверове, и небесните птици,
още и морските риби ще чезнат.
4 Но никой да не се противи, нито да изобличава другиго,
защото твоят народ е като онези, които се противят на свещеника.
5 Затова ще падаш денем и с тебе ще пада и пророкът нощем;
и Аз ще погубя майка ти.
6 Народът ми загина от липса на знание.
Понеже ти отхвърли знанието,
то и Аз ще те отхвърля да не Ми свещенодействаш;
понеже ти забрави закона на твоя Бог,
то и Аз ще забравя твоите чада.
7 Колкото повече се умножиха, толкова повече съгрешаваха против Мене;
ще обърна славата им в безчестие.
8 Свещениците се хранят с греховете на Моя народ
и прилепват сърцата си към тяхното беззаконие.
9 И тъй ще бъде – какъвто народът, такива и свещениците;
и Аз ще ги накажа за постъпките им
и ще им въздам за делата им.
10 Ще ядат, но няма да се насищат;
ще блудстват, но няма да се размножават,
защото престанаха да обръщат внимание на Господа.
11 Блудство, вино и мъст отнемат разума!
12 Народът Ми се допитва до дървените си идоли
и жезълът им отговаря;
защото блуднически дух ги е въвел в заблуда;
и те тръгнаха да блудстват и отстъпиха от своя Бог.
13 Принасят жертви по върховете на планините
и кадят по хълмовете,
под дъбовете, тополите и брястовете,
защото сянката им е добра;
затова дъщерите ви блудстват
и снахите ви прелюбодействат.
14 Няма да накажа дъщерите ви, когато блудстват,
или снахите ви, когато прелюбодействат,
защото вие самите отивате насаме с блудниците
и принасяте жертви с безчестните жени;
затова невежият народ ще стигне до гибел.
15 Макар че ти блудстваш, Израилю,
поне Юда да не вършеше беззаконие!
И не идвайте в Галгал,
нито се качвайте в Бет-Авен,
нито се кълнете в живота на Господа!
16 Защото Израил упорства като упорита телица.
Как тогава ще ги пасе Господ като агнета на широко пасбище?
17 Ефрем се е прилепил към идолите;
оставете го.
18 Дори когато свършат пировете им,
те продължават да блудстват,
първенците им много обичат срамните пътища.
19 Вятърът ще ги притисне между крилата си
и те ще се засрамят от жертвите си.
© Библейска лига - България

5

Присъда против Израил


1 Чуйте това, свещеници,
внимавай, доме Израилев,
и приклони ухо, доме царев!
Защото има присъда против вас;
понеже станахтекато примка в Масфа,
и като мрежа, простряна върху Тавор.
2 Бунтовниците дълбоко потънаха в разврат,
но Аз ще ги изоблича всички.
3 Аз познавам Ефрем
и Израил не е скрит от Мене.
Защото и сега блудстваш, Ефреме,
и Израил е осквернен.
4 Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог;
защото блуднически дух има дълбоко в тях
и те не познават Господа.
5 Гордостта на Израил свидетелства против него;
затова Израил и Ефрем ще паднат в беззаконието си,
и Юда ще падне с тях.
6 С овцете си и с воловете си
ще отидат да търсят Господа,
но няма да Го намерят;
Той се е оттеглил от тях.
7 Те изневериха на Господа,
защото родиха чада от чужденки.
Сега, до новолуние, ще бъдат погълнати те и наследствата им.
8 Затръбете с рог в Гавая,
с тръба в Рама;
дайте тревога в Бет-Авен: След тебе, Вениамине!
9 Ефрем ще запустее в деня, когато бъде изобличен.
Обявих между Израилевите племена какво ще стане.
10 Юдовите първенци са като онези, които преместват межди;
затова ще излея гнева Си върху тях като порой.
11 Ефрем е угнетен, поразен е чрез съд,
защото пожела да следва суетните идоли.
12 Затова и Аз ще съм като молец за Ефрем
и като червей – за Юдовия дом.
13 Когато Ефрем видя, че боледува,
и Юда видя раната си,
Ефрем отиде при асириеца
и прати до цар Ярив;
но той не може да ви изцели,
нито да излекува раната ви.
14 Защото Аз ще бъда като лъв за Ефрем
и като млад лъв за Юдовия дом;
Аз, да, Аз ще ги разкъсам и ще си отида;
ще отнеса месата им и не ще има кой да ги отърве.
15 Ще си отида, ще се върна на мястото Си,
докато не признаят вината си и не потърсят лицето Ми;
в скръбта си ще Ме търсят на ранина.
© Библейска лига - България

6

Израил непокаян


1 Елате, да се върнем при Господа,
защото Той ни нарани и Той ще ни изцели,
порази ни, но ще превържераните ни.
2 След два дни ще ни съживи,
на третия ден ще ни издигне;
и ще живеем пред Него.
3 Да! Нека познаем, нека се стремим да познаем Господа;
Той се появява неизменно като зората
и ще дойде при нас като дъжда,
като пролетния дъжд, който пои земята.
4 Що да ти сторя, Ефреме?
Що да ти сторя, Юдо?
Верността ви е като утринна мъгла,
като росата, която рано прехожда.
5 Затова съм ги изсякъл чрез пророците,
поразил съм ги с думите на устата Си;
и присъдите Ми са като изгряваща светлина.
6 Защото милост искам, а не жертва,
и познаване на Бога – повече от всеизгаряния.
7 Те, обаче, като Адам, престъпиха завета;
там Ми изневериха.
8 Галаад е град на нечестивци, опетнен е с кръв.
9 И както разбойнически чети причакват човека,
така дружината от свещеници убиват по пътя към Сихем
и вършат безчестие.
10 В Израилевия дом видях ужас;
там Ефрем се отдава на блудство
и Израил е осквернен.
11 И за тебе, Юдо, се определи жетва,
когато върна народа Си от плен.
© Библейска лига - България

7

1 Когато щях да изцеля Израил,
се откри беззаконието на Ефрем
и нечестието на Самария;
защото вършат измама,
и крадец се вмъква,
и разбойнически чети грабят по улиците;
2 но те не помислят в сърцето си,
че Аз помня всичките им злодеяния;
сега ги обкръжават собствените им дела;
които са и пред лицето Ми.
3 С нечестивостта си радват царя,
с лъжите си – първенците.
4 Те всички са прелюбодейци,
горят като пещ, разпалена от хлебаря,
който, като замеси тестото, престава да подклажда огъня, докато то не втаса.
5 На рождения ден на нашия цар
първенците се разгорещиха от виното
и той си подаде ръка с присмивачите.
6 Защото сърцата им са като пещ;
докато кроят интриги;
гневът им тлее цяла нощ,
а на сутринта гори като пламнал огън.
7 Те всички са нажежени като пещ
и поглъщат съдиите си;
всичките им царе падат;
няма между тях кой да Ме призове.
8 Ефрем, той се смеси с племената;
Ефрем е като необърната пита.
9 Чужденци погълнаха силата му, а той не забеляза;
косите му се прошариха, а той не знае.
10 И гордостта на Израил свидетелства против него,
но пак, въпреки всичко това, той не се връща при Господа, своя Бог,
нито Го търси.
11 И Ефрем е като глупав гълъб, който няма разум –
вика към Египет за помощ, отива в Асирия.
12 Когато отидат, ще разпростра мрежата Си върху тях;
ще ги сваля като небесните птици;
ще ги накажа, както се е провъзгласило в събранието им.
13 Горко им! Защото са се скитали далеч от Мене;
Гибел за тях! Защото са престъпили против Мене;
Аз ги спасявах, а те говореха лъжи против Мене.
14 И не Ме призоваваха от сърце,
а ридаеха на леглата си;
събират се за жито и вино,
но пак въстават против Мене.
15 При все че обучавах и укрепях мишците им,
пак замисляха зло против Мене.
16 Връщат се, но не при Всевишния;
приличат на неверен лък;
първенците им ще паднат от меч
поради яростта на езика си;
това ще им причини позор
в Египетската земя.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи