План за четене на Библията

Хронологичен / ден 238

Стар Завет

Езекиил

13

Осъждение за лъжливите пророци


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, пророкувай против Израилевите пророци, които пророкуват сега, и кажи на онези, които пророкуват от своето си сърце:
Слушайте словото Господне.
3 Така казва Господ Еова:
Горко на глупавите пророци,
които се водят по своя си дух,
без да са видели някакво видение!
4 Израилю, твоите пророци са
като лисици в развалините.
5 Вие не се изкачихте в проломите,
нито издигнахте ограда за Израилевия дом,
за да устои в боя в деня Господен.
6 Те видяха суети и лъжливи предсказания,
като казват: Господ говори,
когато Господ не ги е пратил;
и дават надежда, че словото им ще се изпълни.
7 Не видяхте ли суетни видения
и не говорихте ли лъжливи предсказания,
когато казвате – Господ рече,
при все че не съм говорил?
8 Затова, така казва Господ Еова:
Понеже говорихте суети и видяхте лъжи,
затова, ето, Аз съм против вас – казва Господ Еова. –
9 И ръката Ми ще бъде против пророците,
които гледат суети и предсказват лъжи;
те не ще бъдат в съвета на народа Ми,
нито ще бъдат записани в списъка на Израилевия дом,
нито ще влязат в Израилевата земя;
и ще познаете, че Аз съм Господ Еова.
10 Понеже, да! Понеже заблудиха народа Ми,
като казваха: Мир! А пък мир няма,
като мажеха с вар крехката стена,
която народът градеше.
11 Кажи на онези, които я мажат с вар, че ще падне.
Ще завали пороен дъжд и ти, едра градушко,
ще паднеш върху нея,
и бурен вятър ще я съсипе.
12 Ето, когато падне стената, няма ли да ви попитат:
Къде е варта, с която я мазахте?
13 Затова така казва Господ Еова:
Ще я съсипя в яростта Си с бурен вятър,
в гнева Ми ще вали пороен дъжд
и в яростта Ми ще падне голяма градушка, за да я разруша.
14 Ще съборя стената,
която измазахте с вар
и ще я сравня със земята,
ще се открият основите ѝ;
и тя ще падне, и вие заедно с нея ще загинете;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
15 Така ще изчерпя яростта Си върху стената
и върху онези, които са я измазали с вар,
и ще ви река: Няма я стената,
нито онези, които я измазаха –
16 онези Израилеви пророци, които пророкуват за Ерусалим
и които виждат видения на мир за него,
когато няма мир – казва Господ Еова. –
17 И ти, сине човешки,
насочи лицето си и против дъщерите на твоя народ,
които пророкуват от своето си сърце.
И пророкувай против тях, като речеш:
18 Така казва Господ Еова:
Горко на жените, които пришиват магьоснически кесийки под мишниците
и правят покривала за главите на лица от всякакъв ръст,
за да ловят души!
Нима ще ловите душите на Моя народ,
докато спасявате вашите души?
19 Като лъжете народа Ми, който слуша лъжите ви,
ще Ме осквернявате ли сред народа Ми
за шепа ечемик и късчета хляб;
като убивате души, които не трябва да умират
и опазвате живи души, които не трябва да живеят?
20 Затова така казва Господ Еова:
Ето, Аз съм против магьосническите кесийки,
с които ловите души като птици;
ще ги отдера от ръцете ви
и ще пусна на свобода душите,
душите, които вие ловите като птици.
21 Ще раздера и покривалата ви
и ще избавя народа Си от ръката ви,
та няма вече да бъдат в ръката ви за лов;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
22 Защото с лъжите оскърбихте сърцето на праведния,
когото Аз не оскърбих;
и укрепихте ръцете на злодееца,
за да не се върне от нечестивия си път
и да се спаси живота му.
23 Затова няма вече да виждате суетни видения,
нито ще предсказвате вече предсказания;
и ще избавя народа Си от ръката ви!
И ще познаете, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

14

Осъждение за идолопоклонниците


1 Тогава дойдоха при мене някои от Израилевите старейшини и седнаха пред мене. 2 И Господнето слово дойде към мене: 3 Сине човешки, тези мъже прегърнаха идолите си в сърцата си и поставиха беззаконието си като съблазън пред лицето си. Бива ли изобщо да се допитват до Мене? 4 Затова говори с тях, кажи им: Така казва Господ Еова: На всеки от Израилевия дом, който прегърне идолите си в сърцето си и постави беззаконието си като съблазън пред лицето си, и дойде при пророк, Аз, Господ, ще му отговоря както подобава според голямото му идолопоклонство. 5 Аз ще хвана Израилевия дом за самото им сърце, понеже те всички станаха чужди за Мене заради идолите си. 6 Затова кажи на Израилевия дом: Така казва Господ Еова: Покайте се, отвърнете се от идолите си, да! Отвърнете лицата си от всичките си мерзости. 7 Защото на всеки от Израилевия дом или от чужденците, които живеят в Израил, който се е отделил от Мене, като е прегърнал идолите си в сърцето си и е поставил беззаконието си като съблазън пред лицето си, и после идва при пророк, за да се допита до Мене, Аз, Господ, лично ще му отговоря. 8 Ще насоча лицето Си против такъв човек и ще го направя за назидание и поговорка, и ще го отсека от народа Си. Тогава ще познаете, че Аз съм Господ. 9 И ако би се подмамил пророкът да проговори слово, Аз, Господ, съм подмамил този пророк; и ще простра ръката Си върху него, та ще го изтребя от народа Си Израил. 10 И те ще понесат вината за беззаконието си: наказанието на пророка ще бъде като наказанието на онзи, който се е допитвал чрез него, 11 за да не се отклонява повече Израилевият дом от Мене и да не се оскверняват повече с всичките си престъпления, а да бъдат Мой народ и Аз да бъда техен Бог – казва Господ Еова.

Неизбежен съд


12 И Господнето слово дойде към мене: 13 Сине човешки, когато някоя земя съгреши против Мене с коварство и Аз простра ръката Си върху нея, и строша подпората ѝ от хляб, и пратя глад върху нея, и отсека от нея и човек, и животно, 14 и ако тези трима мъже – Ной, Даниил и Йов, са сред нея, те щяха да избавят своите души чрез правдата си – казва Господ Еова. 15 Или ако изпратя против тази земя люти зверове и те я обезлюдят, и тя запустее, тъй че да не може никой да мине през нея заради зверовете, 16 пак, ако тези трима мъже бяха сред нея, заклевам се в живота Си – казва Господ Еова – те нямаше да избавят нито своите синове, нито своите дъщери; единствено себе си щяха да избавят, а земята щеше да запустее. 17 Или ако нанесех меч върху тази земя и речех: Нека мечът мине през земята, за да отсека от нея и човек, и животно, 18 ако тези трима мъже бяха сред нея, заклевам се в живота Си – казва Господ Еова – те не биха избавили нито своите синове, нито своите дъщери; единствено себе си щяха да избавят. 19 Или ако изпратя мор в тази земя и излея яростта Си върху нея чрез кръвопролитие, за да отсека от нея и човек, и животно, 20 заклевам се в живота Си – казва Господ Еова – ако сред нея бяха Ной, Даниил и Йов, те нямаше да избавят нито своите синове, нито своите дъщери, но щяха да избавят само своите души чрез правдата си. 21 И тъй, (така казва Господ Еова), колко по-лошо ще бъде, когато изпратя четирите Си тежки присъди върху Ерусалим: меч, глад, люти зверове и мор, за да отсека от него и човек, и животно! 22 Но ето, ще остане в него остатък – синове и дъщери – които ще бъдат изведени оттам. Те ще дойдат при вас и когато видите постъпките им и делата им, ще се утешите относно злото, което съм нанесъл върху Ерусалим, да, относно всичко, което съм нанесъл върху него. 23 Вие ще се утешите, когато видите постъпките им и делата им, защото ще познаете, че Аз не съм сторил без причина всичко, което съм му сторил – казва Господ.
© Библейска лига - България

15

Ерусалим, безполезно лозово дърво


1 И Господнето слово дойде към мене:
2 Сине човешки, с какво е по-добър
стволът на лозата от което и да е друго дърво в гората?
3 Взема ли някой дърво от него, за да направи нещо полезно?
Ще вземат ли от него пръчка, за да окачат на нея някой съд?
4 Ето, хвърлят го в огъня за гориво
и огънят пояжда и двата мукрая и обгаря средата му,
ще става ли за някаква работа?
5 Ако то не ставаше за работа, когато беше цяло,
колко по-малко ще стане за работа,
когато го е поял огънят и е опърлено!
6 Затова така казва Господ Еова:
Както предадохте на огъня за гориво
ствола на лозата между горските дървета,
така ще предам тези, които живеят в Ерусалим.
7 Ще насоча лицето Си против тях,
те ще излязат от огъня,
но огънят ще ги пояде;
и когато насоча лицето Си против тях,
ще познаете, че Аз съм Господ.
8 И ще предам земята на запустение,
защото те извършиха престъпление – казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи