План за четене на Библията

Хронологичен / ден 237

Стар Завет

Езекиил

5

1 И ти, сине човешки, вземи си остър нож, тоест, вземи си бръснач и си обръсни главата и брадата; после вземи везни, та претегли и раздели космите. 2 Една трета от косата изгори в огън насред града, когато се изпълнят дните на обсадата; и една трета насечи с ножа около града, и една трета разпръсни по въздуха, а Аз ще изтегля меч след тях. 3 А от космите вземи няколко и ги вържи в полите си. 4 После и от тях вземи малко, хвърли ги в огъня и ги изгори, защото оттам ще лумне огън към целия Израилев дом.
5 Така казва Господ Еова:
Това е Ерусалим.
Аз го поставих всред народите
и разни страни го обграждат.
6 А той се възбунтува против наредбите Ми по-нечестиво и от народите
и против повеленията Ми – повече от страните около него.
Защото отхвърлиха наредбите Ми
и не ходиха според повеленията Ми.
7 Затова така казва Господ Еова:
Понеже вие сте по-непокорни от народите, които са около вас,
и не ходихте според повеленията Ми,
и не спазвахте заповедите Ми,
нито следвахте даже наредбите
на народите, които са около вас.
8 Затова така казва Господ Еова:
Ето и Аз съм против тебе,
и ще извърша съд сред тебе пред очите на народите.
9 Заради всички твои омразни идоли
ще ти направя онова, което никога преди не съм правил,
нито ще направя някога.
10 Затова всред тебе бащи ще изядат чадата си
и чада ще изядат бащите си.
И Аз ще извърша съд над тебе
а всички останали от тебе ще разпръсна по всички ветрове.
11 Затова заклевам се в живота Си – казва Господ Еова, –
понеже ти оскверни светилището Ми
с всичките си омразни идоли
и с всичките си омразни дела,
затова ще се отдръпна;
окото Ми няма да те пожали,
няма да те пощадя.
12 Една трета част от тебе ще измрат от мор
и ще бъдат довършени всред тебе от глад;
една трета част ще паднат от меч наоколо ти;
а една трета част Аз ще разпръсна по всички ветрове
и ще изтегля меч след тях.
13 Така ще се изчерпи гневът Ми
и Аз ще утоля яростта Си над тях,
и ще бъда удовлетворен;
и те ще познаят, че Аз, Господ, съм говорил в ревността Си,
когато изчерпя яростта Си против тях.
14 При това, пред всеки, който минава,
ще те превърна в пустиня и обект на присмех
сред народите около тебе.
15 И тъй, ти ще бъдеш за присмех и за подигравка,
за показ и за ужас
на народите около тебе,
когато извърша над тебе съд с гняв,
с ярост и яростно изобличение;
Аз, Господ говорих това.
16 Когато изпратя върху тях злите стрели на глада,
изтребителите, които ще изпратя, за да ви изтребят,
ще усиля още и глада у вас
и ще строша подпората ви от хляб.
17 Ще пратя върху вас и глад, и люти зверове,
и те ще те оставят без чада;
мор и кръв ще преминат през тебе
и Аз ще нанеса меч върху тебе.
Аз, Господ, изговорих това.
© Библейска лига - България

6

Пророчество против Израилевите планини


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, насочи лицето си към Израилевите планини и пророкувай на тях, казвайки:
3 Планини Израилеви, слушайте словото на Господа Еова.
Така казва Господ Еова към планините и към хълмите,
към урвите и към долините:
Ето, Аз Самият ще нанеса меч срещу вас
и ще разруша високите ви места.
4 Жертвениците ви ще бъдат изоставени
и кумирите ви на слънцето ще се строшат;
и ще тръшна пред идолите ви избитите ви мъже.
5 И ще постеля труповете на израиляните пред идолите им,
и ще разпръсна костите ви
около жертвениците ви.
6 Навсякъде, където живеете, градовете ще бъдат опустошени
и високите места – срутени,
за да запустеят и да бъдат изоставени жертвениците ви,
идолите ви да се строшат и да изчезнат,
вашите кумири на слънцето да бъдат съсечени
и изделията ви – унищожени.
7 И избитите ще паднат сред вас,
и ще разберете, че Аз съм Господ.
8 Но Аз ще оставя остатък,
за да имате сред народите някои избягали от меча,
когато бъдете разпръснати по разните страни.
9 И онези от вас, които избягат,
ще Ме помнят между народите,
където ще бъдат заведени пленници,
как съм бил съкрушен поради блудното им сърце,
което се отклони от Мене,
и поради очите им, които блудстват сред идолите им;
и ще се отвращават от себе си
поради злините, които са вършили във всичките си мерзости.
10 И ще познаят, че Аз, Господ,
не съм казал напразно,
че ще им сторя това зло.
11 Така казва Господ Еова:
Плесни с ръката си
и тропни с ногата си, и речи:
Горко поради всички лоши мерзости на Израилевия дом!
Защото ще паднат от меч, от глад и от мор.
12 Далечният ще умре от мор
и ближният ще падне от меч,
а който остане и бъде обсаден, ще умре от глад;
така ще изчерпя яростта Си над тях.
13 И ще познаете, че Аз съм Господ,
когато убитите им легнат убити между идолите им,
около жертвениците им,
на всеки висок хълм,
по високите върхове на планините,
под всяко зелено дърво
и под всеки гъстолист дъб,
на мястото, където принасяха благоухание
на всичките си идоли.
14 И Аз ще простра ръката Си върху тях,
и ще направя земята пуста –
по-пуста от пустинята към Дивлат –
във всички места, където живеят;
и те ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

7

Свършекът дойде


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 А ти, сине човешки, слушай. Така казва Господ Еова към Израилевата земя:
Свършек! Свършекът дойде
за четирите краища на земята.
3 Свършекът сега е върху тебе
и Аз ще изпратя гнева Си върху тебе,
ще те съдя според постъпките ти
и ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости.
4 Окото Ми няма да те пожали,
няма да те пощадя;
но ще възвърна върху тебе постъпките ти
и въздаянията за твоите мерзости ще бъдат сред тебе;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
5 Така казва Господ, Бог Еова:
Зло, небивало зло, ето, иде;
6 свършек дойде, свършекът дойде,
дебнеше те;
ето, настъпи.
7 Присъдата ти дойде върху тебе, който живееш в тази земя;
времето дойде, денят наближи,
ден на смущение по планините, а не на възклицание.
8 Сега скоро ще излея върху тебе яростта Си
и ще изчерпя гнева Си върху тебе;
ще те съдя според постъпките ти
и ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости,
9 Окото Ми няма да те пожали
няма да те пощадя;
ще ти въздам според постъпките ти
и въздаянията за твоите мерзости ще бъдат сред тебе;
и ще познаете, че Аз, който ви поразявам, съм Господ.
10 Ето, денят, ето, иде!
Твоята присъда се яви!
Жезълът разцъфтя, гордостта напъпи!
11 Насилието порасна в жезъл на беззаконие;
нищо не ще остане от народа,
нищо от това множество –
нито от имота им,
нито нещо от великолепието им.
12 Времето дойде, денят наближи;
който купува, да не се радва;
и който продава, да не жали;
защото има гняв върху цялото това множество.
13 Защото продавачът няма да притежава наново продаденото от него,
ако и да е останал жив;
понеже видението относно цялото това множество няма да се отмени,
нито ще утвърди някой себе си
чрез беззаконния си живот.
14 Затръбиха и приготвиха всичко,
но никой не отива на бой;
защото Моят гняв е върху цялото това множество.
15 Мечът е вън, а морът и гладът – вътре;
който е на нивата, ще умре от меч;
а който е в града, глад и мор ще го погълнат.
16 А онези от тях, които избягат, като се избавят,
ще бъдат по планините като гълъбите по долините –
всички плачещи, всеки за беззаконието си.
17 Всички ръце ще отслабват
и всички колена ще станат като вода.
18 Ще се препашат с вретище
и ужас ще ги покрие;
срам ще има по лицата на всички
и плешивост – по главите на всички тях.
19 Среброто си ще хвърлят по улиците
и златото им ще им бъде като нечисто нещо;
среброто и златото им не ще могат да ги избавят
в деня на гнева Господен;
няма да наситят душите им, нито да напълнят стомасите им,
защото в тях се спънаха и паднаха в беззаконието си.
20 Защото от славните си украшения, с които се гордееха,
те направиха образите на своите мерзости,
на омразните си идоли;
затова Аз ги обръщам в нещо нечисто за тях.
21Ще го предам в ръцете на чужденци за плячка
и на нечестивите на земята – за корист;
и те ще го омърсят.
22 И ще отвърна лицето Си от тях,
и те ще омърсят светилището Ми,
и грабители ще влязат в него и ще го омърсят.
23 Направи вериги;
защото земята е пълна с кървави престъпления
и градът е пълен с насилие.
24 Аз ще докарам най-злите от народите,
за да завладеят къщите им;
ще направя да престане и гордостта на силните;
и святите им места ще се омърсят.
25 Погибел иде;
ще потърсят мир, но не ще има.
26 Бедствие след бедствие ще идва
и слух след слух ще пристига;
тогава ще поискат видение от пророк,
но не ще има поучение от свещеника
и съвет от старейшините.
27 Царят ще жалее,
първенецът ще се облече в отчаяние
и ръцете на народа на страната ще отслабнат.
Ще постъпя с тях според постъпките им
и според заслугите им ще ги съдя;
и ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

8

Идол в храма


1 А в шестата година, в шестия месец, на петия ден от месеца, както седях в къщата си и Юдовите старейшини седяха пред мене, ръката на Господа Еова се спусна там върху мене. 2 Погледнах и ето – подобие наглед като човек, като огън: от кръста му надолу – огън; а от кръста му нагоре – наглед като сияние, като че ли нажежен метал. 3 И той простря подобие на ръка и ме хвана за косата на главата ми; и Духът ме издигна между земята и небето, и ме пренесе чрез Божии видения в Ерусалим, до входа на Северната порта на вътрешния двор, където бе поставен идолът на ревността, който предизвиква ревност. 4 И ето, славата на Израилевия Бог бе там, както във видението, което видях на полето.
5 Тогава ми каза: Сине човешки, повдигни сега очите си на север. И тъй, повдигнах очите си на север, и ето, на север от вратата, която води към олтара, при входа видях идола на ревността. 6 И ми рече: Сине човешки, виждаш ли какво правят тези? Големите мерзости, които Израилевият дом върши тук, за да се отдалеча Аз от светилището Си? Но ще видиш още по-големи мерзости.
7 И тъй, заведе ме до входа на двора; и като погледнах, ето една дупка в стената. 8 Тогава ми каза: Сине човешки, копай сега в стената. И като копах в стената, ето един вход. 9 И рече ми: Влез и виж нечестивите мерзости, които тези вършат тук. 10 Влязох и погледнах; и ето всякакви подобия на влечуги и нечисти животни, и всички идоли на Израилевия дом, изобразени върху стената от край до край. 11 И пред тях стояха седемдесет мъже от старейшините на Израилевия дом, всред които беше Язания, Сафановият син, всеки с кадилница в ръката си; и гъст облак тамян се издигаше. 12 Тогава ми рече: Сине човешки, видя ли какво правят в тъмнината старейшините на Израилевия дом, всеки в скришната стая на идола си? Защото си казват: Господ не ни вижда; Господ е напуснал земята.
13 Каза ми още: Обърни се и ще видиш още по-големи мерзости, които вършат. 14 Тогава ме заведе при входа на Северната порта на Господния дом; и ето, там седяха жени и оплакваха Тамуз.
15 И каза ми: Видя ли, сине човешки? Ще видиш още по-големи мерзости от тези. 16 И ме въведе във вътрешния двор на Господния дом; и ето, при входа на Господния храм, между предхрамието и олтара – около двадесет и петима мъже – с гръб към Господния храм и с лица на изток, те се кланяха на слънцето на изток.
17 Тогава ми каза: Видя ли, сине човешки? Малко ли е за Юдовия дом, дето вършат мерзости, каквито тези вършат тук? Защото напълниха земята с насилие и предизвикват непрекъснато гнева Ми? И ето, слагат клончето до ноздрите си. 18 Затова и Аз ще действам с ярост; окото Ми няма да ги пожали, няма да ги пощадя; и макар да викат силно в ушите Ми, няма да ги послушам.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи