План за четене на Библията

Хронологичен / ден 200

Стар Завет

Осия

8

Израил ще пожъне вихрушка


1 Сложи тръбата на устата си!
Неприятелят като орел ще се спусне върху дома Господен,
защото нарушиха завета Ми
и престъпиха закона Ми.
2 Израил ще вика към Мене:
Боже мой, ние Те познаваме.
3 Но понеже Израил отхвърли доброто,
враг ще го подгони.
4 Поставяха си царе, но не чрез Мене;
издигаха князе, но без да ги призная Аз;
от среброто си и от златото си правеха идоли,
за да бъдат изтребени.
5 Остави те телето ти, о, Самарийо!
Гневът Ми пламна против тях.
Докога не ще могат да се очистят?
6 Защото и то е дело на Израил!
Художник го е направил – то не е бог.
Да! Самарийското теле ще се разтроши.
7 Понеже посяха вятър, ще пожънат вихрушка.
Няма узряло жито;
израсналото няма да даде брашно;
и ако даде, чужденци ще го погълнат.
8 Израил е погълнат;
сега той е между народите като негоден съд.
9 Защото отиде при асирийците
като див и самотен осел.
Ефрем е наел любовници.
10 Да, макар че са си наели любовници между народите,
Аз сега ще ги събера и ще започнат да намаляват
поради товара, наложен от царя на князете.
11 Понеже Ефрем издигна много жертвеници, за да греши,
то жертвениците му станаха причина за грях.
12 Написах му важните Мои закони;
но той ги счете за чужди.
13 В жертвите, които Ми принасят,
жертват месо и го ядат,
но Господ не ги приема.
Сега ще си спомни беззаконието им
и ще накаже греховете им;
те ще се върнат в Египет.
14 Защото Израил е забравил Твореца си и е построил палати,
и Юда е съградил множество укрепени градове;
но Аз ще пратя огън върху градовете му
и той ще пояде палатите му.
© Библейска лига - България

9

Наказание за Израил


1 Не се радвай, Израилю, до
възторг, като племената;
защото ти блудства и се отклони от своя Бог;
ти обикна блуднически дарове във всяко житно гумно.
2 Гумното и линът няма да ги нахранят;
новото вино ще изчезне за тях.
3 Няма да живеят в Господнята земя;
но Ефрем ще се върне в Египет
и ще яде нечисти ястия в Асирия.
4 Няма да принасят на Господа възлияния от вино,
нито ще Му бъдат угодни жертвите им,
но ще бъдат за тях като хляба който ядат жалеещи;
всички, които го ядат, ще се осверняват,
защото хлябът им ще бъде за тяхна прехрана,
а няма да влезе в дома Господен.
5 Какво ще правите в празничния ден
и в деня на празника Господен?
6 Защото, ето, избягаха от погубление:
Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе;
сребърните им вещи коприва ще заглуши;
тръни ще има в шатрите им.
7 Настанаха дните на наказанието,
дните на отплатата настанаха.
И Израил ще го познае.
Пророкът е обезумял, духовният човек е смятан за луд,
поради многото ти беззакония
и голямата омраза.
8 Ефрем беше страж заедно с моя Бог,
но по всички пътища на пророка има примки на птицеловец
и омраза в дома на неговия Бог.
9 Дълбоко се развратиха, както в дните на Гавая;
затова Господ ще помни беззаконието им,
ще ги накаже за греховете им.
10 Намерих Израил като грозде в пустиня;
като пръв плод на смокиня
в първата ѝ година, видях бащите ви.
Но те отидоха при Баал-Пеор,
предадоха се на този срам
и станаха гнусни като обичните си идоли.
11 А колкото за Ефрем, славата му ще отлети като птица –
не ще има сред тях ни раждане, ни бременност, ни зачеване;
12 но и да отхранят чадата си,
пак ще ги обезчадя, тъй че да не остане човек,
защото горко им, когато се оттегля от тях!
13 Ефрем ми се виждаше като Тир, насаден на хубаво място;
но Ефрем ще изведе чадата си за убиеца.
14 Дай им, Господи! Какво ли да дадеш?
Дай им утроба, която помята, и сухи гърди.
15 Цялото им нечестие е в Галгал,
защото там ги намразих;
заради злите им дела
ще ги оттласна от дома Си;
няма вече да ги обичам;
всичките им първенци са бунтовници.
16 Поразен беше Ефрем,
коренът им изсъхна,
плод няма да родят;
дори и ако родят,
ще умъртвя любимата рожба на утробата им.
17 Моят Бог ще ги отхвърли,
защото не Го послушаха,
и ще бъдат скитници между народите.
© Библейска лига - България

10

1 Израил е лоза, която се разпростира
и дава изобилно плод;
колкото повече бяха плодовете му,
толкова повече множеше жертвениците си;
колкото по-хубава беше земята му,
толкова по-хубави правеше кумирите си.
2 Сърцето им е разделено,
сега ще бъдат намерени за виновни:
Сам Господ ще разкопае жертвениците им
и ще строши кумирите им.
3 Сигурно сега ще кажат:
Ние нямаме цар, защото не се бояхме от Господа.
Но какво би ни ползвал цар?
4 Говорят празни думи,
като се кълнат лъжливо, когато сключват завет;
затова осъждението пониква като отровен плевел
в браздите на нивата.
5 Самарийските жители ще се разтреперят
поради телето на Бет-Авен;
защото народът му и неговите жреци,
които се хвалеха с него поради славата му,
ще ридаят за него, понеже славата се изгуби от него.
6 И идолът ще бъде отведен в Асирия
като подарък на цар Ярив;
Ефрем ще бъде засрамен
и Израил ще се посрами от своите разсъждения.
7 Колкото за Самария, царят ѝ бе премахнат
като пяна от водата.
8 И високите места на Авен, Израилевият грях, ще се съсипят;
тръни и бодили ще поникнат върху жертвениците им.
И те ще кажат на планините: Покрийте ни!
И на хълмовете: Паднете върху нас!
9 Израилю, ти си съгрешил от дните на Гавая;
там застанаха и те;
но битката против беззаконниците не ги стигна в Гавая.
10 Когато пожелая, ще ги накажа;
и племената ще се съберат против тях,
когато бъдат вързани заради двойния си грях.
11 Ефрем е научена телица,
която обича да вършее;
но Аз ще прекарам хомот върху нейния красив врат;
ще впрегна Ефрем;
Юда ще оре,
Яков ще разбива целината.
12 Посейте за себе си в правда,
пожънете с милост,
разорете целината си,
защото е време да потърсите Господа,
докато дойде и ви напои с правда.
13 Посяхте нечестие, пожънахте беззаконие,
ядохте плода на лъжата;
защото се уповавахте на своя си път
и на многото си воини,
14 затова ще се надигне смут сред народа ти
и всичките ти крепости ще се разрушат,
както Салман разруши Бет-Арбел в деня на боя,
когато майката бе смазана заедно с чадата си.
15 Така ще ви стори Ветил
поради крайното ви беззаконие.
Призори ще загине царят Израилев!
© Библейска лига - България

11

Божията любов за Израил


1 Когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих
и от Египет повиках сина Си.
2 Колкото повече ги викаха пророците,
толкова повече те се оттегляха от тях,
принасяха жертви на Вааловците
и кадяха на ваяните идоли.
3 Аз научих Ефрем да ходи,
като го хващах за мишците му,
но те не съзнаваха, че Аз ги лекувам.
4 Привлякох ги с човешки връзки, с връзки на любов;
Аз бях за тях като онези, които изваждат хомота от челюстите им
и слагах храна пред тях.
5 Той няма да се върне в Египетската земя,
но асириецът ще му бъде цар,
защото отказаха да се обърнат към Мене?
6 Меч ще се стовари върху градовете му,
ще довърши силите му и ще ги погълне
поради собствените им намерения.
7 Моят народ решително отстъпва от Мене.
Ако и да ги призовават пророците да гледат към Всевишния,
пак никой не се старае да се изправи.
8 Как да те оставя, Ефреме?
Как да те предам, Израилю?
Да постъпя ли с тебе като с Адма?
Да ти сторя ли като на Цебоим?
Сърцето Ми се обърна в Мене,
милосърдието Ми се разпали.
9 Няма да изпълня намерението на пламенния Си гняв,
няма пак да изтребя Ефрем,
защото Аз съм Бог, а не човек;
Святият сред тебе.
И няма да дойда при тебе с гняв.
10 Те ще ходят след Господа:
Той ще изреве като лъв;
и когато изрикае,
тогава ще се стекат чадата от запад.
11 Ще полетят от Египет като птици,
и от Асирийската земя – като гълъби;
и ще ги населя пак в домовете им – казва Господ.

Грехът на Израил


12 Ефрем Ме е окръжил с лъжи и Израилевият дом – с измама;
и Юда още се колебае спрямо Бога,
спрямо Святия, Който е верен.
© Библейска лига - България

12

1 Ефрем се храни с вятър;
гони източния вятър –
и непрестанно умножава лъжите и насилието;
сключва завет с асирийците
и праща дървено масло в Египет!
2 Но и с Юда Господ има съдебен спор,
и ще накаже Яков според постъпките му,
според делата му ще му въздаде.
3 В утробата той хвана петата на брат си
и като мъж се бори с Бога.
4 Да! Бори се с ангела и надви;
плака и Го моли за милост.
Намери Го във Ветил и там Той говори с нас –
5 Да! Еова, Бог на силите,
Чието паметно име е Еова.
6 Затова обърни се към твоя Бог,
пази милост и правосъдие
и винаги се надявай на твоя Бог.
7 Ефрем е търговец;
неверни везни има в ръката му;
той обича да мами.
8 И Ефрем си каза: Наистина аз се обогатих,
придобих имот;
във всичките ми трудове няма да се намери в мене беззаконие,
което да се счита за грях.
9 Аз съм Господ, твой Бог, от времето, когато беше ти в Египетската земя;
пак ще те заселя в шатри,
както в дните на празника.
10 Говорих още и чрез пророците
и умножих виденията,
и чрез пророците
си служих с притчи.
11 Има ли беззаконие в Галаад?
Наистина станаха суетни!
Жертват телци в Галгал;
жертвениците им са многобройни като купищата тор
в браздите на нивите.
12 Яков побягна в сирийското поле;
Израил слугува за жена
и за жена пасе овце.
13 Чрез пророк Господ изведе Израил от Египет;
и чрез пророк Той го опази.
14 Но Ефрем разгневи Бога много горчиво;
затова Неговият Господ ще остави кръвта му върху него
и ще обърне укора му върху самия него.
© Библейска лига - България

13

Божият гняв против Израил


1 Когато Ефрем говореше с трепет,
той се издигна в Израил;
а когато съгреши чрез Ваал, загина.
2 А сега прибавят към греховете си,
като си правят лети идоли от среброто си,
изображения според своето разбиране –
всички дело на художници.
Те казват за тях:
Нека целуват телците онези, които принасят жертва.
3 Затова ще бъдат като утринната мъгла
и като росата, която рано прехожда,
като прах, който вихрушката отвява от гумното,
като дим, губещ се из комин.
4 Но Аз съм Господ, твоят Бог, от времето, когато беше в Египетската земя;
друг Бог, освен Мене, да не познаваш,
защото, освен Мене, няма спасител.
5 Аз съм познал ходенето ти в пустинята,
в много сухата земя.
6 Както пасяха, така се наситиха;
наситиха се и сърцето им се надигна;
затова Ме забравиха.
7 По тази причина ще стана за тях като лъв,
като леопард ще дебна на път;
8 ще ги срещна като мечка, лишена от малките си,
и ще разкъсам булото на сърцето им;
там ще ги погълна като лъвица;
див звяр ще ги разкъса.
9 Гибелно е за тебе, Израилю,
да се противиш на Мене – твоята опора.
10 А сега къде е царят ти,
за да те избави във всичките ти градове?
Къде са съдиите ти, за които казваше:
Дай ни цар и началници?
11 Дадох ти цар в негодуванието Си
и го махнах в гнева Си.
12 Беззаконието на Ефрем е скътано,
грехът му – запазен в скривалище.
13 Болки на раждаща жена ще го сполетят;
той е неразумен син,
не слиза на време в отвора на матката.
14 От властта на шеол ще ги изкупя,
от смърт ще ги избавя.
О, смърт, къде ти е жилото?
О, аде, къде ти е погублението?
Колкото за това, Аз не ще видя разкайване.
15 Ако и да е той по-плодовит от братята си,
пак източен вятър ще дойде,
вятър Господен ще се вдигне от пустинята
и ще пресекне изворът му,
ще пресъхне кладенецът му;
Неприятелят ще ограби съкровищата му с най-отбрани съдове.
16 Опустошена ще бъде Самария,
защото въстана против своя Бог.
Ще паднат от меч,
младенците им ще бъдат посечени,
бременните им жени – разпорени.
© Библейска лига - България

14

Покаяние, за да дойде благословение


1 Израилю, върни се при Господа, твоя Бог,
защото си паднал чрез беззаконието си.
2 Вземете със себе си молитвени думи и се обърнете към Господа;
кажете Му: Отнеми всяко наше беззаконие
и ни приеми милостиво;
така ще отдадем благодарствени приноси от устните си.
3 Асур няма да ни избави;
ние няма да яздим на коне;
и няма вече да казваме на делото на ръцете си: Вие сте наши богове,
защото у Тебе сирачето намира милост.
4 Аз ще изцеля отстъплението им,
ще ги възлюбя доброволно,
защото гневът Ми се отвърна от тях.
5 Аз ще бъда като роса за Израил;
той ще процъфти като крем
и ще простре корените си като ливански кедър,
6 клоните му ще се разпространят,
славата му ще бъде като на маслина
и благоуханието му – като ливански кедър.
7 Които живеят под сянката му,
отново ще се съживят като жито
и ще процъфтят като лоза;
дъхът му ще бъде като ливанско вино.
8 Ефрем ще каже: Какво общо имам аз вече с идолите?
Аз го чух и ще го пазя;
Аз съм като вечнозелен кипарис;
от Мене е твоят плод.
9 Кой е мъдър, за да разбере тези неща?
Кой е разумен, за да ги познае?
Защото пътищата Господни са прави
и праведните ще ходят по тях,
а престъпниците ще се препъват по тях.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи