План за четене на Библията

Хронологичен / ден 202

Стар Завет

Исая

31

Горко на тези, които се уповават на Египет


1 Горко на онези, които слизат в Египет за помощ
и се надяват на коне,
които се уповават на колесници, понеже са многочислени,
и на конници, защото са твърде яки,
а не гледат на Святия Израилев,
нито търсят помощ от Господа!
2 Но и Той е мъдър
и ще докара зло, и не ще оттегли словата Си;
Той ще стане против дома на нечестивите
и против помощта на онези, които вършат беззаконие.
3 А египтяните са човеци, а не Бог;
и конете им са плът, а не дух.
И когато Господ простре ръката Си,
тогава и онзи, който помага, ще се спъне,
и онзи, комуто помагат, ще падне,
и двамата заедно ще загинат.
4 Защото така ми казва Господ:
Както лъвът, даже малкото лъвче, ръмжи над лова си
и макар множество овчари да викат против него,
не се плаши от гласа им,
нито се сгърчва от шума им,
така Господ на силите ще слезе,
за да воюва за хълма Сион
и за неговите възвишения.
5 Както птиците треперят над своите пилета,
така Господ на силите ще защити Ерусалим;
ще го защити и избави,
ще го пощади и запази.
6 Върнете се, о чада Израилеви,
към Онзи, от Когото сте дълбоко отстъпили!
7 Защото в оня ден всеки човек ще захвърли
сребърните си идоли и златните си идоли,
които вашите грешни ръце направиха.
8 Асириецът ще падне не от човешки меч
и не човешки меч ще го порази;
и той ще побегне от меча,
и на неговите млади мъже ще бъде наложен насилствен труд.
9 И крепостта му ще падне от ужас,
и началниците му ще се смаят от знамето –
казва Господ, Чийто огън е в Сион
и огнище – в Ерусалим.
© Библейска лига - България

32

Царство на правда


1 Ето, един цар ще царува с праведност
и началници ще управляват с правосъдие;
2 и всеки човек от тях ще бъде като заслон от вятър,
и като прибежище от буря,
като водни потоци на сухо място,
като сянка от голяма канара в жадна земя.
3 Очите на виждащите не ще бъдат помрачени
и ушите на слушащите ще бъдат внимателни.
4 Също и сърцето на безразсъдните ще разбере мъдрост
и езикът на заекващия ще говори бързо и ясно.
5 Подлият не ще се нарича вече великодушен,
нито ще се казва сребролюбецът щедър.
6 Защото подлият ще говори подло
и сърцето му ще твори беззаконие,
тъй че ще върши нечестие и ще произнася хула против Господа;
за да изтощава душата на гладния
и да лишава от питие жадния.
7 А на сребролюбеца средствата са неправедни;
той измисля лукави кроежи,
за да погуби сиромаха с лъжливи думи,
даже когато немотният говори право.
8 А великодушният мисли за великодушни неща
и твърдо стои във всичко, което е великодушно.

Ерусалимските жени


9 Станете, вие, охолни жени, и чуйте гласа ми!
Чуйте словото ми, вие, безгрижни дъщери!
10 След по-малко от година ще затреперите, вие, безгрижни;
защото гроздоберът ще пропадне, беритбата няма да настане.
11 Треперете, вие, охолни; смутете се, вие, безгрижни!
Съблечете се, оголете се и опашете кръста си с вретище.
12 Бийте се в гърдите за прекрасните полета,
за плодородните лозя.
13 В земята на народа Ми ще растат тръни и бодили –
да, още и по всички увеселителни домове в ликуващия град.
14 Защото палатът ще бъде изоставен,
шумният град ще бъде напуснат,
крепостта и кулата ще станат довека пещери,
наслаждение за диви осли, пасбище на стада,
15 докато Духът се излее на нас свише
и пустинята стане плодородно поле,
и плодородното поле се счете за лес.
16Тогава правосъдие ще се засели в пустинята
и праведност ще обитава в плодородното поле.
17 И делото на праведността ще бъде мир;
и плодът на праведността ще бъде покой и увереност довека.
18И моят народ ще обитава в мирно заселище,
в утвърдени жилища и в тихи успокоителни места.
19 И макар че ще пада градушка върху падащия лес
и градът съвсем ще се сниши,
20 блажени ще бъдете вие, които сеете при всяка вода,
които изпращате навред нозете на вола и на осела!
© Библейска лига - България

33

Страдание и помощ


1 Горко на тебе, който разоряваш, а не си бил разорен,
който постъпваш коварно, а с тебе не са постъпили коварно!
Когато престанеш да разоряваш, ще бъдеш разорен,
и когато спреш да постъпваш коварно, ще постъпват коварно с тебе.
2 Господи, смили се над нас; Тебе чакаме;
бъди ни мишца всяка заран,
и наше избавление в усилно време.
3 От шума на Твоя глас племената побягнаха;
когато Ти се издигаш, народите се разпръскват.
4 И ще унищожат плячката ви, както гъсениците унищожават;
ще се нахвърлят върху нея, както скакалци се нахвърлят.
5 Господ е превъзвишен, защото обитава нависоко;
Той ще изпълни Сион с правосъдие и праведност.
6 Чрез мъдрост и знание, и изобилно спасение
ще утвърди Той времената ти;
страхът от Господа ще бъде твое съкровище.
7 Ето, юнаците им крещят по улиците;
посланиците на мира плачат горчиво.
8 Друмовете запустяха;
няма вече пътници.
Той наруши договора, презря градовете,
не счита човека за нищо.
9 Земята жалее и изнемощява;
Ливан е посрамен и вехне;
Сарон прилича на пустиня;
листата на Васан и Кармил окапаха.
10 Сега ще стана – казва Господ, –
сега ще се възвиша, сега ще се възвелича.
11 Слама ще заченете и плява ще родите;
диханието ви като огън ще ви пояде.
12 И племената ще бъдат като вар, която гори,
като отсечени тръни, които изгарят в огън.
13 Слушайте, вие, далечни, какво съм сторил;
и вие, близки, признайте силата Ми.
14 Грешните в Сион се боят;
трепет обзема безбожните
и казват:
Кой от нас ще обитава при поглъщащ огън?
Кой от нас ще обитава при вечен пламък?
15 Който ходи праведно и говори справедливо,
който презира печалбата от насилие,
който отърсва ръцете си от подкупничество,
който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопролитие,
и който затуля очите си, за да не види злото –
16 той ще обитава нависоко;
крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му;
хляб ще му се даде, вода няма да му липсва.
17 Очите ти ще видят царя в красотата му,
ще видят широкоразпространена земя.
18 Сърцето ти ще си спомня за миналия ужаси ще пита:
Къде е онзи, който преброяваше? Къде е онзи, който вземаше данъка?
Къде е онзи, който обглеждаше кулите?
19 Няма вече да видиш свирепия народ,
народа с дълбок глас, който не проумяваш,
с чужд език, който не разбираш.
20 Погледни Сион, града на празниците ни;
очите ти ще видят Ерусалим – безмълвно заселище,
шатър, който няма да се мести,
чиито колове никога не ще бъдат извадени
и нито едно от въжетата му – скъсано.
21 Там Господ ще бъде с нас във величието Си,
като място на широки реки и потоци,
където няма да върви ладия с весла,
нито ще мине великолепен кораб.
22 Защото Господ е нашият съдия,
Господ е нашият законодател,
Господ е нашият цар;
Той ще ни спаси.
23 Въжетата ти отслабнаха,
не можеха да крепят мачтите ти,
не можеха да разпрострат платната.
Тогава голяма плячка ще се дели
и дори хромите ще грабят от плячката.
24 И никой жител няма да рече: Болен съм;
и на людете, които живеят в него, ще се прости беззаконието.
© Библейска лига - България

34

Осъждение на народите


1 Приближете се, народи, за да чуете;
и внимавайте, племена!
Нека слуша земята и всичко, което е по нея,
светът и всичко, което се произвежда от него!
2 Защото Господ е разгневен на всички народи,
Неговата ярост е върху всичките им армии.
Обрекъл ги е на изтребление,
предал ги е на клане.
3 Убитите им ще бъдат разхвърляни,
от труповете им ще се вдигне смрад;
и планините ще се разтопят в кръвта им.
4 И цялото небесно войнство ще изтлее,
и небето ще се свие като свитък;
и цялото му войнство ще падне,
както пада лист от лоза,
като увехнал лист от смокиня.
5 Понеже мечът ми се опи на небесата,
затова, ето, ще слезе за съд върху Едом.
Да! Върху народа, който Аз обрекох на изтребление.
6 Мечът Господен се къпе в кръв,
покрит е с тлъстина,
с кръвта на агнета и ярета,
с тлъстините на овнешки бъбреци,
защото Господ има жертва в Боцра
и голямо клане – в земята Едомска.
7 Дивите волове ще паднат с тях и телците с биковете.
Земята им ще се опие с кръв
и пръстта им ще затлъстее с тлъстина.
8 Защото е ден на възмездие от Господа,
година на въздаяния за Сион.
9 Потоците на Едом ще се превърнат в смола
и пръстта му – в сяра,
и земята му ще стане пламтяща смола.
10 Няма да угасне ни нощ, ни ден;
димът ѝ ще се издига непрестанно.
Из род в род ще остане опустошена;
никой не ще мине през нея довека.
11 Но пеликанът и ежът ще я наследят;
кукумявката и гарванът ще живеят в нея.
И Господ ще простре върху Едом връв за разорение
и отвес за опустошение.
12 Никой не ще остане от неговите благородни,
за да провъзгласят царството;
и всичките му князе ще изчезнат.
13 Тръни ще поникнат в палатите му,
коприва и къпини – в крепостите му;
и ще бъде заселище на чакали, двор на щрауси.
14 Пустинните зверове ще се срещат там с хиените
и козелът ще се провиква към другарката си;
също и бухалът ще се настани там,
като си намира място за почивка.
15 Там ще се загнезди кукумявката
и, като носи яйца и мъти,
ще събира малките си под сянката си.
Да! Там ще се събират и лешояди,
всеки с другарката си.
16 Потърсете в книгата Господня и прочетете:
Никое от тези животни не ще липсва,
нито ще бъде без другарката си.
Защото – казва Господ – Моите уста заповядаха това;
и самият Негов Дух ги събра.
17 Той хвърли жребий за тях
и Неговата ръка им раздели с мерна връв онази земя;
те ще я владеят довека,
из род в род ще обитават в нея.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи