План за четене на Библията

Хронологичен / ден 203

Стар Завет

Исая

35

Радостта на изкупените


1 Пустото и безводното място ще се развеселят
и пустинята ще се възрадва, и ще цъфне като крем.
2 Ще цъфти изобилно и ще се развесели с радост и с песни;
ще ѝ бъде дадена славата на Ливан,
превъзходството на Кармил и Сарон;
те ще видят славата Господня,
величието на нашия Бог.
3 Укрепете немощните ръце
и утвърдете отслабналите колена.
4 Кажете на онези, които са с уплашено сърце:
Укрепете се! Не бойте се!
Ето вашия Бог! Иде с възмездие, с Божие въздаяние;
Той ще дойде и ще ви избави.
5 Тогава очите на слепите ще се отворят
и ушите на глухите ще се отпушат.
6 Тогава куцият ще скача като елен
и езикът на немия ще пее.
Защото в пустата земя ще избликнат води
и потоци – в пустинята.
7 Нажеженият пясък ще стане езеро
и жадната земя – водни извори;
в заселището, където лежаха чакалите,
ще порасне зеленина с тръстика и рогоз.
8 И там ще има друм и път,
който ще се нарече Път на святостта.
Нечистият няма да мине по него, но ще бъде само за тях;
пътниците – даже и глупави – няма да се заблуждават по него.
9 Лъв не ще има там,
нито ще се качи по него хищен звяр;
такъв не ще се намери там;
но изкупените ще ходят по него.
10 Изкупените от Господа ще се върнат
и ще дойдат с възклицание в Сион;
вечно веселие ще бъде над главата им;
ще придобият радост и веселие,
а скръб и въздишка ще побягнат.
© Библейска лига - България

36

Сенахериб заплашва Ерусалим


1 В четиринадесетата година на цар Езекия, асирийският цар Сенахериб възлезе против всички укрепени Юдови градове и ги превзе. 2 И асирийският цар изпрати Рапсак от Лахиш в Ерусалим с голяма войска при цар Езекия. И той застана при водопровода на горния водоем по друма към тепавичарската нива. 3 Тогава излязоха при него управителят на двореца Елиаким, Хелкиевият син, и писарят Шевна, и летописецът Йоах, Асафовият син.
4 Тогава им рече Рапсак: Кажете сега на Езекия: Така казва великият цар, асирийският цар: Каква е тази увереност, на която се уповаваш? 5 Казвам ти, че твоето благоразумие и сила за воюване са само лицемерни думи. На кого се надяваш, та си въстанал против мене? 6 Виж, ти се надяваш като че ли на тояга, на онази строшена тръстика, на Египет, на която, ако се опре някой, ще се забучи в ръката му и ще я промуши. Такъв е Фараон, египетският цар, за всички, които се надяват на него. 7 Но ако ми речеш: На Господа, нашия Бог, се уповаваме – не е ли Той онзи, чиито високи места и жертвеници премахна Езекия, като рече на Юда и на Ерусалим: Пред този олтар се покланяйте? 8 И тъй, сега сключи договор с моя господар, асирийския цар: а аз ще ти дам две хиляди коня, ако ти можеш да поставиш на тях ездачи. 9 Как тогава ще отблъснеш един военачалник измежду най-низшите слуги на господаря ми, като даже за колесници и за конници се уповаваш на Египет? 10 Без волята на Господа ли възлязох сега на това място, за да го съсипя? Господ ми каза: Излез срещу тази земя и я съсипи.
11 Тогава Елиаким и Шевна, и Йоах рекоха на Рапсак: Говори на слугите си на сирийски, защото го разбираме; недей ни говори на юдейски, та да чуят людете, които са на стената.
12 Но Рапсак рече: Дали ме е пратил господарят ми само при твоя господар и при тебе да говоря тези думи, или ме е изпратил при мъжете, които седят на стената, за да ядат с вас заедно изпражненията си и да пият пикочта си?
13 Тогава Рапсак стана и извика на юдейски със силен глас: Слушайте думите на великия цар, асирийския цар; 14 така казва царят: Да не ви мами Езекия. Той не ще може да ви избави. 15 И да не ви кара Езекия да се уповавате на Господа, като казва: Господ ще ни избави; този град няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар. 16 Не слушайте Езекия; защото така казва асирийският цар: Направете спогодба с мене и излезте при мене; и яжте – всеки от лозето си, и всеки от смокинята си, и пийте – всеки от водата на щерната си, 17 докато дойда и ви заведа в земя, подобна на вашата земя, земя, изобилстваща с жито и вино, земя, изобилстваща с хляб и лозя. 18 Внимавайте да не ви заблуди Езекия с думите: Господ ще ни избави. Някой от боговете на народите избавил ли е земята си от ръката на асирийския цар? 19 Къде са боговете на Хамат и Арфад? Къде са боговете на Сефарваим? Избавиха ли те Самария от ръката ми? 20 Кои измежду всички богове на тези страни са избавили земята си от моята ръка, та да избави Еова Ерусалим от ръката ми?
21 А те мълчаха и не му отговориха ни дума; защото царят беше заповядал: Да не му отговаряте. 22 Тогава управителят на двореца Елиаким, Хелкиевият син, и писарят Шевна, и летописецът Йоах, Асафовият син, дойдоха при Езекия с раздрани дрехи и му известиха Рапсаковите думи.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи