План за четене на Библията

Хронологичен / ден 239

Стар Завет

Езекиил

16

Алегория за неверния Ерусалим


1 Пак дойде към мене Господнето слово:
2 Сине човешки, направи да познае Ерусалим мерзостите си, като речеш:
3 Така казва Господ Еова на Ерусалимската дъщеря:
Твоят корен и твоята родина е от Ханаанската земя;
баща ти бе амореец, а майка ти – хетка.
4 А при раждането ти,
в деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан,
нито си била къпана във вода, за да се очистиш,
със сол не си била насолявана, нито в пелени – повивана.
5 Никой не те е погледнал състрадателно, нито те е пожалил,
та да ти направи някое от тези неща,
но в деня, когато си се родила,
понеже са се погнусили от тебе,
си била изхвърлена на полето.
6 После минах край тебе и като те видях, че се валяш в кръвта си,
рекох ти: Да си жива;
да! рекох ти, като беше в кръвта си: Да си жива.
7 Направих те да порастеш, като полската трева;
и ти порасна и стана голяма,
и достигна превъзходна красота;
твоите гърди се надигнаха и косата ти порасна;
но ти беше гола и непокрита.
8 И като минах край тебе и те погледнах, и ето –
възрастта ти беше любовна възраст;
и като прострях полата Си върху тебе, покрих голотата ти.
Клех ти се и встъпих в завет с тебе – казва Господ Еова – и ти стана Моя.
9 Тогава те окъпах с вода.
Да! Измих кръвта ти от тебе
и те помазах с миро.
10 Облякох те още във везани дрехи
и те обух със сандали от обработена кожа,
опасах те с висон
и те покрих с копринено покривало.
11 Украсих те още с накити
сложих гривни на ръцете ти
и огърлица около шията ти,
12 сложих и колелце на ноздрите ти,
обеци – на ушите ти
и славен венец на главата ти.
13 Така ти се украси със злато и сребро;
и дрехите ти бяха от висон, коприна и везано;
ти ядеше чисто брашно, мед и масло;
и стана превъзходно красива
и се издигна дори до царско положение.
14 Ти още се прочу сред народите с твоята хубост,
защото тя стана съвършена чрез Моето величие,
с което те облякох – казва Господ Еова.
15 Но ти се уповаваше на хубостта си и използваше славата си, за да блудстваш,
и обсипваше с ласките си всеки, който минаваше, като му се отдаваше.
16 И взе от дрехите си,
като украси високите си места с пъстри багри
и блудства на тях.
Такова нещо не е било, нито ще бъде.
17 И взе също лъскавите накити
от Моето злато и от Моето сребро, което Аз бях ти дал,
и като си направи от тях мъжки идоли,
блудства с тях.
18 Взе и везаните си дрехи, та ги покри,
и сложила си пред тях Моето масло и Моя тамян.
19 Също и Моя хляб, който ти дадох –
чистото брашно, маслото и меда, с които те хранех, –
положи пред тях за благоухание.
Така стана – казва Господ Еова. –
20 И взе синовете и дъщерите,
които ми беше родила,
и ги принесе в жертва да бъдат погълнати.
Малко ли бяха тези твои блудства,
21 та закла и чадата Ми и ги предаде
да бъдат преведени през огъня за тях?
22 И във всичките си мерзости и блудства
не си спомняше за дните на младостта си,
когато ти беше гола и непокрита и се валяше в кръвта си.
23 И след всички тия злини,
(Горко, горко ти! – казва Господ Еова,)
24 си съгради и блудилище
и си направи на всяка улица оброчище.
25 На всеки кръстопът си съгради високо място,
направи хубостта си гнусна
и като разтваряше краката си за всеки, който минаваше,
блудства твърде много.
26 Блудства и с египтяните,
снажните ти съседи,
и като блудства, твърде много, Ме разгневи.
27 И ето, прострях ръката Си върху тебе,
намалих определената ти храна и те предадох на волята на онези,
които те мразят – на филистимските дъщери,
които се срамуват от твоите позорни постъпки.
28 Блудства и с асирийците,
защо не се насити;
да! Блудства с тях,
но пак не се насити.
29 После блудства още твърде много –
чак до онази търговска земя, халдейската,
и пак не се насити.
30 Колко е слабо сърцето ти – казва Господ Еова, –
като вършиш всички тези работи –
дело на безочлива блудница!
31 Когато съгради блудилищата си на всеки кръстопът
и си направи оброчища на всяка улица,
ти не стана като блудница, защото презираше заплата,
32 а като прелюбодейца,
която приема чужди мъже вместо своя.
33 На всички блудници дават подаръци,
а ти даваш подаръците си на всичките си любовници
и ги подкупваш, за да идват при тебе отвред
и да блудстват с тебе.
34 Тъй в блудствата ти стана обратното на онова, което става с другите жени;
защото никой не тича след тебе, заради ласките ти.
И понеже ти даваш награда, а на тебе не дават награда,
поради това става с тебе противното.
35 Затова, чуй, блуднице, словото Господне.
36 Така казва Господ Еова:
Понеже изливаше парите си
и голотата ти се откриваше в блудствата ти с любовниците ти,
и поради всичките твои омразни идоли,
и поради кръвта на чадата ти, която им принасяше,
37 поради това Аз ще събера всичките твои любовници,
с които си се наслаждавала,
и всички, които си възлюбила,
заедно с всички, които си намразила.
Ще ги събера против тебе отвред
и ще им разкрия голотата ти,
за да видят цялата ти голота.
38 И ще те съдя
както се съдят жените,
които прелюбодействат и проливат кръв;
и ще нанеса върху тебе кръвно отмъщение с ярост и ревност.
39 И ще те предам в ръката им,
и те ще съборят блудилището ти,
ще разорят оброчищата ти,
ще те съблекат още от дрехите ти,
ще отнемат лъскавите ти накити
и ще те оставят гола и непокрита.
40 И ще доведат против тебе много люде,
които ще те убият с камъни
и ще те прободат с мечовете си.
41 Ще изгорят с огън къщите ти
и ще извършат присъда над тебе пред очите на много жени.
И Аз ще сложа край на твоето блудство
и няма вече да даваш заплата.
42 Така ще се уталожи Моята
ярост против тебе
и ревността ми спрямо тебе ще престане;
и Аз ще утихна и няма вече да се гневя.
43 Понеже не си спомняше дните на младостта си,
но ме дразнеше с всичко това,
затова ето, и Аз ще възвърна върху главата ти постъпките ти – казва Господ Еова. –
И няма да добавиш разврат
към всичките си мръсни дела.
44 Всеки, който си служи с поговорки,
ще употреби тази поговорка против тебе,
като рече: Каквато майката, такава и дъщерята.
45 Ти си дъщеря на майка си,
на онази, която остави мъжа си и чадата си;
ти си сестра на сестрите си,
които оставиха мъжете си и чадата си.
Майка ви бе хетка, а баща ви – амореец.
46 По-голямата ти сестра е Самария,
която живее наляво от тебе с дъщерите си;
а по-малката ти сестра е Содом,
която живее отдясно на тебе с дъщерите си.
47 Но ти не само ходи по техните пътища,
и постъпва според техните мерзости,
ами сякаш това беше много малко,
скоро надмина разврата им във всичките си пътища.
48 В живота си се заклевам – казва Господ Еова, –
нито сестра ти Содом, нито дъщерите ѝ,
направиха каквото направихте ти и твоите дъщери.
49 Ето какво беше беззаконието на сестра ти Содом
и на дъщерите ѝ:
гордост, пресищане и равнодушие;
а сиромаха и немощния не подкрепяха.
50 Те се възгордяха и вършеха мерзости пред Мене;
затова, когато сметнах за добре, ги премахнах.
51 И Самария не е извършила и на половината от твоите грехове,
но ти си извършила много повече мерзости от тях
и направи сестрите си да изглеждат праведни чрез всички мерзости, които си извършила.
52 Ти, която съдеше сестрите си, понеси сега срама си,
защото греховете, които си извършила, са по-гнусни от техните;
те са по-праведни от тебе;
затова се засрами и понеси срама си,
понеже си направила сестрите ти да изглеждат праведни.
53 И Аз, като възвърна техните пленници
пленниците на Содом и на дъщерите ѝ,
и пленниците на Самария и на дъщерите ѝ,
ще възвърна тогава и твоите пленници заедно с тях,
54 за да понасяш безчестието си
и да се срамуваш за всичко, което си извършила,
като си станала утеха за тях.
55 Когато сестрите ти, Содом и дъщерите ѝ се върнат в предишното си състояние,
и Самария и дъщерите ѝ се върнат в предишното си състояние,
тогава ще се върнете, и ти, и дъщерите ти, в предишното си състояние.
56 Защото в дните на гордостта ти
името на сестра ти Содом не се чуваше от устата ти,
57 преди да се открие твоята нечестивост,
както се откри във времето, когато те укоряваха сирийските дъщери
и всички около тях, и филистимските дъщери,
които те презираха отвред.
58 Ти ще понесеш наказанието за разврата си
и мерзостите си – казва Господ.
59 Защото така казва Господ Еова:
Аз ще постъпя с тебе, както постъпи ти,
която презря клетвата и наруши завета.
60 Обаче ще помня завета Си,
сключен с тебе в дните на младостта ти,
и ще ти утвърдя вечен завет.
61 Тогава ще си спомниш за пътищата си и ще се засрамиш,
когато приемеш сестрите си – и по-големите, и по-малките от тебе.
И ще ти ги дам за дъщери, но не според завета Ми с тебе.
62 И Аз ще утвърдя Моя завет с тебе,
и ще познаеш, че Аз съм Господ,
63 за да си спомниш и да се засрамиш,
и да не отвориш вече устата си от срам,
когато ти простя за всичко, което си сторила – казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

17

Два орела и лоза


1 И Господнето слово дойде към мене:
2 Сине човешки, предложи гатанка и кажи притча на Израилевия дом, като речеш:
3 Така казва Господ Еова:
Един голям орел с големи крила и дълги пера,
с гъста, пъстрошарена перушина,
дойде в Ливан и откъсна най-високото клонче на кедъра.
4 Той откърши върха на клончетата му
и го занесе в търговска страна,
сложи го в търговски град.
5 Взе и от семето на земята ви,
и го пося на плодородна почва;
постави го при много води, посади го като върба.
6 И то поникна и стана разстлана лоза, ниска на ръст,
чиито клончета се обръщаха към него
и корените ѝ бяха под него.
Така стана лоза,
пусна пръчки и покара издънки.
7 Имаше и друг голям орел с големи крила и гъста перушина;
и ето, от лехите, където беше посадена,
тази лоза разпростря корените си към него
и простря клончетата си към него, за да я напои.
8 Тя бе посадена на добра почва, при много води,
за да пусне пръчки и да принесе плод,
та да стане добра лоза.
9 Кажи: Така казва Господ Еова: Ще процъфти ли тя?
Не ще ли изскубе той корените ѝ,
не ще ли отсече плода ѝ, за да изсъхне –
да изсъхнат всичките ѝ млади листа,
даже без да има голяма сила или много люде,
които да я изскубят из корен?
10 Ето, дори и посадена, ще процъфти ли?
Не ще ли изсъхне съвсем,
щом я досегне източният вятър?
Ще изсъхне в лехите, където бе израснала.
11 И пак Господнето слово дойде към мене:
12 Кажи сега на бунтовния дом:
Не проумявате ли какво значи това?
Поясни им: Ето, вавилонският цар дойде в Ерусалим,
взе царя му и първенците му
и ги заведе със себе си във Вавилон;
13 взе и от царския род и сключи завет с него,
като го накара да се закълне;
и отведе силните на страната,
14 за да се унижи царството
и да не се издигне,
но да се утвърди, като пази завета му.
15 Обаче той въстана против него, като прати свои посланици в Египет,
за да му дадат коне и голяма армия.
Ще процъфти ли? Ще се избави ли онзи, който прави това?
Или ще нарушава завета и ще се отърве?
16 Заклевам се в живота си – казва Господ Еова – той ще умре във Вавилон,
в мястото, където живее царят, който го е поставил цар,
чиято клетва той презря и чийто завет престъпи.
17 И Фараон със силната си войска и с голямото си множество
няма да направи за него нищо във войната,
при все че издига могили и гради укрепления, за да погуби много души.
18 Понеже презря клетвата, като престъпи завета,
и след като бе дал ръката си,
стори всичко това,
той няма да се отърве.
19 Затова така казва Господ Еова:
Заклевам се в живота Си, наистина ще възвърна върху главата му
клетвата Ми, която презря,
и завета Ми, който наруши.
20 Ще разпростра мрежата Си върху него
и ще се хване в примката Ми;
ще го закарам във Вавилон
и там ще се съдя с него за престъплението,
което извърши против Мене.
21 И всичките му бежанци с всичките му полкове
ще паднат от меч,
а останалите ще се разпръснат по всички ветрове.
Тогава ще познаете, че Аз, Господ, изговорих това.
22 Така казва Господ Еова:
Ще взема и от върха на високия кедър и ще го посадя;
ще откърша от върховете на младите му клончета едно крехко клонче
и ще го посадя на висока и величествена планина –
23 на високата Израилева планина ще го посадя;
и то ще пусне клончета, ще даде плод
и ще стане великолепен кедър;
и под него ще обитават всякакви птици,
под сянката на клоните му ще живеят.
24 И всички дървета на полето ще познаят,
че Аз, Господ, високото дърво снишавам, ниското дърво възвишавам,
зеленото дърво изсушавам, а сухото дърво раззеленявам.
Аз, Господ, изговорих това и ще го направя.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи