План за четене на Библията

Хронологичен / ден 214

Стар Завет

Наум

1

1 Пророчество за Ниневия. Книга за видението на елкосенеца Наум.

Божият гняв срещу Ниневия


2 Господ е ревнив Бог, Който отплаща;
Господ въздава и се гневи;
Господ отдава възмездие на противниците Си
и пази гняв за враговете Си.
3 Господ е дълготърпелив и велик в сила,
и няма да остави нечестивия ненаказан.
Пътят на Господа е във вихрушка и буря,
и облаците са прахът на нозете Му.
4 Смъмря морето и го изсушава,
и пресушава всички реки;
Васан и Кармил линеят,
и ливанският цвят вехне.
5 Планините треперят пред Него
и хълмовете се разтопяват,
а земята се люлее от присъствието Му,
да, светът и всичките му жители.
6 Кой може да устои пред негодуванието Му?
И кой може да изтърпи пламенния Му гняв?
Когато яростта Му се излива като огън,
скалите се разпадат пред Него.
7 Господ е благ, крепост е в ден на бедствие
и познава уповаващите се на Него.
8 Но с голямо наводнение
ще сложи край на Ниневия
и ще прогони враговете Си в тъмнината.
9 Какво се съвещавате против Господа?
Той ще направи пълно разорение,
тъй че бедствие няма да ви нападне втори път.
10 Защото, както са сплетени помежду си като тръни
и опити като пияници,
те ще бъдат погълнати като суха слама.
11 От тебе излезе един,
който замисля зло против Господа,
нечестив затворник.
12 Така казва Господ:
Ако и да са в пълната си сила, и при това мнозина,
пак ще бъдат посечени и ще измрат.
А тебе, ако и да те наскърбих,
о, Юдо, няма вече да те наскърбявам.
13 Още сега ще строша хомота му от тебе
и ще разкъсам връзките ти.
14 Но за тебе, Ниневийо, Господ даде заповед:
Да не се посее вече потомство с твоето име;
от капището на боговете ти ще изсека изваяните и летите идоли;
ще го направя твой гроб, защото си скверен.
15 Ето, върху планините нозете на онзи, който благовества,
Който проповядва мир!
Празнувай, Юдо, празниците си,
изпълнявай оброците си;
защото нечестивият няма вече да мине през тебе;
той е съвсем отсечен.
© Библейска лига - България

2

Опустошението на Ниневия


1 Разрушителят възлиза пред
лицето ти;
пазѝ крепостта, бди за пътя,
стегни кръста си, укрепи силно мощта си.
2 Понеже Господ възстанови величието Яковово,
както величието Израилево;
защото ги унищожиха опустошители
и повредиха лозовите им пръчки.
3 Щитът на юнаците му е червен;
воините му са в пурпурни дрехи;
святка стоманата на колесниците в деня, когато се готвят за бой,
и гора от копия се вълнува.
4 Колесниците буйстват из улиците,
блъскат се една друга по площадите;
изглеждат като факли,
святкат като светкавици.
5 Той зове юнаците си, но те се препъват в пътя си;
втурват се към градските стени, защото покривало се приготвя.
6 Речните порти се отварят
и палатът се разрушава.
7 Решено е да се плени Ниневия и да се пресели;
и слугините ѝ стенат като гълъби,
и се удрят по гърдите.
8 Но макар Ниневия откак съществува, да е била като пълноводно езеро, те пак ще бягат.
Стойте! Стойте! – викат те, но никой не поглежда назад.
9 Обирайте среброто! Обирайте златото!
Защото съкровищата ѝ са безгранични,
има богатство от всякакви отбрани вещи.
10 Ограбена, опустошена и разорена е тя –
и сърцата се топят, и колената треперят;
болки има във всеки кръст;
лицата на всички са побледнели.
11 Къде е леговището на лъвовете
и мястото, където лъвчетата се хранеха,
където ходеха лъвът, лъвицата и лъвчето,
без някой да ги плаши?
12 Къде е лъвът, който разкъсваше доволно за лъвчетата си,
давеше за лъвиците си
и пълнеше пещерите си с плячка и леговищата си с ограбеното?
13 Ето, аз съм против тебе – казва Господ на силите. –
Ще изгоря колесниците ти сред дим
и мечът ще погълне младите ти лъвове;
ще изтребя плячката ти от земята;
и няма да се чуе повече гласът на пратениците ти.
© Библейска лига - България

3

Горко на Ниневия


1 Горко на кървавия град!
Цял е пълен с лъжа и грабеж;
плячката не липсва.
2 Плющене на бичове се чува и тропот на колела,
на препускащи коне и на подскачащи колесници.
3 Конникът се качва с лъскав меч и бляскаво копие;
има много ранени и голям брой убити,
и труповете са безчислени;
препъват се в трупове.
4 Това е поради многото блудства на привлекателната блудница,
изкусна в баяния,
която продава народи чрез блудствата си
и племена чрез баянията си.
5 Ето, аз съм против тебе – казва Господ на силите. –
Ще вдигна полите ти върху лицето ти
и ще покажа на народите голотата ти
и на царствата – срама ти.
6 Ще хвърля върху тебе гнусна нечистота и ще те омърся,
и на позор ще те изложа.
7 Всички, които те гледат, ще бягат от тебе,
и ще казват: Ниневия запустя!
Кой ще я оплаче?
Откъде да потърся утешители за тебе?
8 Ти по-добра ли си от Но Амон,
който лежеше между реките,
окръжен от води,
чието предстение бе Нил
и стената му – водите на Нил?
9 Етиопия и Египет бяха негова сила и тя беше безгранична;
Фут и ливийците бяха твои помощници.
10 Но и той беше откаран, отиде в плен,
младенците му бяха смазани
по кръстовищата на всички улици;
хвърлиха жребий за почтените му мъже
и всичките му големци бяха вързани с вериги.
11 Също и ти ще се опиеш,
ще се скриеш,
ще потърсиш и ти защита против неприятеля.
12 Всичките ти крепости ще бъдат
като смокини с първозрели плодове,
ако се затресат, ще паднат в устата на ядящия.
13 Погледни народът сред тебе е само от жени!
Портите на земята ти са отворени широко за враговете ти;
огън е изпоял лостовете ти.
14 Извади си вода за обсадата,
укрепи крепостите си,
влез в калта и стъпчи глината,
поправи тухлената пещ.
15 Там ще те изяде огън;
меч ще те посече,
ще те унищожи като гъсеница,
макар и да си се размножил като гъсеници,
и да си се намножил като скакалци!
16 Търговците ти станаха
повече от небесните звезди,
както скакалците опустошават земята и отлитат.
17 Твоите владетели са като скакалци
и военачалниците ти – като рояци скакалци,
които се настаняват в плетищата в студен ден,
но когато изгрее слънцето, отлитат
и не се знае къде са били.
18 Пастирите ти дремят, царю асирийски,
благородните ти лежат бездейни;
народът ти се пръсна по планините
и няма кой да го събере.
19 Няма лек за язвата ти;
раната ти е люта;
всички, които чуят вестта за тебе,
ще пляснат с ръце поради тебе;
защото върху кого не е падала безмерната ти жестокост?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи